شیوه های سرمایه گذاری


انتشارات: آراد

شیوه های سرمایه گذاری

ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل

شیوه های سرمایه گذاری
شماره‌:.23588 ت‌28698 هـ
تاریخ‌: 1382.05.01


وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.18 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب‌) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی‌، ضوابط و شرایط حاکم بر
قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت‌، بهره‌برداری شیوه های سرمایه گذاری و انتقال‌، مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود :

1 - شرکت‌های دولتی می‌توانند از کلیه شیوه‌های تأمین منابع مالی مندرج در بند"ب‌ " ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود استفاده نمایند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی موصوف مورد تأیید و حمایت دولت جمهوری
اسلامی ایران می‌باشد .

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه‌گذارانی که تحت روش مندرج در بند (ب‌) ماده (3) قانون یادشده اقدام می‌نمایند، ارائه می‌دهد .

3- تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روش‌های احصا شده در این تصویب‌نامه شامل موارد ذیل نمی‌گردد :
الف‌- خسارات واردشده ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی‌
ب - مسؤولیت‌های سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از موضوع سرمایه‌گذاری انجام‌شده‌
پ - خسارات واردشده به سرمایه‌گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژور)

4- خصوصی شدن شرکت دولتی ذی‌ربط به‌مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های صادرشده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

5- تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تأمین مالی موصوف نباید یک شیوه های سرمایه گذاری تضمین تجاری (Commercial ACT) تلقی و صادر گردد .

6- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش‌بینی خواهد نمود .

7- در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات‌) ناشی از سرمایه‌گذاری به‌صورت انحصاری توسط شرکت دولتی خریداری می‌شود، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن‌، جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش‌بینی خواهد نمود .

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویب‌نامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول ‌تراز پرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید .

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه تجاری‌، هماهنگی‌های لازم را برای تدارک و تأمین خدمات بیمه‌ای موردنیاز این نوع سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌نماید .
تبصره - سرمایه‌گذاران خارجی با اختیار خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یا روش‌های بیمه اتکایی استفاده نمایند .

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به‌صورت تدریجی و دایمی‌، سایر روش‌ها ابزارهای سرمایه‌گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور وجود دارد، شناسایی نماید و به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برساند .

11- دستگاه‌های طرف قرارداد موظف‌اند در صورت امکان‌، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به‌عنوان مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند .

شیوه های سرمایه گذاری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

flag

 • تاريخچه
 • آشنایی با ریاست سازمان
 • اساسنامه سازمان
 • شیوه نامه
 • سخن ریاست
 • ساختار تشکیلاتی
 • منشور اخلاقی
 • گزارش عملکرد ساليانه
 • روش های اجرایی سرمایه گذاری
 • املاک شهرداری قزوین
 • املاک بخش خصوصی / دولتی
 • پروژه های به بهره برداری رسیده
 • مجتمع مسکونی و تجاری راژیا
 • مجتمع چندمنظوره سالن های پذیرایی تالار شهر
 • دهکده طبیعت
 • مجتمع مسکونی نواب
 • سازه های تبلیغاتی
 • مجتمع تجاری و شیوه های سرمایه گذاری پارکینگ البرز
 • مجتمع تجاری و پارکینگ مهروماه

راهنمای سرمایه گذاری

BOT مخفف واژه BUILD – OPERATE AND TRANSFER به معنی ساخت ، بهره برداری و واگذاری است و به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن طرحی با مجوزشهرداری برای ساخت به یک شرکت خصوصی واگذار می گردد . پس از آن ساخت ، امتیاز بهره برداری از طرح برای مدتی به شرکت سازنده داده می شود . او مالک طرح و منافع حاصل از آن می گردد و بعد از انقضای مدت قرارداد مالکیت طرح به دولت انتقال می یابد .

BOO مخفف واژه BUILD Own Operate به معنای ساخت مالکیت و بهره برداری است . در این شیوه های سرمایه گذاری دسته قراردادها بخش خصوصی پس از ساخت طرح ، مالک آن شده و می تواند به طور نامحدود از آن بهره برداری کرده و تعهدی به انتقال مالکیت به شهرداری بعد از مدت معین ندارد.

 • 3. قراردادهای ساخت اجرا و انتقال (BLT) ( BRT)

ساخت اجرا و انتقال ( Build Rent /Lease and transfer) است. در این نوع قراردادها ، بخش خصوصی بعد از ساخت طرح ، آن را برای مدتی به شهرداری یا بخش خصوصی اجاره داده و پس از انقضای مدت ، طرح به طور مجانی به تملک شهرداری در می آید. اگر قرارداد اجاره میان بخش خصوصی سازنده و شهرداری باشد و طرفین توافق کنند که شهرداری در فواصل زمانی معین ، اجاره بها پرداخته و پس از انقضای مدت ، خود به خود مالک طرح شود با مکانیزمی مشابه اجاره به شرط تملیک مواجه هستیم .

ساخت اجاره ، بهره برداری و انتقال ترجمه عبارات Build Lease -Operate and Transfer است . در این قراردادها شریک بخش خصوصی ، طراحی ، تامین مالی و ساخت یک پروژه زیر ساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می گیرد .
شریک بخش خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره برداری می کند . وقتی مدت اجاره نامه تمام شد دارایی ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می شود .

قرارداد مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به صورت مشاع و برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قراردادی است که تنظیم می شود.

پتانسیل هایی که در سطح شهر شناسایی شده که در آن قابلیت های سرمایه گذاری و بازده اقتصادی وجود دارد ، به عنوان مثال اراضی بایر در سطح شهر با مالکیت شهرداری و یا بخش خصوصی و یا دیگر سازمان ها . این فرصت ها توانمندی پذیرش بارگذاری انواع کاربری و خدمات را داشته و جهت تهیه بسته سرمایه گذاری معرفی می گردد.

بسته مطالعاتی در مورد طرح های سرمایه گذاری که در آن اطلاعات فنی شامل نوع کاربری های مصوب و پیشنهادی، تراکم ها و . بارگذاری شده بر مبنای آن مطالعات اقتصادی مانند برآورد هزینه های ساخت ، دوره ساخت ، بازده ، طرح و درآمد و . محاسبه می گردد و به عنوان بسته سرمایه گذاری به سرمایه داران ارائه می شود .

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می نماید.
بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیر ساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تاثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

آراد

انتشارات: آراد

نویسنده: رابرت جی هگستروم

کد کتاب : 26808
مترجم : سمیرا صوفی
شابک : 978-6001862458
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1994
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 22 شهریور

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت;

چالش

انتشارات: چالش

نویسنده: رابرت جی هگستروم

کد کتاب : 26809
مترجم : شیوه های سرمایه گذاری حسن اکبری
مهدی زیوداری
شابک : 978-9642522699
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 296
سال انتشار شمسی : 1393
سال انتشار میلادی : 1994
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 22 شهریور

معرفی کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت اثر رابرت جی هگستروم

این کتاب نوشته رابرت هگستورم است و درباره راه و روش وارن بافت، سرمایه گذار نام آشنای جهان نگار شده است. در جای جای آن به روش های تخصصی سرمایه گذاری پرداخته شده که وارن بافت با استفاده از آن توانسته به این ثروت میلیاردی برسد. نویسنده در این کتاب سعی بر این داشته تا دیدگاهی که وارن بافت بزرگ در خرید سهام ها و سرمایه گذاری های خود داشته به مخاطب آموزش بدهد.
وارن بافت روش سرمایه گذاری خاصی را برای خود در نظر گرفته و طبق آن رو به جلو حرکت می کند که با روش های دیگر سرمایه گذاران کاملا متفاوت است. روش او در محتاط بودن و دقت بالا و سودآوری فوق العاده خلاصه شده است که خودش این روش را راز موفقیتش در زندگی حرفه ای می داند. هگستورم در این کتاب از روش وارن بافت برای شما سخن می گوید و تجربیات او را در اختیار شما قرار می دهد که اگر شما باهوش باشید و این نکات را عینا اجرا کنید قطعا می توانید به موفقیت های بزرگ در دنیای سرمایه گذاری دست پیدا کنید.
وارن بافت علاوه بر اینکه یک سرمایه گذار حرفه ای است، یک کارآفرین و مدیر کسب و کار موفق نیز هست و در این کتاب علاوه بر موارد گفته شده به رازهای موفقیت او در حوزه کسب و کار نیز پرداخته می شود. او عموما هر مطلبی را که به کسب و کار ارتباط داشته باشد مطالعه می کند و مدام اطلاعات شیوه های سرمایه گذاری خود را تا حدی بالا می برد که در آن موضوع بهترین باشد. او به همکاری علاقمند است و با اکثر مدیران موفق کسب و کارها شیوه های سرمایه گذاری همکاری می کند. نویسنده در این کتاب علاوه بر آموزش روش های سرمایه گذاری وارن بافت به نحوه مدیریت کردن او و دلایلی که به این موفقیت دست یافته سخن می گوید و راهکارهای عملی و قابل استفاده ای را ارائه می دهد تا خواننده بتواند از تجربیات این شخصیت بزرگ استفاده نموده و سریع تر به سوی موفقیت حرکت کند.

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها چه روش هایی وجود دارد؟

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها چه روش هایی وجود دارد؟

برای سرمایه گذاری در کسب و کار های جدید معمولا یکی از مسائل اصلی پیدا کردن بهترین راه برای انجام این عمل است. برای پا گیری کسب و کار های تازه نیاز است که در آن سرمایه گذاری انجام شود تا در آینده آن کسب و کار شاهد ارائه محصولات خوب و یا خدمات خوب شد. معمولا یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران برای راه اندازی یک کسب و کار با آن مواجه هستند نحوه سرمایه گذاری در کسب و کار به شکل درست آن است تا سرمایه کمی که در ابتدای کار دارند را از دست ندهند. به همین منظور قصد داریم تا در این مقاله به بررسی سرمایه گذاری در استارتاپ ها بپردازیم و در این خصوص اطلاعاتی را ارائه کنیم.

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها چه روش هایی وجود دارد؟ – بهترین روش ها برای سرمایه گذاری در کسب و کارها

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کار های جدید چند راه اصلی وجود دارد که به صورت زیر می باشند :

 1. سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق سرمایه خود

معمولا برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها یکی از راه های موجود این است که با استفاده از سرمایه اولیه که سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد کسب و کار را شروع کرد. معمولا این سرمایه گذاری های اولیه و از سوی کارآفرین مقدار کمی دارد ولی یکی از مزایای آن این است که اگر کار مورد نظر به سودآوری برسد سود بیشتری نصیب کارآفرین و یا سرمایه گذار می شود.

 1. سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاران نزدیک

یکی دیگر از راه های جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و تازه راه افتاده این است که از طریق سرمایه گذارانی که نزدیک فرد هستند و اصل خانواده ، دوستان و یا آشنایان او بتوان به سرمایه مناسب برای شروع کسب و کار را جذب کرد. معمولا این نوع از سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا به صورت وام و یا خرید سهام است و در صورتی که چنین سرمایه گذاری صورت بگیرد بهتر است که بین طرفین قرارداد بسته شود تا از مشکلات آینده جلوگیری شود.

 1. سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری جمعی

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها چه روش هایی وجود دارد؟

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها چه روش هایی وجود دارد؟

یکی از راه های بسیار عالی در زمینه سرمایه گذاری در کسب و کار های جدید و نوپا سرمایه گذاری جمعی است که امروزه جزء راه های بسیار عالی در خصوص سرمایه گذاری شناخته می شود. در واقع در این روش با مشارکت چندین نفر بر روی کسب و کاری که وجود دارد سرمایه گذاری می شود و شیوه های سرمایه گذاری معمولا هر کدام از افرادی که در کسب و کار مورد نظر سرمایه گذاری می کنند یک بخشی از سهام شرکت را در اختیار می گیرند و معمولا سود آن ها از سود سهامی که خریده اند می باشد.

 1. سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاران فرشته

یکی دیگر از راه های موجود برای سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا یا جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاران فرشته می باشد. معمولا به سرمایه گذارانی ، سرمایه گذاران فرشته می گویند که در مراحل ابتدایی که یک کسب و کار در حال شکل گیری هست اقدام به سرمایه گذاری در شیوه های سرمایه گذاری کسب و کار موجود می کنند. این نوع از سرمایه گذاری در کسب و کار به نوعی سرمایه گذاری خطر پذیر است چرا که این ریسک وجود دارد که کل سرمایه از دست برود. معمولا این دسته از سرمایه گذاران در کسب و کار ها از صاحبین کسب و کار و همچینن کارآفرینان درخواست سهام می کنند.

 1. سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه گذاری ریسک پذیر نیز یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در کسب و کار های می باشد چرا که در این روش ها امکان از دست رفتن سرمایه سرمایه گذار نیز وجود دارد. معمولا سرمایه گذاران ریسک پذیر افرادی هستند که با بررسی کسب و کار هایی که در حال شکل گیری است و دارای پتانسیل بالا برای سود رسانی است سرمایه گذاری خود را انجام می دهند و از این طریق نیز سود بسیار عالی را کسب می کنند.

 1. سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه از طریق مشارکت

مشارکت نیز یکی دیگر از روش های جذب سرمایه برای کسب و کار های جدید و نوپا است . معمولا در برخی مواقع این شرایط به وجود می آید که کسب و کار های تازه و یا شرکت های کوچکی که تازه راه اندازی شده اند این فرصت را پیدا می کنند که با شرکت های بزرگ تر همکاری و مشارکت داشته باشند. در این گونه مواقع شرکت های کوچک می توانند از امکاناتی که شرکت های بزرگ در اختیار دارند استفاده کنند تا بتوانند کسب و کار خود را بزرگ تر کنند. در این روش این فرصت به کسب و کار های کوچک داده می شود که بتوانند محصولاتی که قرار است آن ها را تولید و عرضه کنند را به بهترین شکل ممکن ارائه کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.