ارزش خالص چیست؟


فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

ارزش خالص دارایی یا NAV چیست ؟

NAV مخفف کلمه انگلیسی ( Net Asset Value) به معنای ارزش خالص دارایی است. به عبارتی دیگر NAV نشان دهنده کل خالص ارزش دارایی های یک شرکت و یا صندوق سرمایه گذاری است. این شاخص معیاری استاندارد شده قلمداد می شود که می توان از آن به منظور انجام مقایسه عملکرد شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرد. به عبارت دیگر ارزش دارایی های خالص، شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارزش یابی و برآورد ارزش ذاتی دارایی های شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، استفاده می شود.

ارزش خالص دارایی (NAV) چگونه محاسبه می شود؟
ارزش خالص دارایی، ارزش خالص یک صندوق یا شرکت را نشان می دهد و بر اساس کل دارایی های مجموعه و کل بدهی های آن محاسبه می شود. بدین ترتیب که ارزش کل دارایی ها منهای کل بدهی های آن مجموعه، برابر است با ارزش خالص دارایی ها یا NAV آن مجموعه.

NAV = بدهی ها - ارزش کل دارایی ها

ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم (NAVPS) چگونه محاسبه می شود؟
جهت ارزش یابی هر واحد صندوق یا سهام شرکت سرمایه گذاری، باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم (Net Asset Value Per Share) را محاسبه کنیم که از فرمول زیر استفاده میکنیم.

خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم

سایر روش ها برای محاسبه ارزش خالص دارایی (NAV)
روش اول:
NAV = ارزش افزوده سرمایه گذاری ها + بهای تمام شده حقوق صاحبان سهام
روش دوم:
NAV = ارزش روز بدهی ها- (مجموع ارزش روز دارایی های جاری + ارزش روز سرمایه گذاری ها + ارزش روز دارایی های جاری)

روش سوم:
NAV = ارزش افزوده دارایی های غیرجاری + سرمایه در گردش خالص + ارزش افزوده سرمایه گذاری ها

محاسبه NAV در صندوق های سرمایه گذاری
بخشی از دارایی های صندوق های سرمایه گذاری به سهام شرکت ها اختصاص یافته که با نوسان روزانه سهام، افزایش یا کاهش می یابند. علاوه بر این، سود سهام تقسیم شده توسط شرکت ها نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی های آن و به طبع آن، ارزش واحدهای خریداری شده را افزایش می دهد.

ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای هر روز و بر اساس قیمت پایانی دارایی های آن محاسبه و از طریق سایت اختصاصی صندوق گزارش می شود.

همان طور که اشاره شد اگر بدهی های صندوق که شامل بدهی به کارگزاری ها بابت خرید سهام و بدهی به ارکان صندوق می شود را از دارایی های صندوق کم کنیم، ارزش خالص کل دارایی های صندوق به دست می آید. حال اگر حاصل را بر تعداد کل واحدهای صندوق (واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تقسیم کنیم، ارزش خالص هر واحد یا NAV هر واحد صندوق به دست می آید. بدین ترتیب NAV صندوق، ارزش سهام هر سهم صندوق را نشان می دهد که باعث می شود معاملات در صندوق سهام آسان تر شود و هم چنین معیاری مهم در جهت تصمیم گیری مناسب در انتخاب صندوق سرمایه گذاری محسوب شود.

ارزش خالص هر واحد

NAV صدور چیست؟
به مبلغی که سرمایه گذاران برای خرید واحدهای جدید صندوق پرداخت می کنند، NAV صدور گفته می شود و اندکی بیش تر از ارزش خالص هر واحد (NAV هر واحد) است. این تفاوت به این دلیل است که مدیر صندوق در خرید اوراق بهادار جدید باید هزینه ای را بابت کارمزد پرداخت کند و برای اینکه این کارمزد به سرمایه گذاران قدیمی تحمیل نشود، از سرمایه گذاران جدید دریافت می شود.

نکته:
ارزش خالص دارایی های هر روز یک صندوق سرمایه گذاری در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می شود.

NAV ابطال چیست؟
چنانچه سرمایه گذاری به پول نقد نیاز داشته باشد و قصد فروش واحدهایش را کند، قیمت واحدها به صورت NAV ابطال محاسبه می شود. قیمت هر واحد در زمان ابطال با فرض کسر هزینه های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی های سبد، تعیین می شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می گیرد؛ یعنی هزینه کارمزد معاملات فروش، در نظر گرفته می شود و از ارزش خالص هر واحد کسر می گردد. بدین ترتیب NAV ابطال معمولاً کمتر یا مساوی NAV هر واحد است.

بنابراین قیمت صدور و ابطال واحدها نیز بر اساس NAV تعیین شده و همسو با تغییرات آن نوسان می کند. در نهایت سود یا زیان هر سرمایه گذار از محل تغییر ارزش واحدهای صندوق مشخص می شود.

نکته:
NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های آن صندوق در روز کاری پس از اعلام درخواست است. NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه گذاری از یک صندوق معین در یک روز مشخص باهم برابر نیستند.

ارزش خالص قابل تحقق: مشخصات ، محاسبه و مثالها

ارزش خالص قابل تحقق (VNR) ارزش دارایی است که می توان با فروش آن به دست آورد ، کمتر از برآورد معقول از هزینه های مربوط به دفع یا فروش نهایی دارایی مذکور.

این یک روش معمول است که برای محاسبه ارزش دارایی موجودی در حسابداری استفاده می شود. VNR با استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) در معاملات حسابداری استفاده می شود.

قوانین GAAP ، حسابداران رسمی را ملزم می کند که اصول محافظه کاری را در کارهای حسابداری خود اعمال کنند.

حسابدار موظف است برای بسیاری از معاملات نظر بدهد و اصل محافظه کاری از حسابداران می خواهد که محافظه کارانه ترین دیدگاه را برای همه معاملات انتخاب کنند.

دیدگاه محافظه کارانه به این معناست که معامله ای که در ارزش دارایی اغراق نکرده و سود بالقوه کمتری ایجاد می کند باید در حسابداری ثبت شود.

ارزش خالص قابل تحقق یک روش محافظه کارانه برای ارزیابی دارایی است ، زیرا مبلغی را که فروشنده در صورت فروش دارایی دریافت خواهد کرد ، تخمین می زند.

مشخصات

حساب های دریافتنی و موجودی دو بزرگترین دارایی هستند که شرکت می تواند در ترازنامه قرار دهد. از VNR استفاده می شود تا بتواند تعادل هر دو دارایی را ارزیابی کند.

اگرچه این دو دارایی در ابتدا با قیمت تمام شده خود ثبت می شوند ، اما زمان هایی وجود دارد که شرکت هزینه کمتری از آن هزینه را دریافت می کند. وقتی این اتفاق می افتد ، شرکت باید هزینه کمتری یا ارزش خالص قابل تحقق را گزارش کند.

ارزیابی حساب های دریافتنی

وقتی مشتریان فاکتورهای معوقه پرداخت می کنند ، مانده حساب دریافتنی به پول نقد تبدیل می شود. با این حال ، این مانده باید توسط مشتریانی که پرداختی را انجام نداده اند ، تنظیم شود.

در مورد حساب های دریافتنی ، ارزش خالص قابل تحقق همچنین می تواند به عنوان مانده بدهی در حساب های دریافتنی حساب ، کمتر از مانده اعتبار در حساب دارایی های بدهی های بد بیان شود.

ارزیابی موجودی کالا

در چارچوب موجودی کالا ، ارزش خالص قابل تحقق قیمت فروش پیش بینی شده در دوره عادی تجارت ، منهای هزینه های تکمیل ، تبلیغات ، حمل و نقل و غیره است.

GAAP از حسابداران استفاده می کند تا از قانون کمترین هزینه یا ارزش بازار برای ارزیابی موجودی کالا در ترازنامه استفاده کنند.

اگر قیمت موجودی موجود در بازار زیر قیمت باشد ، اصل محافظه کاری ایجاب می کند که از قیمت بازار برای ارزش گذاری موجودی کالا استفاده شود. ممکن است با منسوخ شدن موجودی کالا ، قیمت بازار پایین بیاید.

بررسی ارزش موجودی کالا

به دلیل تأثیرات منفی عواملی مانند خسارت ، خراب شدن ، کهنه شدن و تقاضای پایین مشتری ، نیاز به بررسی مداوم ارزش موجودی کالا وجود دارد تا ببینید آیا هزینه ثبت شده آن باید کاهش یابد.

با یادداشت موجودی کالا ، از تحقق ضرر و زیان در یک دوره آینده جلوگیری می شود.

بنابراین ، استفاده از ارزش خالص قابل تحقق یکی از راه های اجرای سوابق محافظه کارانه ارزش دارایی های موجودی است.

ارزش خالص قابل تحقق چگونه محاسبه می شود؟

برای تعیین ارزش خالص قابل تحقق یک کالای موجودی ، این مراحل را دنبال کنید:

- ارزش بازار یا قیمت فروش مورد انتظار موجودی کالا را تعیین کنید.

- تمام هزینه های مرتبط با تهیه و فروش دارایی ، مانند هزینه های تولید ، حمل و نقل و تبلیغات را پیدا کنید.

- تفاوت بین ارزش بازار و هزینه های مربوط به فروش برای رسیدن به ارزش خالص قابل تحقق محاسبه می شود. بنابراین ، فرمول زیر است:

ارزش خالص قابل تحقق = ارزش بازار موجودی کالا - هزینه های تهیه و فروش محصولات.

به عنوان مثال ، هنگامی که مشاغل موجودی کالا را خریداری می کند ، ممکن است هزینه های اضافی برای تهیه آن محصولات برای فروش متحمل شود.

فرض کنید یک خرده فروشی مبلمان بزرگی را به عنوان موجودی خریداری می کند. این شرکت مجبور است ویترینی بسازد و همچنین شرکتی را برای انتقال اسباب و اثاثیه منزل خریدار استخدام کند. برای محاسبه VNR باید آن هزینه های اضافی را از قیمت فروش کم کرد.

برای حساب های دریافتنی ، VNR به عنوان مانده دریافتنی منهای پیش بینی حسابهای مشکوک محاسبه می شود ، که این مبلغ فاکتورهایی است که شرکت به عنوان بدهی بد معرفی می کند.

مثال ها

اگر حساب های دریافتنی 10000 دلار مانده بدهی داشته باشد و حق حساب های مشکوک مانده اعتبار 8000 دلار داشته باشد ، ارزش خالص قابل تحقق حساب های دریافتنی 92000 دلار است.

تعدیلات حساب ذخیره در صورت سود و زیان به عنوان هزینه بدهی بد گزارش می شود.

حال فرض کنید موجودی یک شرکت 15000 دلار هزینه داشته باشد. با این حال ، در پایان سال حسابداری ، موجودی کالا علاوه بر هزینه 2000 دلار برای بسته بندی ، کارمزد فروش و حمل و نقل ، می تواند فقط 14000 دلار به فروش برسد.

بنابراین ، ارزش خالص تحقق موجودی کالا 12000 دلار است که بهای فروش 14000 دلار کمتر از 2000 دلار هزینه برای دفع کالا است.

در آن شرایط ، موجودی کالا باید با کمترین هزینه 15000 دلار و VNR 12000 دلار گزارش شود.

بنابراین ، موجودی کالا باید در ترازنامه 12000 دلار گزارش شود و در صورت سود و زیان باید خسارت 3000 دلاری ناشی از کاهش موجودی کالا گزارش شود.

شرکت ABC

ABC International کالایی با قیمت 50 دلار موجودی دارد. ارزش بازار کالا 130 دلار است. هزینه تهیه کالا برای فروش 20 دلار است ، بنابراین ارزش خالص قابل تحقق این است: ارزش بازار 130 دلار - هزینه 50 دلار - هزینه آماده سازی 20 دلار = 60 دلار.

از آنجا که هزینه 50 دلار کمتر از VNR 60 دلار است ، کالای موجودی با هزینه 50 دلار همچنان ارسال می شود.

سال بعد ، ارزش بازار کالا به 115 دلار کاهش می یابد. هزینه هنوز 50 دلار است و هزینه تهیه آن برای فروش 20 دلار است ، بنابراین ارزش خالص قابل تحقق این است: ارزش بازار 115 دلار - هزینه 50 دلار - هزینه آماده سازی 20 دلار = 45 دلار.

از آنجا که VNR 45 دلار کمتر از هزینه 50 دلار است ، ضرر 5 دلار باید روی کالای موجودی ثبت شود ، بنابراین هزینه ثبت شده آن به 45 دلار کاهش می یابد.

اگر این محاسبه منجر به ضرر شود ، ضرر بهای تمام شده کالای فروخته شده با بدهی منظور می شود و حساب موجودی کالا به منظور کاهش ارزش حساب موجودی ، اعتبار می گیرد.

NAV چیست؟ ارزش خالص دارایی چگونه محاسبه می شود؟

NAV چیست؟

ارزش خالص دارایی همان تغییرات ارزش دارایی‌ها در کنار سود تقسیمی آن‌هاست که بر بازده کل کسب شده از سبد دارایی‌ها تاثیرگذار است. خرید واحدهای صندوق به معنی سهیم شدن در دارایی‌های صندوق است. ارزش این دارایی‌ها نیز با توجه به شرایط بازار دائماً تغییر می‌کند. دارایی‌های هر صندوق روزانه ارزش‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های صندوق را که عموما شامل بدهی بابت خرید سهام به کارگزاری‌ها و بدهی به ارکان صندوق می‌شود از آن کم کنیم، ارزش خالص دارایی‌های صندوق بدست می‌آید که با تقسیم آن بر تعداد واحدهای صندوق، می‌توانیم ارزش خالص هر یک از واحدها یا NAV صندوق را بدست بیاوریم. قیمت صدور و ابطال واحدها نیز براساس NAV تعیین شده و همسو با تغییرات آن نوسان می‌کند. در نهایت سود یا زیان هر سرمایه‌گذار از محل تغییر ارزش واحدهای صندوق مشخص می‌شود.

NAV = Net Asset Value

فرمول محاسبه ارزش خالص دارایی :

ارزش خالص دارایی هر سهم = مجموع بدهی های صندوق – مجموع دارایی ها / تعداد واحدهای صندوق

انواع صندوق های سرمایه گذاری:

فراموش نکنید که NAV ملاکی برای ارزیابی کامل عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری نیست و این کار باید با سنجش بازده و ریسک صندوق و مقایسه آن با شاخص بورس و دیگر صندوق‌هایی که ماهیت آن‌ها مشابه صندوق مورد نظر است، صورت پذیرد تا منجر به یک تصمیم‌ مناسب در انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شود.

 • صندوق های زمین و ساختمان: این صندوق کمک قابل توجهی به بخش مسکن با انبوه سازی نموده است.
 • صندوق های بازارگردانی: یکی از صندوق های موفق در کشور است. با استفاده از سرمایه، سرمایه گذارن به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازد.
 • صندوق های نیکوکاری: اصل سرمایه در این صندوق حفظ می شود، و به مشارکت و سرمایه گذاری در امور نیکوکاری می پردازد.
 • صندوق طلا (در مقاله صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟ به طور کامل این نوع صندوق سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادیم )
 • صندوق‌های با درآمد ثابت: دارای بازدهی معقول و حداقل ریسک است به ارزش خالص چیست؟ دلیل سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار کم ریسک.
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط: بازدهی بالاتری نسبت به صندوق بادرآمد ثابت دارد و فقط نیمی از سرمایه خود را در اوراق بهادار کم ریسک سرمایه گذاری می کند.
محاسبه Net Asset Value شرکتهای سرمایه گذاری:

برای محاسبه خالص ارزش دارایی‌های هر سهم یک شرکت سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، اثرات سودهای تقسیمی دریافتی، سود(زیان) ناشی از فروش سهام، ارزش افزوده ناشی از مالکیت سهام بورسی و غیربورسی و مفهومی به نام ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ گردد.

محاسبه ارزش خالص دارایی در تحلیل بنیادی:

از نظر حسابداری، کشف NAV آسان است، زیرا به لحاظ حسابداری حقوق صاحبان سهام معادل ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت است. اما مساله اصلی این است که در‌ برآورد تحلیلی NAV، این رقم نمی‌تواند انعکاس مناسبی از خالص ارزش دارایی‌های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز به برخی محدودیت‌های ترازنامه باز می‌گردد. در واقع در ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده گزارش می‌شوند، در حالی که بین ارزش روز این دارایی‌ها و مبلغ دفتری آن‌ها تفاوت وجود دارد. عموما این تفاوت بین بهای تمام‌شده تاریخی و ارزش‌ جاری دارایی‌ها بسیار زیاد بوده و باعث لطمه به سودمندی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها در ترازنامه می‌شود. بنابراین، جهت محاسبه دقیق ارزش خالص دارایی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری لازم است که ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها کشف شود و سپس این رقم را با بهای تمام شده مندرج در ترازنامه مقایسه کرد و در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، ‌این «مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده» باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود، زیرا در حقیقت این مازاد ارزش، به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی‌ها در ترازنامه پنهان مانده است. برآورد ارزش خالص چیست؟ ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت عبارت از مجموع حقوق صاحبان سهام و مازاد ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به بهای تمام شده است. روشن است برآورد NAV در زمانی که کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است، اما پیچیدگی‌ زمانی به وجود می‌آید که شرکت، سرمایه‌گذاری‌هایی در شرکت‌های خارج از بورس داشته باشد. از آنجا که بازاری برای کشف ارزش‌ جاری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های غیربورسی وجود ندارد، تحلیلگر باید ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس اطلاعات مختلف برآورد نماید.

محاسبه NAV در اکسل:

اگر قصد محاسبه ارزش خالص دارایی صندوقی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید را با استفاده از اکسل دارید، باید مراحل زیر را انجام دهید:

با توجه به فرمول قبلی برای بدست آوردن مقدار صورت کسر باید مقدار مجموع بدهی‌های صندوق را از مجموع دارایی‌ها کسر کنید، اما سرمایه‌گذاران به این مقادیر دسترسی ندارند. حاصل کسر این دو مقدار از یکدیگر NAV کل صندوق است. مقدار NAV کل بصورت روزانه محاسبه و در سایت اختصاصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گزارش می‌شود. پس مقدار صورت کسر برابر با مقدار NAV کل گزارش شده در سایت صندوق‌ها است.

کل خالص ارزش دارایی‌ها = مجموع بدهی‌های صندوق – مجموع دارایی‌ها

برای بدست آوردن مخرج کسر باید تعداد کل واحدهای باطل شده صندوق تا امروز را از مقدار کل واحدهای صادر شده صندوق تا امروز کسر کنید. این مقادیر نیز در سایت اختصاصی صندوق‌ها بصورت روزانه گزارش می‌شود.

تعداد واحدهای صندوق = تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز – تعداد واحدهای صادر شده تا امروز

NAVصدور:

به پولی که سرمایه گذاران برای خرید واحدهای جدید پرداخت می‌کنند، NAV صدور گفته می‌شود و اندکی بیشتر از ارزش خالص هر واحد (NAV هر واحد) است. این تفاوت به این دلیل است که مدیر صندوق در خرید اوراق بهادار جدید باید هزینه‌ای را بابت کارمزد پرداخت کند و برای اینکه این کارمزد به سرمایه‌گذاران قدیمی تحمیل نشود، از سرمایه‌گذاران جدید دریافت می‌شود.

NAVابطال:

اگر سرمایه‌گذاری به پول نقد احتیاج داشته باشد و بخواهد واحدهایش را بفروشد، قیمت واحدها به صورت NAV ابطال محاسبه می‌شود. NAV ابطال با فرض کسر هزینه‌های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی‌های سبد تعیین می‌شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می‌گیرد. یعنی در NAV ابطال هزینه کارمزد معاملات فروش، در نظر گرفته می‌شود و از ارزش خالص هر واحد کسر می‌شود. بنابراین NAV ابطال معمولا کمتر یا مساوی NAV هر واحد است.

منظور از ارزش خالص دارایی (NAV) در بورس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

منظور از ارزش خالص دارایی (NAV) در بورس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تمامی سرمایه گذاران چه در بازار بورس و چه در بازار های موازی، معیار و ملاک کار خود را افزایش سرمایه و کسب سود حداکثری در نظر می گیرند و موضوعی که برای همه سرمایه گذاران و سهامداران حائز اهمیت می باشد ارزش خالص دارایی است.ارزش خالص چیست؟

بطور خلاصه رزش خالص دارایی (Net Asset Value) بیانگر ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد که اغلب در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه این مطلب به شرح کامل ارزش خالص دارایی در بورس می پردازیم.

منظور از ارزش خالص دارایی در بورس چیست؟

در واقع ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) بیانگر ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد که اغلب در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قصد سرمایه گذاری در این صندوق ها را دارید کافیست که واحدهای صندوق را خریداری کنید.

اما این دارایی ها همانطور که میدانید در طول روز دستخوش تغییرات و نوساناتی می شوند و سود سهام تقسیم‌ شده توسط شرکت‌ها نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی‌های آن و به طبع آن ارزش واحدهای خریداری شده را افزایش می‌دهد.

البته ارزش خالص دارایی NAV تنها در عرصه بورس قابل ذکر نیست بلکه در واحد تجاری یا محصول مالی یا ارگان هایی که با مفاهیم حسابداری دارایی‌ها و بدهی‌ها سر و کار دارند می توانند از مفهوم ارزش خالص دارایی NAV استفاده کنند.

دارایی هر صندوق به طور روزانه ارزش گذاری می شود که ارزش خالص دارایی به ارزش دفتری سهام و یا ارزش دفتری یک کسب‌وکار نزدیک یا برابر است. معمولا از ارزش خالص دارایی ها به منظور یافتن سرمایه‌گذاری‌های زیر قیمت یا بالاتر از قیمت نسبت به ارزش بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

فرمول محاسبه ارزش خالص دارایی ها NAV چیست؟

ارزش خالص دارایی از کسر بدهی های صندوق از ارزش روزانه آن بدست می آید. بطور خلاصه برای محاسبه ارزش خالص دارایی ها باید مجموع بدهی ها را از دارایی ها کسر نمایید و تقسیم بر تعداد واحدهای منتشر شده کنید. از فرمول زیر برای محاسبه ارزش خالص دارایی ها استفاده می شود:

فرمول محاسبه ارزش خالص دارایی ها NAV چیست ؟

ارزش خالص دارایی های (NAV) و صندوق های قابل معامله

معامله صندوق های سرمایه گذاری ETF ها همچون سهام در بورس معامله می شود و سهام های موجود در آن صندوق ها نیز با ارزش بازار مورد معامله قرار می گیرند از این رو ممکن است کمتر و یا بیشتر از NAV باشند.

ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ETF نیز همچون صندوق های مشترک روزانه در پایان بازار برای گزارش‌دهی محاسبه می‌کنند و در طول ساعات معاملاتی نیز NAV چند بار در دقیقه را آنلاین محاسبه و منتشر می‌کنند.

ارزش خالص دارایی های (NAV) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک

همانطور که میدانید صندوق ها توسط جمع‌آوری پول از تعدادی سرمایه‌گذار تشکیل می‌شوند و این سرمایه صرف خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس می شود و واحد صندوق سرمایه گذاری متناسب با میزان سرمایه هر شخص به آن تخصیص داده می شود.

اما ارزش بازار صندوق چگونه ارزیابی می شود؟ ارزش بازار صندوق یک بار در روز و بر اساس قیمت بسته شدن معاملات اوراق بهادار موجود در سبد صندوق محاسبه می‌شود.

از آنجایی که پس از راه اندازی صندوق ، خرید و فروش منظم سهام آن شروع می شود، وجود فرآیندی برای قیمت گذاری سهام صندوق های سرمایه گذاری الزامی است که از کار از طریق NAV امکان پذی می باشد یعنی زمانیکه NAVPS و یا ارزش خالص دارایی در واحد سهم یک صندوق سرمایه گذاری مشترک روزانه محاسبه می شود طبیعتا قیمت آن نیز تغییر خواهد کرد.

همانطور که می دانید قیمت سهام در بازار بورس مدام در حال نوسان و تغییر است اما قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری اینگونه نیست و بر اساس روش قیمت‌گذاری پایان روز بعد و مبتنی بر دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند.

کل ارزش بازار سرمایه‌های صندوق، وجوه نقد و اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی بسیار بالا، مطالبات و درآمد حساب شده منهای بدهی‌ها، می شود دارایی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و ارزش بازار صندوق روزی یک بار آن هم بر اساس قیمت بسته شدن معاملات اوراق بهادار موجود در سبد صندوق محاسبه می‌شود.

صندوق های ممکن است سرمایه مشخصی به عنوان دارایی نقدی و قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشند و صندوق را از ویژگی نقدشوندگی بالا بهره مند می سازد.

وجوهی که صندوق کسب کرده اما هنوز آن را دریافت نکرده را درآمد حساب شده صندوق می گویند و مطالبات صندوق که مواردی همچون سود و یا پرداخت سود را شامل می شود که در مجموع جمع همه این موارد و هر یک از انواع معتبر آن‌ها دارایی صندوق را تشکیل می‌دهد.

بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک

بدهی های صندوق سرمایه گذاری مشترک

مواردی نظیر پرداختی های معوقه ، بدهی به بانک های وام دهنده و بدهی های خارجی (سهام منتشر شده برای اشخاص غیرمقیم، درآمد یا سود سهامی) بدهی های یک صندوق سرمایه گذاری مشترک بشمار می آید.

از سوی دیگر با توجه به نوع پرداخت بهره، امکان دارد همه این جریان خروج وجه نقد به عنوان بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت طبقه‌بندی شوند و موارد دیگر همچون هزینه‌های انباشته، مانند حقوق کارمندان‌، خدمات، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های مدیریتی، توزیع و بازاریابی، هزینه‌های انتقال نمایندگی، حسابرسی و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز می توانند بدهی‌های یک صندوق سرمایه گذاری مشترک بشمار آیند.

پس از بررسی تمامی مواردی که زیر مجموعه دارایی ها و بدهی ها هستند می توان در پایان روز کاری بعد NAV و یا ارزش خالص دارایی را محاسبه نمود.

افرادی که قصد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک را دارند معمولا با توجه به ارزش خالص دارایی (NAV) عملکرد صندوق ها را مورد ارزیابی قرار می دهند.

درآمد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های سرمایه گذاری مشترک باید سود حاصل از سرمایه انباشته و کل درآمد خود را بین سهامداران خود تقسیم نمایند و زمانیکه اوراقی با قیمت بالاتر از قیمت خرید فروخته شود، افزایش سرمایه رخ می دهد.

سود و درآمد ارزش خالص چیست؟ صندوق های سرمایه گذاری مشترک بطور منطم پرداخت می شوند و NAV کاهش می یابد از این رو با اینکه سرمایه‌گذار درآمد و بازده متوسط ​​را به دست می‌آورد، اما وقتی بین دو تاریخ مقایسه شود، درآمد و بازده مذکور در مقادیر NAV منعکس نمی‌شوند.

ارزش خالص دارایی NAV صدور چیست؟

ارزش خالص دارایی صدور به هزینه هایی گفته میشود که سرمایه گذاران به منظور خرید واحدهای صندوق پرداخت می‌کنند و حتی کارمزد معامله هم محاسبه می شود. ارزش خالص دارایی صدور از ارزش خالص دارایی کمی بیشتر است.

ارزش خالص دارایی NAV ابطال چیست؟

ارزش خالص دارایی ابطال به مبلغی گفته می‌شود که دارنده واحد صندوق در ازای فروش بدست می آورد اما این ارزش خالص دارایی ابطال یک وجه تمایز با ارزش خالص دارایی صدور دارد ، این است که کارمز معامله در آن محاسبه نمیشود و کسر می شود پس قیمت ارزش خالص دارایی ابطال از ارزش خالص چیست؟ ارزش خالص دارایی صدورهر واحد کمتر خواهد بود.

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

ارزش خالص فعلی (NPV) روشی است که برای تعیین ارزش فعلی همه جریان‌های نقدی آتی (Future cash flows)، شامل سرمایه اولیه، حاصل از یک پروژه استفاده می‌شود. این روش به طور گسترده‌ای در محاسبه بودجه یک سرمایه گذاری برای مشخص کردن این که کدام پروژه قابلیت بازگرداندن بیشترین سود را دارد، استفاده می‌شود.

ارزش خالص فعلی (Net present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریان نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان خروجی پول نقد در طی یک دوره زمانی است. NPV در بودجه‌بندی سرمایه برای تجزیه و تحلیل سودآوری یک سرمایه‌گذاری یا پروژه مطرح شده استفاده می‌شود. در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره (حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و R_t مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است.

سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به‌دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود. اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی باشد، طرح زیان‌ده و غیر قابل اجرا (از نظر اقتصادی) است.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها است. به عنوان مثال اگر یک کارخانه برای ایجاد خط تولید محصول جدیدی پیش‌بینی کند که در سال اول نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سرمایه (جهت راه‌اندازی خط تولید) داشته باشد خط تولید تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و طی ۶ سال بعدی، از محل فروش محصول تولیدی درآمدی برابر سالانه ۳۰ میلیون تومان ایجاد شود و همچنین هزینه‌های جاری تولید و عرضه آن محصول (مانند مواداولیه، آب و برق و گاز، دستمزد، حمل و نقل، بازاریابی، …) سالانه ۵ میلیون تومان باشد و نرخ بهره سالانه (شامل حاصلضرب نرخ تورم سالانه، نرخ سود و نرخ ریسک) نیز ۱۰٪ منظور شود، نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی چنین خواهد بود.

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

فرمول ارزش خالص فعلی (NPV) بسته به تعداد و ثبات جریان‌های نقدی آتی متفاوت است. اگر یک جریان پول از یک پروژه وجود دارد که بعد از گذشت یک سال از الان پرداخت خواهد شد، ارزش خالص فعلی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

 • i=نرخ ثابت نزول بانکی یا مقدار سود درخواستی
 • t=تعداد دوره های زمانی

اگر یک‌پروژه بلند مدت تر با چندین جریان پولی در حال بررسی باشد، فرمول ارزش خالص فعلی یک پروژه این چنین است:

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

 • Rt= جریان پول خالص ورودی – جریان پول خروجی در یک دوره
 • i =نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید
 • t =تعداد دوره های زمانی

اگر شما با علامت جمع نا آشنا هستید، در اینجا یک راه ساده تر برای به یاد داشتن مفهوم NPV وجود دارد:

NPV =(ارزش امروز پول سرمایه گذاری شده)- (ارزش امروزی جریان پول مورد انتظار)

بسیاری از پروژه‌ها در طول زمان با نرخ های مختلفی سود دهی می‌کنند. در این مورد، فرمول NPV می‌تواند برای هر جریان پول به طور انفرادی محاسبه شود. به عنوان مثال، پروژه‌ای را در نظر بگیرید که ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد و سه جریان پولی ۵۰۰ و ۳۰۰ و ۸۰۰ دلاری را در سه سال اینده فراهم می کند. فرض کنید ارزش بازیافتنی در پایان پروژه وجود ندارد و نرخ درخواستی سود بازگرداندن وجه ۸٪ است.NPV این پروژه این گونه محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

نرخ سود بازگرندان وجه به عنوان نرخ ثابت نزول بانکی برای جریان های نقدی آتی استفاده می شود تا ارزش روز پول را محاسبه کند. یک دلار امروز ارزش بیشتری از یک دلار فردا دارد چون یک دلار می‌تواند امروز برای بدست آوردن سود سرمایه گذاری شود. بنابراین زمانی که ارزش خالص چیست؟ ارزش فعلی درآمدهای آتی را حساب می‌کنیم، جریان پولی که در آینده بدست خواهد آمد، متناسب با مقدار دیرکرد باید کم شود.

NPV در محاسبه بودجه سرمایه گذاری استفاده می‌شود تا پروژه‌ها بر اساس سود بازگشتی مورد انتظار، سرمایه مورد نیاز و سود پیش بینی شده در طول زمان با هم مقایسه شوند. معمولا پروژه‌های با NPV بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال دو پروژه بالقوه را برای کمپانی ABC در نظر بگیرید:

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

پروژه X یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد، اما انتظار می‌رود سودی معادل ۱۰۰۰۰ ،۲۷۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ دلار به ترتیب برای ارزش خالص چیست؟ سال‌های اول، دوم و سوم داشته باشد. سود بازگرداند وجه ۱۲٪ است. از آن جایی که جریان‌های پول مساوی نیستند، فرمول NPV برای هر جریان پول یه صورت جدا گانه حساب می‌شود:

هم چنین پروژه Y یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد و در هر دو سال اول سودی معادل ۲۷۰۰۰ دلار به همراه خواهد داشت. سود بازگرداندن وجه هدف ۱۲٪ باقی می ماند. به خاطر اینکه هر دو دوره سود یکسانی را حاصل می‌کنند، فرمول اولیه بالا قابل استفاده است:

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

هر دو‌ پروژه میزان سرمایه اولیه یکسانی نیاز دارند، اما پروژه X مجموع درآمد بیشتری نسبت ارزش خالص چیست؟ به پروژه Y دارد، هر چند پروژه Y، NPV بیشتری دارد چون این در آمد سریع تر حاصل شده است (این به این معناست که نرخ ثابت نزول بانکی تاثیر کمتری دارد).

به طور خلاصه چگونه ارزش خالص فعلی را حساب کنیم ؟

ارزش خالص فعلی همه جریان های نقدی آتی یک پروژه را از قبل محاسبه می‌کند و از مقدار سرمایه مورد نیازش کم می کند. این تجزیه و تحلیل در بودجه بندی سرمایه برای مشخص کردن اینکه آیا یک پروژه باید اجرا شود، استفاده و با استفاده‌های جایگزین از سرمایه مورد نظر یا با پروژه‌های دیگر مقایسه می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.