درک بهتر نمودارهای خطی


خروجی مراحل بالا نمودار نشان داده شده در شکل زیر است.

نحوه ایجاد نمودار خطی و نمودار پراکندگی در اکسل

نمودارها (Charts) کار با برگه های اکسل را (Excel sheets) آسان تر می کنند. با این حال، مهم است که بدانید چه نوع نموداری با چه نوع داده ای بهتر کار می کند. اگر با داده‌های مربوط به تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای مقادیر پراکنده در ۲ ستون مختلف سروکار دارید، از نمودار خطی (Line Chart) یا نمودار پراکندگی (Scatter Plot Graph) استفاده کنید . روش ایجاد نمودار خطی و نمودار پراکندگی در اکسل (Excel) در اینجا مورد بحث قرار گرفته است.

تفاوت بین نمودار خط (Line Chart) و طرح پراکندگی (Scatter Plot)

اگر تعریف یک تابع ریاضی را درک کرده باشید، یک راه خوب برای قضاوت در مورد آن این است که هر خطی که به موازات محور y ترسیم شود، تنها یک بار با مقادیر موجود در منحنی تابع قطع می شود. در مورد نمودارهای خطی هم همینطور است. مقادیر در سراسر محور y رسم می شوند و از محور x برای نشان دادن پیشرفت استفاده می شود.

در مورد نمودار پراکندگی، مهم نیست که آن را با نقاط علامت گذاری یا خطوط استفاده کنید، نمودار در سراسر محور XY پخش می شود.

به عنوان مثال. اجازه دهید این مثال از حقوق یک فرد در طول سال های 2011 تا 2020 را در نظر بگیریم. سال ها در ستون A ذکر شده اند که از A3 تا A12 شروع می شود. حقوق افراد برای سالهای مربوطه در خانه های مربوطه در ستون B از B3 تا B12 ذکر شده است.

نحوه ایجاد نمودار خطی در اکسل

برای ایجاد نمودار خطی در اکسل (Excel) درک بهتر نمودارهای خطی ، مراحل به شرح زیر است:

داده ها را در هر دو ستون (از A3 تا B12 ) انتخاب کنید.

به Insert > Line Chart بروید .

نحوه ایجاد نمودار خطی و نمودار پراکندگی در اکسل

نمودار خطی مناسب را انتخاب کنید.

مکان و اندازه نمودار را بر اساس نیاز خود تغییر دهید.

نحوه ایجاد نمودار پراکندگی (Scatter Plot) در اکسل (Excel)

روش ایجاد نمودار پراکندگی در اکسل (Excel) به شرح زیر است:

داده ها را در هر دو ستون (از A3 تا B12 ) انتخاب کنید.

به Insert > Scatter Plot بروید .

ایجاد نمودار پراکندگی در اکسل

نمودار Scatter Plot (Scatter Plot) مناسب را انتخاب کنید .

اندازه و مکان نمودار را بر اساس نیاز خود تنظیم کنید.

متوجه خواهید شد که منحنی های نمودار خطی و نمودار پراکندگی متفاوت است. با این حال، این نمودارها ماهیت ثابتی دارند.

همچنین می توانید ایجاد نمودارهای پویا در اکسل را در (creating dynamic charts in Excel) نظر بگیرید . با انجام این کار، منحنی های نمودار با تغییر مقدار داده ها تغییر می کنند.

How to create a Line Chart and Scatter Plot Graph in Excel

Charts make working with Excel sheets easier. However, it is important to know what kind of chart works better with what kind of data. If you are dealing with data درک بهتر نمودارهای خطی involving comparative analysis of values spread across 2 different columns, try using the Line Chart or the Scatter Plot Graph. The procedure to create a line chart and scatter plot in Excel is discussed here.

Difference between Line Chart and Scatter Plot

If you understand the definition of a mathematical function, a good way to judge it is that any line drawn parallel to the y-axis intersects with the values in the function’s curve only once. The same is the case with line charts. The values are plotted across the y-axis and the x-axis is used to mark the progression.

In the case of a scatter plot, no matter whether you simply use it with the marking points or lines, the graph is spread across the XY-axis.

Eg. Let us consider this example of a person’s salary across the years 2011 to 2020. The years are mentioned in column A starting from A3 till A12. The person’s salaries for the respective years are mentioned in the corresponding cells across column B from B3 till B12.

How to create a Line Chart in Excel

To create a line chart in Excel, the procedure is as follows:

Select the data across both the columns (from A3 to B12).

Go to Insert > Line Chart.

How to create a Line Chart and Scatter Plot in Excel

Select the appropriate line chart.

Change the location and size of the chart as per your needs.

How to create a Scatter Plot in Excel

The procedure to create a scatter plot in Excel is as follows:

Select the data across both the columns (from A3 to B12).

Go to Insert > Scatter Plot.

Create scatter plot in Excel

Select the appropriate Scatter Plot chart.

Adjust the size and location of the chart as per your requirements.

You would notice that the curves of the line graph and scatter plot chart are different. However, these charts are static in nature.

You could also consider creating dynamic charts in Excel. By doing this, the curves in the graph would change as and when you change the value of the data.

رسم نمودار دایره ای Pie در اکسل

نرم افزار اکسل نمودارهای مختلفی را برای تحلیل و نمایش بهتر اطلاعات در اختیار کاربران قرار می دهد. استفاده از این نمودارها بسیار ساده است ولی نکته حائز اهمیت این است که تشخیص دهیم چه نموداری برای نمایش داده های ما مناسب تر و مفیدتر است.
اگر بخواهیم سهم هر داده را نسبت به کل بسنجیم باید از چه نموداری استفاده کنیم؟
بهترین نمودار برای نمایش سهم از کل، نمودار دایره ای Pie است. با ما همراه باشید تا با نحوه رسم این نمودار و ویژگی های آن آشنا شویم.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

برای رسم نمودار دایره ای مراحل زیر را انجام می دهیم:

۱- محدوده داده ها را انتخاب می کنیم. توجه داشته باشید که به منظور رسم نمودار دایره ای باید داده ها درک بهتر نمودارهای خطی در یک ستون یا ردیف قرار داشته باشند.

۲- سپس از تب Insert آیکون را انتخاب می کنیم.

۳- برای رسم نمودار دایره ای دو بعدی اولین نمودار را از قسمت ۲D Pie انتخاب می کنیم. اگر تمایل به رسم نمودار سه بعدی دارید، نمودار موجود در قسمت ۳D Pie را انتخاب کنید.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

خروجی مراحل بالا نمودار نشان داده شده در شکل زیر است.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

مدیریت و ویرایش نمودار دایره ای

در اکسل های ۲۰۱۳ به بعد با کلیک بر روی نمودار، علامت + در کنار نمودار ظاهر می شود که تنظیماتی را برای مدیریت اجزای نمودار در دسترس قرار می دهد.
۱- Chart Tile: این مورد نوشتن عنوانی برای نمودار را امکان پذیر می کند.
۲- Data Labels: این گزینه داده های هر ناحیه را نمایش می دهد.
۳- Legend: راهنمای ناحیه رنگ بندی روی نمودار است که می توانید تنظیم کنید در کدام قسمت نمودار نمایش داده شوند یا اصلا نمایش داده نشوند.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

در تصویر بالا، Data Lable فعال است و داده مربوط به هر قسمت نمایش داده شده است. نمودار دایره ای این قابلیت را به کاربر می دهد که این داده را به صورت درصدی نمایش دهند تا درک میزان سهم هر قطعه از کل آسان تر شود. به این منظور روی یکی از داده ها کلیک کرده و در قسمت Format Data Lable، گزینه Percentage را فعال می کنیم.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

همچنین با دو بار کلیک بر روی نمودار دایره ای، سمت راست برگه اکسل قسمتی به نام Format Data Series برای تنظیمات مختلف نمودار ظاهر می شود. به عنوان مثال، قسمت Angle of first slice باعث چرخش نمودار می شود و قسمت Pie Explosion مربوط تنظیم میزان فاصله بین قطعات نمودار می شود.

رسم نمودار دایره ای pie در اکسل

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، دسترسی به قالب های رنگی و استایل های پیش فرض، از تب Design امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که اگر تمایل به تغییر تنظیمات یک قطعه از نمودار درک بهتر نمودارهای خطی دارید، پس از دوبار کلیک کردن روی نمودار، مجددا روی قطعه مورد نظر کلیک کنید تا قسمت Format Data Point تنظیمات مختلفی را در اختیار شما قرار دهد.

چه زمانی “نباید” از نمودار دایره ای استفاده کنیم؟

۱- اگر برش درک بهتر نمودارهای خطی های نمودار دایره ای از ۵ عدد فراتر رفت بهتر است از نمودار دیگری استفاده کنید.

۲- اگر مجموع مقادیر برش های نمودار در کل معنی خاصی ندارند.

۳- اگر داده های کمتر از صفر داشته باشیم.

۴- اگر هدف از رسم نمودار مقایسه داده ها با هم باشد. نمودار دایره ای هر برش را با کل مقایسه می کند.

۵- اگر بین برش ها اشتراک و همپوشانی مفهومی و داده ای وجود دارد.

در صورت مواجه شدن با شرایط بالا، بهتر است از نمودارهای دیگر برای نمایش اطلاعات استفاده کنید. برای آشنایی با نمودار ستونی و نمودار خطی به لینک های زیر مراجعه کنید.

در این مطلب با رسم نمودار دایره ای pie در اکسل آشنا شدیم. برای آشنایی با نمودار pie of pie می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمودارهای he در مدلهای خطی چندمتغیره

مدل های خطی که شامل انواع رگرسیون، تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس می باشد، در تحقیقات کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند. بسط این مدل پایه شامل تمام مدل های تعمیم یافته مانند رگرسیون چندمتغیره، رگرسیون پوآسون، رگرسیون لجستیک و لگاریتم خطی است. روش های تشخیصی و گرافیکی نقش مهمی در بررسی مدل های خطی دارند. این روش ها کمک شایانی به پژوهشگر برای درک روابط و ویژگی متغیرها می کنند. با این حال روش های گرافیکی برای متغیرهای وابسته ی چندمتغیره‏، توسعه ی چندانی نیافته و یا حداقل به طور کامل شناخته نشده و یا استفاده نمی شود. نمودارهای ‎he که در صدد معرفی آن هستیم مربوط به کاربرد بیضی های داده برای نشان دادن تغییرات در فرضیه های صفر چندمتغیره (h)‎، نسبت به تغییرات خطا (e) ‎می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نمودارهای کنترل چندمتغیره مبتنی بر مدلهای فضای حالت بیزی

نمودارهای کنترل چندمتغیره با نمونه‌گیری دوگانه برای پایش بردار میانگین

در سال‌های گذشته، انواع مختلفی از روش‌های کنترل آماری چندمتغیره‌ی فرایند، برای پایش همزمان چندین مشخصه‌ی کیفیت مورد استفاده قرار گرفته است. قدیمی‌ترین روش کنترل چندمتغیره، مربوط به روش نمودار کنترل هتلینگ می‌باشد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که نمودارهای کنترل چندمتغیره با نمونه‌گیری چند‌گانه، نسبت به نمودار کنترل هتلینگ در شناسایی تغییرهای کوچک فرایند، بهتر عمل می‌کنند. در این مقاله، نمودارهای.

مطالعه ای بر نمودارهای کنترل چندمتغیره تغییرپذیری

موضوع این پایان نامه مطالعه ای در نمودارهای کنترل چندمتغیره تغییرپذیری مبتنی بر آماره نسبت درستنمایی تعمیم یافته می باشد. اگر اندازه نمونه بزرگ باشد، بر اساس قضیه ویلکس، آماره نسبت درستنمایی تعمیم یافته تقریباً دارای توزیع خی دو است. ولی از یک طرف معلوم نیست چه اندازه نمونه ای به اندازه کافی بزرگ تلقی می شود. از طرف دیگر اگر اندازه نمونه کوچک باشد این آماره یک ابزار مشکوک است. در این پایان نامه .

مدلهای اتررگرسیو متناوب چندمتغیره

مدلهای سری زمانی اتورگرسیو متناوب چندمتغیره pvar کلاس مهمی از سری های زمانی جهت مدل درک بهتر نمودارهای خطی بندی کردن داده های بدست آمده از هوا شناسی، آب شناسی، اقتصاد و مهندسی الکترونیک می باشد. در این رساله پس از معرفی مدل و برآورد کمترین مربعات پارامترهای مدل pvar، توزیع مجانبی این برآوردگرها بدست آورده شد. خودهمبستگی باقیمانده ها در مدلهای اتورگرسیو و میانگین متحرک کلاسیک برای بررسی کفایت یک مدل مفید هستند. با توج.

استفاده از برآوردکننده‌های استوار به‌منظور پایش پروفایل خطی ساده چندمتغیره

در برخی کاربردهای کنترل فرایند آماری، کیفیت یک محصول یا فرایند را می‌توان به‌صورت رابطه‌ی بین یک یا چند متغیر وابسته/مستقل بیان کرد که آن را «پروفایل» می‌نامند. در این نوشتار به بررسی پروفایل‌های خطی ساده‌ی چندمتغیره می‌پردازیم که در آن چندین مشخصه‌ی کیفی مرتبط به‌صورت مجموعه‌یی از توابع خطی برحسب یک متغیر مستقل مدل‌بندی می‌شود. در حالی که حضور داده‌های دورافتاده ممکن است در برآورد پارامترهای م.

نمودارهای کنترل چندمتغیره با رهیافت چگالی پیش بین بیزی

در سال های اخیر ایده بکارگیری چگالی پیش بین بیزی در طراحی نمودارهای کنترل مورد توجه قرار گرفته و در بعضی موارد برتری آن نسبت به نمودارهای کنترل مشهور موجود آشکار گردیده است. این نمودارها علاوه بر اینکه نامعلومی پارامترها را به حساب می آورند ما را از اغلب شبیه سازی های گسترده نیز بی نیاز می کنند. نمودارهای کنترل مبتنی بر این ایده برای کنترل میانگین و تغییرپذیری فرآیندهای یک و چند متغیره و نیز بر.

رسم نمودار آنلاین با استفاده از دو سایت مفید + ویدیوی آموزشی

مبحث تابع یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث در آموزش ریاضی است و یادگیری بسیاری از موضوعات در ریاضیات، وابسته به یادگیریِ تابع است. یکی از روش‌های مناسب برای شناخت و درک بهتر مبحث توابع، رسم نمودار آنلاین این توابع و بررسی رفتار آن‌ها در نقاط یا بازه‌های مختلف است.

رسم نمودار توابعِ ساده و مقدماتی از قبیلِ نمودارهای خطی یا چندجمله‌ای‌های درجه دوم، به صورت دستی، کار دشواری نیست. اما اگر پای توابع پیچیده‌تری مانند چند جمله‌ای‌های درجه ۳ و بالاتر، توابع مثلثاتی، ضمنی، پارامتری و غیره به میان بیاید، رسم نمودار آن‌ها به این سادگی‌ها نیست و نیاز به دقت بسیار بالا و دانش ریاضی بیشتری دارد.

یکی از بهترین روش‌هایی که در زمینۀ رسم نمودار توابع به کمک معلم‌ها و اساتید ریاضی می‌آید استفاده از تکنولوژی‌های آموزشی، مانند نرم‌افزارها یا سایت‌های رسم نمودار آنلاین است. این روش نه تنها به معلم این امکان را می‌دهد تا نمودارِ پیچیده‌ترین توابع را بدون کمترین زحمت و با دقت بسیار بالا رسم کند، به دانش‌آموز نیز کمک می‌کند تا با مشاهدۀ تصاویر عینی از توابع مختلف، مباحث ریاضی را به صورت عمیق‌تر یاد بگیرد.

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک (معتبرترین سامانۀ انتخاب معلم خصوصی در کشور) ، قصد داریم شما را با دو سایت رسم نمودار آنلاین بسیار مفید آشنا کنیم که هر زمان به رسم نمودار توابع نیاز داشتید، بدون نصب هیچ برنامۀ خاصی، به کمک شما خواهند آمد.

آشنایی با ۲ سایت‌ رسم نمودار

 • استفاده از ماشین حساب آنلاین
 • تبدیل واحدها
 • محاسبات آماری
 • حل برخی معادلات ریاضی
 • رسم نمودار توابع و غیره

اگر قصد دارید فقط از قسمت رسم نمودار استفاده کنید، کافیست وارد این لینک شوید، ضابطۀ تابع و نوع آن را مشخص کرده و نمودار تابع را در کمترین زمان رسم کنید. برای مشاهدۀ امکانات بیشتر سایت باحساب از لینک زیر استفاده کنید.

 • رسم نمودار توابع
 • ماشین حساب مقدماتی
 • ماشین حساب پیشرفته
 • ابزارهای هندسی
 • ابزارهای ماتریسی

برای استفاده درک بهتر نمودارهای خطی از بخش رسم نمودار سایت دسموس کافیست وارد این لینک شوید. همچنین برای مشاهدۀ امکانات بیشتر سایت دسموس از لینک زیر استفاده کنید.

آموزش رسم نمودارهای ریاضی به صورت آنلاین توسط استاد ملکی

جناب آقای سجاد ملکی، دبیر ریاضی سایت استاد بانک، که بیش از سه سال است با سایت ما همکاری دارند، ویدیویی را با مدت زمان ۱۰ دقیقه ارسال کرده‌اند که در آن به آموزش نحوه استفاده از دو وبسایت “با حساب” و “دسموس” برای رسم نمودار آنلاین پرداخته‌اند. از شما دعوت می‌کنیم این ویدیو را تماشا کنید.

جدول زمانی ویدیو

کسب درآمد از تدریس خصوصی ریاضی در استادبانک

اگر به عنوان یک معلم ریاضی یا فردی که تحصیلات مرتبطی با ریاضی دارد، به دنبال افزایش حقوق معلمی خود هستید، یکی از بهترین راه حل‌های آن وارد شدن به حوزۀ تدریس خصوصی آنلاین یا حضوری ریاضی و همچنین ارائۀ مشاوره تحصیلی در زمینۀ درس ریاضی به دانش‌آموزان و والدین است.

معلمان ریاضی به دلیل داشتن سابقۀ کار مرتبط و آشنایی با شرایط مدارس و سؤالات امتحانی، بیشتر از سایر معلمان خصوصی مورد استقبال متقاضیان کلاس‌های خصوصی ریاضی قرار می‌گیرند. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها با ورود به حوزۀ تدریس خصوصی و کمی استمرار و تلاش، به درآمدهای قابل توجهی از طریق آموزش خصوصی آنلاین و حضوری دست پیدا می‌کنند.

برای اطمینان از این موضوع کافیست نگاهی به نمونه درآمد معلمان خصوصی استادبانک بیندازید.

از آن جا که معلمان در قلب مراکز آموزشی کشور حضور دارند، از نزدیک با نیازهای تحصیلی شاگردان در زمینۀ ریاضی آشنا هستند. معلمان ریاضی اطلاعات خوبی در مورد انواع مشکلات ریاضی دانش‌آموزان، از جمله اضطراب ریاضی، اختلالات یادگیری ریاضی و غیره دارند و می‌توانند خدمات ارزشمندی را به منظور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و یا شاگردانی که دچار افت تحصیلی شده‌اند، ارائه دهند.

اگر شما جزو آن دسته از معلمان ریاضی هستید که تمایل دارید وارد حوزۀ تدریس خصوصی ریاضی شوید و تجربیات چندین سالۀ خود را در احتیار خانواده‌ها و دانش‌آموزان قرار دهید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه مقاله زیر را از دست ندهید.

شرایط استخدام معلم ریاضی برای تدریس خصوصی در استادبانک

 1. حفظ محرمانگی اطلاعات استاد
 2. ثبت نام کاملا رایگان
 3. ارائۀ پلتفرم‌های رایگان برای تدریس آنلاین
 4. برگزاری دورۀ اخلاق حرفه‌ای برای اساتید و ارائۀ گواهینامه
 5. ارائۀ سیستم شایسته سالار برای معلم‌ها
 6. منصفانه بودن سهم استادبانک
 7. ارجاع تعداد زیاد کلاس‌ به معلم و امکان کسب درآمدهای بالا
 8. امکان ثبت نظرات دانش‌آموزان در پروفایل استاد
 9. بررسی قابل اعتماد بودن شاگرد برای کلاس‌های حضوری

تسویه حساب منظم، پشتیبانی کامل از استاد از طریق تیکت، ایمیل و مرکز تماس، ارائۀ پیشخوان کاملاً هوشمند که تمامی اطلاعات کلاس‌ها و شاگردهای استاد در آن ثبت می‌شود، از دیگر مزایای همکاری با استادبانک است.

با توجه به همۀ این توضیحات، به طور کلی می‌توان تدریس خصوصی ریاضی را -البته به شرط جدیت، علاقه و استمرار خود فرد-، به عنوان یکی از بهترین و پردرآمدترین مشاغل آموزشی معرفی کرد.

بنابراین اگر به عنوان معلم ریاضی، دغدغۀ کسب درآمد بیشتر را دارید، پیشنهاد می‌کنیم فرصت ثبت نام به عنوان معلم خصوصی در استادبانک را از دست ندهید. کافیست روی بنر زیر و یا دکمۀ سبزرنگ ثبت نام به عنوان معلم خصوصی کلیک کنید و فرآیند ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

استادبانک یکی از برترین مؤسسات تدریس خصوصی در ایران

در این مقاله از سایت معلمان استادبانک، به معرفی دو سایت مفید و کاربردی را برای رسم نمودار آنلاین پرداختیم. همچنین آموزش ویدیویی نحوۀ استفاده از این سایت‌ها را نیز ارائه کردیم.

در صورتی که به مطالعۀ سایر مقالات در زمینۀ روش‌ تدریس، توسعۀ شغلی معلمان، تکنولوژی‌های آموزشی، مدیریت کلاس و اخبار معلمان علاقمند هستید، به بخش‌های مختلف مجله اساتیدِ استادبانک هم مراجعه کنید.

همچنین اگر به عنوان معلم به تدریس خصوصی علاقه دارید می‌توانید شرایط همکاری با استادبانک را مطالعه و فرم ثبت نام معلم خصوصی را تکمیل کنید یا از طریق شماره‌ ۰۲۱۹۱۰۰۵۳۴۳ با مشاورین ما در ارتباط باشید.

استادبانک همواره در تلاش است تا با همکاری برترین معلمان و اساتید کشور و با استفاده از تجربیات آن‌ها، نقشی تأثیرگذار در گسترش دانش، به روزرسانی اطلاعات معلمان و معرفی آن‌ها به دانش‌آموزان و دانشجویان کشور داشته باشد. هدف ما بالا بردن سطح کیفیت آموزش معلمان و ساختن آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است.

شما چه سایت‌های کاربردی و مفید دیگری را در زمینۀ آموزش ریاضی می‌شناسید؟
لطفا نظرات و تجربیات خود را زیر همین پست با سایر همکاران در میان بگذارید.

بهترین روش برای برای رسم نمودارهای ریاضی، استفاده از روش رسم نمودار آنلاین است. در این مقاله از مجله اساتید استادبانک دو سابت بسیار کاربردی برای رسم توابع ریاضی معرفی شده است.

در این مقاله از آکادمی اساتید استادبانک، ویدیوی آموزشی استفاده از دو سایت رسم نمودار آنلاین توسط یکی از اساتید ریاضی استادبانک ارائه شده است.

رسم نمودار توابع ساده به صورت دستی، کار دشواری نیست. اما درک بهتر نمودارهای خطی در مورد توابع پیچیده‌تر، رسم نمودار به این سادگی‌ها نیست. به همین دلیل استفاده از ابزارهای رسم نمودار می‌توانند در مدت زمان بسیار کوتاه نتایج دقیق‌تری را ارائه دهند.

نحوه خواندن نمودارهای فارکس

خواندن نمودارهای فارکس

فارکس چیست؟ نمودار فارکس چه کمکی می تواند برای سرمایه گذاران داشته باشد؟ ایا نحوه خواندن نمودارهای فارکس سخت است؟ چگونه به نمودار فارکس دسترسی پیدا کنیم؟ اگر مایل هستید به بازار فارکس وارد گردید باید نحوه خواندن نمودارهای فارکس را بدانید. با ما همراه باشید تا با نمودارهای فارکس و خود فارکس آشنا گردیم.

فارکس چیست؟

فارکس مخفف ارز خارجی بوده و به نحوه خرید و فروش ارزهای متفاوت در بازار ارز مربوط می گردد. فارکس زمانی هم به عنوان “بازار ارز” یا “FX” شناخته می شود.

بازار فارکس یک بازار جهانی و بین المللی است که در آن سهامداران، سرمایه گذاران و خرده فروشان بر ارزش نسبی تبدیل نمودن یک ارز به ارز دیگر با خرید و معامله جفت ارز تأثیر می گذارند.

سود معامله گران موفق فارکس از طریق تغییرات ارزش بین ارزهای بین المللی متفاوت با انتخاب دو ارز و پیش بینی نمودن افزایش ارزش در مقایسه با دیگری می باشد.

خواندن نمودارهای فارکس

نمودارهای فارکس چیست؟

نمودارهای فارکس توانایی این را درک بهتر نمودارهای خطی دارند تا برای ارائه تصویری از عملکرد یا رفتار یک ارز در طول زمان استفاده نمایند. معامله گران غالبا از نمودارهای فارکس به منظور درک بهتر عملکرد گذشته استفاده می نمایند. پس از آن اطلاعات به منظور کمک به تصمیم گیری آگاهانه معاملات برای آینده استفاده می گردد.

از آنجایی که نمودارهای فارکس توانایی نشان دادن روندهای نزولی و صعودی را در عملکرد ارز دارند، می توانند یک منبع مفید به منظور برنامه ریزی حرکت معاملاتی بعدی برای سرمایه گذار باشند.

چگونه به نمودارهای فارکس دسترسی پیدا کنیم؟

اگر مایل هستید تجارت فارکس را آغاز نمایید، به زودی با اهمیت ردیابی حرکات ارز و خواندن نمودارهای فارکس آشنا خواهید شد. از موثرترین راه‌ها به منظور دستیابی به این هدف استفاده نمودن از نرم افزار نمودار فارکس می باشد. گزینه های متفاوت بسیاری وجود دارد، پس مهم می باشد که به دنبال گزینه ای باشید که با سبک معاملاتی و سطح مهارت شما مطابقت داشته باشد.

یکی از محبوب ترین راه حل های نرم افزار معاملات فارکس TradingView می باشد. این نرم افزار یک راه حل اساسی رایگان ارائه داده و می تواند به منظور تجارت هر بازاری مورد استفاده باشد. این مبتنی برابر می باشد، پس می توانید با هر دستگاهی به آن دسترسی داشته باشید.

TradingView به این دلیل طراحی گردیده تا نیازهای معامله گران باتجربه و جدید را به طور یکسان برآورده سازد. گزینه های سفارشی سازی بسیاری وجود دارد تا اطمینان حاصل کنید که نیازهای شما برآورده می شود و می توانید هشدارهایی را تنظیم نمایید تا زمانی که جفت ارزهای مورد علاقه‌ شما شروع به حرکت می نمایند از شما مطلع گردند.

اگر ترجیح شما این است از یک سرویس بدون آگهی استفاده نمایید، 3 گزینه مختلف برای پرداخت هزینه خواهید داشت که طیف وسیعی از مزایای اضافی را ارائه می نماید.

نحوه خواندن نمودارهای فارکس

نمودارهای فارکس می توانند به معامله گران این امکان را بدهند تا الگوها را درک بهتر نمودارهای خطی بشناسند، مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و درکی از تعداد معامله گرانی که در یک بازار معامله انجام می دهند را داشته باشند.

انتخاب یک بازه زمانی از مهمترین جنبه های خواندن نمودارهای فارکس می باشد. برای جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی، بهتر است نمودار را بزرگنمایی نمایید.

قیمت گذاری نرخ ارز در محور “y” و زمان در محور “x” نشان داده می شود. به منظور مشاهده داده های تاریخی، به سمت چپ نمودار حرکت نمایید.

به زبان ساده تر، یک روند نزولی را با جستجوی خطی که از چپ به راست به سمت پایین حرکت می نماید، می توان شناسایی نمود، در حالی که روند صعودی با یک خط در حال حرکت به سمت بالا از چپ به راست نشان داده می شود.

از 3 نمودار اصلی مورد استفاده در معاملات فارکس می توان به این موارد اشاره داشت:

نمودارهای خطی

این نمودارها از ساده ترین نوع نمودار فارکس به منظور خواندن می باشند، به علت سادگی خواندن نمودارهای فارکس در این نوع، میتوان گفت که نقطه شروع خوبی به منظور معامله گران جدید خواهد بود. اما باز هم، آنها به اندازه سایر نمودارها اطلاعات بسیاری را ارائه نمی نمایند.

نمودار خطی ساده بوده و یک خط بین یک قیمت بسته به قیمت بعدی می باشد. این نمودار می تواند به معامله گران احساس کلی نسبت به عملکرد یک جفت ارز در یک بازه زمانی خاص را به نمایش بگذارد.

نمودارهای میله ایOHLC

نمودار میله ای فارکس از دیگر نمودارهایی است که کمی بیشتر از نمودار خطی به معامله گران اطلاعات می دهد. این نمودارها قیمت های بسته شدن را نشان خواهند داد، اما در عین حال، نشانه های پایین و بالای قیمت های افتتاحیه را هم ارائه می نمایند.

در سمت راست قیمت بسته شدن جفت ارز را در آن زمان نشان می دهد و در سمت چپ، قیمت افتتاحیه جفت ارز انتخابی در یک زمان خاص را نشان خواهد داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.