تعریفی اجمالی از سود مرکب


  در مدل بهره وری ارائه شده توسط تیلور و دیویس شاخص بهره وری عوامل کل مورد محاسبه قرار می گیرد که بصورت زیر بیان شده است:

Productivity Measurement Models
Productivity Management System

1- مدل های بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و عوامل جزئی:

  مدلهای مزبور مدلهایی هستند که برای اندازه گیری بهره وری موسسات، ارتباط بین خروجی های کل و یا ارزش افزوده سیستم به کل ورودیها و یا تک تک ورودیهای مورد استفاده در سیستم بکار می روند.
  مدلها بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و عوامل جزئی خود در دو دسته قرار می گیرند که عبارتند از:

1-1- مدلهای جامع :

  مدلهای مذکور بهره وری موسسه را با یک شاخص کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و معمولاً عوامل و پارامترهای مختلف کمی و کیفی را جمع بندی می نمایند. مدلهایی که در رده مدلهای جامع قرار می گیرند عبارتند از:

1-1-1- مدل سومانث (مدل بهره وری کل):

  این مدل اثر تمام ورودیها و خروجیها را نشان می دهد و نه تنها در سطح موسسه به عنوان ابزاری جمعی، بلکه در سطح عملیاتی نیز بکار برده می شود. مدل مذکور نه تنها شاخص بهره وری کل را برای کنترل مورد خاص تعیین می کند با استفاده از محاسبه شاخصهای بهره وری جزئی بلکه می تواند منابعی که باید میزان بهره وری به کمک آنها بهبود یابد را نیز مشخص نمود. این مدل علاوه بر استفاده در کارخانجات، قابلیت استفاده در موسسات خدماتی را نیز دارا می باشد. شاخص بهره وری کل در این مدل به صورت زیر تعریف می گردد.

  کل خروجی های سازمان
  = بهره وری کل(TP)
  کل ورودی های سازمان
  سایر درآمدها+ بهره اوراق قرضه+ سود سهام+ ارزش محصولات نیمه ساخته+ ارزش محصولات تولید شده= خروجیها
  سایر هزینه ها+ سرمایه (ثابت و در گردش)+ انرژی+ مواد و قطعات خریداری شده+ نیروی انسانی = ورودیها
  در این مدل علاوه بر شاخص بهره وری کل، شاخصهای بهره وری کل به ازای هر محصول و همچنین شاخصهای بهره وری جزئی هر محصول با توجه به هر یک از ورودیهای ذکر شده در بالا محاسبه می گردد. واضح و مشخص است که شاخص بهره وری کل برابر با شاخص بهره وری کل به ازای تک تک محصولات می باشد.
  توجه: در این مدل کلیه ارزشهای خروجیها و ورودیهای مدل بر اساس قیمت های سال پایه محاسبه می گردند.

1-1-2- مدل اندازه گیری بهره وری گروهی:

  در این مدل شاخصهای بهره وری مناسب برای بخش مهندسی، فروش و تولید توسط گروه های مجری سیستم بهره وری تعریفی می شود و مجریان کمیته ای تشکیل می دهند تا اجرای سیستم را پیگیری نمایند. هدف این مدل ارائه بازخورد عملکرد افراد به آنهاست تا بتوانند موقعیتهای خود را بهتر بشناسند. اجرای این مدل بدون پشتیبانی مدیریت و کارکنان موفقیت آمیز نخواهد بود. این مدل در پنج مرحله به اجرا در می آید و برای سازمان هایی که می خواهند مدل بهره وری فعلی را بهبود دهند مناسب می باشد.

1-2- مدلهای شاخص:

  دسته دیگری از مدلها، که در رده مدلهای طراحی شده بر اساس معیارهای بهره وری کل، عوامل کلی و جزئی قرار می گیرند. مدلهای شاخص می باشند. در این روش کسری که صورت آن ستانده (خروجی) و مخرج آن نهاده (ورودی) است، میزان بهره وری داده ها را نشان می دهد. مدلهایی که در رده مدلهای شاخص قرار می گیرند عبارتند از:

1-2-1- مدل کندریک – کرایمر:

  شاخصهای بهره وری تعریف شده در این مدل اصولاً بر سه نوع می باشند که عبارتند از:
  الف ) شاخص بهره وری کل:

ب) شاخص بهره وری عوامل کل :

  داده های واسطه ای (خدمات، انرژی، مواد) - خروجی = خروجی خالص
  ورودی سرمایه + ورودی نیروی کار = ورودی عوامل کلی

ج) شاخص بهره وری جزئی :

1-2-2- مدل کریگ – هریس:

  شاخص بهره وری کلی تعریف شده در این مدل بصورت زیر می باشد.

1-2-3- مدل هاینس:

  هاینس به طور خلاصه دلیل اندازه گیری بهره وری در سطح سازمانها را نیز به اندازه گیری و بهبود کارکردها می داند. هاینس عقیده دارد که یک موسسه برای دستیابی به بهره وری تولید بایستی گسترش فعالیتهای مدیریتی را تعریفی اجمالی از سود مرکب مد نظر قرار دهد. در این مدل خروجیها فقط محصول تولید شده نهایی می باشند و ورودیهای آن همانند مدل کریگ و هریس است. در این مدل نیز همانند سایر مدلهایی که دسته بندی مدلها در گروه مدلهای شاخص قرار می گیرند ورودیها و خروجیها به قیمت های سال پایه محاسبه می گردد.

1-2-4- مدل مرکز بهره وری در آمریکا (APC):

  این مدل، امکان تحلیل سود دهی را بر حسب دو جزء اساسی آن یعنی بازیافت قیمت و بهره وری فراهم می کند بدین سان این مدل حلقه ارتباطی تحلیل بهره وری و صورتحساب سود و زیان است در این مدل داریم:

عامل بازیافت X بهره وری =

قیمت ها

X

مقادیر خروجی

قیمت ها X مقادیر خروجی

کل فروش

= سود دهی

هزینه های واحد

مقادیر ورودی

هزینه های واحد X مقادیر ورودی

کل هزینه ها

1-2-5- مدل تیلور – دیویس:

  در مدل بهره وری ارائه شده توسط تیلور و دیویس شاخص بهره وری عوامل کل مورد محاسبه قرار می گیرد که بصورت زیر بیان شده است:

تعریفی اجمالی از سود مرکب

💢 نظرت و به اشتراک بزار جایزه بگیر

♦️تو مسابقه اینستاگرامی آی بی شاپ شرکت کن تا برنده کارت هدیه 500 هزار تومانی بشی.

♦️اعلام نتایج قرعه کشی مسابقه اینستاگرامی iBshop (ساعت 3 پخش زنده)

🔖 دانستنی های سرمایه گذاری

❗️موفقیت در بازار سرمایه (قسمت نوزدهم)

4️⃣ ویژگی های یک سیستم سرمایه گذاری موفق:
- در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شش متغیر حائز اهمیت فراوان هستند:

🔴 اختصاص میزان سرمایه به هر مورد سرمایه‌گذاری:
- تنوع‌بخشی و مدیریت پرتفوی و مدیریت پول از بحث‌های مربوط به همین عامل هستند. البته باید دانست، سرمایه‌گذاران مختلف ریسک‌های متفاوتی برای خود تعریف می‌کنند و بر همان اساس میزان سرمایه اختصاص یافته به یک نوع سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند.

بحث كنترل ریسک خود از اهمیت خاصی برخوردار است. البته هر معامله گر بنا به متغیرهای زیادی می‌تواند میزان ریسک خود را محاسبه نماید. به گفته وارن بافت همیشه باید از ریسک اجتناب کرد. پذیرفتن ریسک بیشتر بدون توجه به خطراتی که به دنبال دارد باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود. اصل اول همیشه باید حفظ سرمایه اولیه باشد.

بیمه یا سرمایه گذاری؟

تا حالا شده به این فکر کنین که برای دوران سالمندیتون پس انداز کنید؟
با بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانید با یک تیر دو نشان بزنید.

اطلاعات بیش تر👇👇

💢 تو مسابقه این هفته اینستاگرام آی بی شاپ شرکت کن, جایزه بگیر.

همین الان نظرت رو بگو و برنده دو کارت هدیه 500 هزار تومانی بشو 👇👇👇

🔖 دانستنی های سرمایه گذاری

❗️موفقیت در بازار سرمایه (قسمت بیستم)

4️⃣ ویژگی های یک سیستم سرمایه گذاری موفق:
- در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شش متغیر حائز اهمیت فراوان هستند:

🔴 حجم یا اندازه پولی که به هر یک از معاملات و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خود اختصاص می‌دهید:
- در واقع می‌توان گفت اثر تجمیعی موارد قبلی، کاملا به این مورد، یعنی حجم خرید وابستگی دارد. بر اساس منطق و با فرض اینکه به دقت از سیستم خود برای انجام معاملات پیروی نمایید، هر چه درصد بیشتری از سرمایه خود را برای ورود به یک سرمایه‌گذاری اختصاص دهید، موفق‌تر خواهید بود.

یکی از دلایل آن این است که هزینه انجام معاملات در مقادیر سنگین‌تر به نسبت کمتر خواهد بود و سودآوری تصمیم‌های درست شما را پررنگ‌تر خواهد كرد.

پاسخ به سوالات شما در لایو امروز ساعت 3 اینستاگرام

لینک دسترسی👇👇👇👇

Instagram
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

💢 تو مسابقه این هفته اینستاگرام آی بی شاپ شرکت کن, جایزه بگیر.

همین الان از لوگوی iBshop اسکرین شات بگیر، برنده دو کارت هدیه 500 هزار تومانی شو 👇👇👇

📝هر هفته با برشی از یک کتاب ( کتاب سوم)
♦️ عنوان کتاب: خطای سرمایه گذاری ( خطاهایی که باهوش ها نیز مرتکب می شوند)
♦️نویسنده: لاری سوئدرو، آر سی بالابان

💢 قسمت اول: معرفی اجمالی کتاب

♦️پیشگفتار کتاب با جمله ای از جاناتان کلمنت در وال استریت ژورنال شروع می شود. اگر میخواهید بزرگترین خطری را که در آینده، سرمایه گذاری شما را تهدید می کند بشناسید به خانه بروید و به آینه نگاهی بیندازید.

♦️نویسندگان در این کتاب، فهرستی از 77 خطا در سرمایه گذاری را که از رفتارهای ما به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نشات می گیرد، در این کتاب ارایه کرده اند. برای مثال در این کتاب به ما متذکر می شوند که اعتماد به نفس بیش از حد، ما را به سمت تصمیم های نادرست در بازار سرمایه گذاری هدایت می کند.

♦️در سرمایه گذاری، اطلاع صرف از چگونگی عملکرد بازار، اختصاص درست و به موقع سرمایه ها و چگونگی انتخاب حامل های سرمایه گذاری هیچ گاه کافی نیست.

♦️بنا بر ادعای نویسندگان، مطالعه این کتاب به ما کمک خواهد کرد خود را با ابزارهای مختلف مبارزاتی در زمان سرمایه گذاری تجهیز کنیم.

۵ دلیل برای اینکه باید کتاب اثر مرکب را بخوانیم!

کسب سود در کمترین زمان ممکن.
ارتقای شغلی در کمتر از یک ماه.
شما هم این روزها به دنبال نتایج فوری هستید؟
در این مقاله بطور کامل نقشه راه برای کسب موفقیت و تحقق رویاها را بیان خواهم کرد، آنچه که باید از کتاب اثر مرکب آموخت. پس تا آخر، خواننده این مطلب باشید.

در دنیایی زندگی میکنیم که اکثرا به دنبال نتایج فوری هستیم . مثلا ترجیح می دهیم غذاهای حاضری بخوریم تا غذای خانه! چرا ؟ چون آماده کردنش طول می کشد، یا برای اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن لاغر شویم یک سری رژیم غیراصولی میگیریم، حتی با اینکه ممکن است آسیب های جدی به بدنمان بزنیم؟

در واقع هرچه سریعتر به یک هدف برسیم عواقبش بزرگترخواهد بود. این تغییرات درازمدت هستند که به مراتب سودآورتر هستند. این یکی از کوچکترین نکاتیست که میتوانیم از کتاب اثر مرکب یاد بگیریم.

نگاه اجمالی به کتاب

این کتاب نوشته یکی از برجسته ترین نویسندگان و سخنرانان موفقیت هست. در این کتاب به ما توضیح میدهد چطور عادات و انتخابات روزانه ما اینده ما را تحت تاثیر قرار می دهد.او توضیح میدهد چطور انتخاب های روزانه درستی داشته باشیم ،چطور عادات بدمان را کنار بگذاریم و چطور عادات خوب را ایجاد کنیم . این کتاب به ما میگوید زندگی ما محصول انتخاب های لحظه به لحظه ی ماست .

هیچ کدام از ما دوست نداریم چاق شویم ، ورشکسته بشویم یا طلاق بگیریم ، ولی چرا این اتفاقات می افتد؟ اثر مرکب در واقع جادوی انتخاب های کوچک و به ظاهر کم اهمیت شماست که در گذر زمان نتایج بزرگ و عجیبی به همراه دارد. کتاب اثر مرکب و محتوای هدف گذاری آن به شکلی است که شما به عنوان خواننده این کتاب در هر شغل و هر سن و سالی که باشید،می توانید به فراخور نیازتان از آن بهره مند شوید و برای موفقیت و تداوم موفقیت از آن استفاده کنید.

دارن هاردی ادعای بزرگی میکند و میگوید مهم نیست چه چیزی یاد میگیرید یا ازچه استراتژی و تاکتیکی استفاده میکنید،موفقیت در نتیجه اثر مرکب به دست می آید.

دارن هاردی کیست؟

دارن هاردی نویسنده، مربی برجسته موفقیت، مشاور، سخنران و صاحب کسب‌وکار متولد 1 فوریه 1971 در کالیفرنیای آمریکاست. «اثر مرکب» مشهورترین کتاب هاردی است که در فهرست پرفروش‌ترین‌های مجله نیویورک‌تایمز قرار دارد. او در طول دوران حرفه‌ای خود 3 شبکه تلویزیونی موفق و بیش از هزاران برنامه تلویزیونی را تولید کرده است.

دارن هاردی به مدت 8 سال ناشر و سردبیر مجله موفقیت بود. چنین مشاغلی به دارن کمک کرد تا با داستان موفق‌ترین کارآفرینان و رهبران تجارت جهان از جمله ریچارد برانسون، استیو جابز، الون ماسک، جف بروز، مارک زاکربرگ، هاوارد شولتز، استیو وین و جک ولش آشنا شود. به این ترتیب او روش‌ها و استراتژی‌های موفق‌ترین افراد را با درس‌ها و تجربیات شخصی‌اش ترکیب کرد تا بتواند الهام‌بخش و مربی میلیون‌ها نفر از مردم دنیا باشد. هدف هاردی توانمندسازی و راهنمایی افراد تأثیرگذار بوده است.

به چه دلایلی باید این کتاب را بخوانیم؟

 • به ما کمک میکند عادات بد خود را ترک کنیم.
 • به ما یاد می دهد چطور عادات خوب را در زندگی خود ایجاد کنیم.
 • با مطالعه این کتاب یاد میگیریم چطور انتخاب های خوبی داشته باشیم.
 • ما را آگاه می سازد که چطور خودمان مسئول صد درصد زندگی خود هستیم.
 • به ما نشان می دهد، چطور با انتخابات و تصمیمات روزانه، راه رسیدن به اهدافمان را پیدا کنیم.

بررسی فصل های کتاب

فصل اول «تعریفی اجمالی از سود مرکب اثر مرکب»

نویسنده مثال مسابقه لاک‌پشت و خرگوش رو میزند و درباره اهمیت ثبات و پایداری می گوید. از نظر او ثبات و پایداری در یک چیز، کلید نهایی موفقیت است. سپس اثر مرکب را تعریف می کند و می گوید «اثر مرکب، اصل بدست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است.»

سپس آن را به شکل یک فرمول توضیح میدهد . انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه + پایداری + زمان = تفاوت‌های بنیادین.

سپس برای تاکید بر پایداری در زمان مثال های جالبی میزند.

مثال سکه جادویی. فرض کنید به شما و دوستتان میگویند که بین ۳ میلیون دلار پول نقد یا یک سکه یک سنتی که در یک ماه آینده ارزشش هر روز ۲ برابر میشود، یکی را انتخاب کنید. فرض میکنیم دوستتان ۳ میلیون دلار را انتخاب میکند و شما سکه یک سنتی را. روز پنجم دوستتان ۳ میلیون دلار دارد و شما ۶ سنت!

روز دهم تازه پول شما میشود ۵ دلار. اما همینطور که روزها میگذرند، تفاوت‌ها بیشتر خودشان را نشان میدهند. در روز بیستم آن سکه یک سنتی میشود ۵۲۴۳ دلار! ۵ هزار دلار شد. حالا فقط ۱۱ روز مونده و به قول نویسنده این جاست که قدرت جادویی اثر مرکب خودش را نشان میدهد. روز ۳۱ام فکر میکنید چقدر شده است ؟ حالا بیشتر از ۱۰ میلیون دلار ارزش دارد. یعنی حالا بیشتر از ۳ برابر ۳ میلیون دلار ارزش دارد.

این مثال نشان می دهد پایداری یک چیز در زمان چقدر میتواند نتیجه ارزشمندی داشته باشد. نکته اصلی فصل اول کتاب این است که تفاوت‌ها اول مشخص نیستند و تفاوت‌های بزرگ در آخر خودشان را نشان میدهند.

اگر به همه کارهایی که میکنید، یک نگاه درازمدت داشته باشید، خیلی از کارها را انجام نمی دهید. مثلا تغذیه کردن از فست‌فودها. شما امروز، فردا، یک هفته‌بعد، یک سال بعد، مدام مصرف می‌کنید و این ادامه پیدا میکند اما تا حالا فکر کردید که این اگر تا ۱۰ سال، تا ۲۰ سال آینده باشد، میتواند چه بلایی سرتان بیاورد؟ تغییرات اولش چشمگیر نیستند و آدم متوجه نمیشود اما وقتی به روز‌های آخر یک بازه زمانی مثلا ۳۰ ساله برسید،آن موقع،به‌وضوح ضررش را می‌بینید.

فصل دوم «انتخاب‌ها»

انتخاب‌ها ریشه دستاوردهای شما هستند. انتخاب‌های ما هستند که عادت‌های ما را می‌سازند. هر انتخابی که در طول روز میکنید، رفتاری رو شروع می کند که به‌مرور تبدیل به یک عادت می شود.

یک بخش در این فصل وجود دارد که دارن هاردی توضیح می دهد زمانی که ۱۸ ساله بوده به یک سمینار می رود و سخنران یک سوال از حضار می‌پرسد. در یک رابطه عاشقانه، شما چند درصد مسئول هستید؟ پاسخ می دهند۵۰ ۵۰، یا ۴۹ ۵۱، ۸۰ ۲۰ و از این جور نسبت‌ها. اما سخنران روی تخته می‌نویسد، صفر ۱۰۰. شما باید ۱۰۰ درصد مسئولیت یک رابطه رو بر عهده بگیرید.

وقتی در هر کاری که انجام می‌دید، مسئولیت ۱۰۰ درصد را بپذیرید، آن موقع می‌توانید کاملا مدیریتش کنید و حواستان به همه‌چیز باشذ. اصل کلام ، خودتان مسئول زندگی خودتان هستید، چیزی که ندارید یا چیزی که نیستید را گردن دیگران نیندازید. خود شما مسئول ۱۰۰ درصد سرنوشت و زندگیتان هستید.

هاردی در این فصل اضافه میکند چیزی به‌نام خوش‌شانسی وجود ندارد. اینکه بگویید بدشانسی آوردم بهانه است. فرق بین ثروت‌مند و فقیر، خوشحال و افسرده، سالم و بیمار، در انتخاب‌هاست.

از نظر او شانس ۴ بخش دارد. آمادگی، نگرش، فرصت و اقدام. اگر این ۴ کار با هم انجام شود، نتیجه‌ اش شانس می شود.

آخرین قسمت مهم این فصل هم مربوط به پیشرفت است. کم‌کم پیشرفت کنید ولی به نتایج بزرگ برسید. یک مثال جالب هم عنوان میکند.اسبی که در مسابقه دوم میشود فقط یک وجب دیرتر از اسب برنده رسیده است، اما جایزه اسب اول ۱۰ برابر بیشتر از اسب دوم است. آیا اسب برنده و اول، ۱۰ برابر بهتره بوده؟ خیر.

فصل سوم «عادت‌ها»

فصل سوم کتاب با یک نقل‌قول از ارسطو شروع میشه: ما همانی هستیم که مکرر تکرار می‌کنیم.

عادت‌ها خیلی مهم هستند. عادت‌ها باعث میشوند که فرآیند تصمیم‌گیری‌ تو مغز کمتر شود و یک‌سری کارها اتوماتیک انجام شوند.

عادت‌های خوب رشد شما را تضمین می‌کنند ولی عادت‌های بد کاملا بر عکس عمل می‌کنند. سپس مثالی از عادات بد میاورد مانند سیگار کشیدن که در فصل ائل هم توضیح داده شد.

از نظر نویسنده مشکل از خشنودی آنی است که پس از عادت‌های بد به‌وجود میاد. شما صد در صد پس از خوردن ساندویچ ایست قبلی نمی‌کنید یا پس از اولین سیگار، صورتتان پیر و داغون نمیشود اما به‌این معنی نیست که شما اثر مرکب رو فعال نکردید.

آقای هاردی معتقد است برای ایجاد عادات خوب باید دلیل داشته باشیم درواقع باید دنبال یک چرایی برای رشد و پیشرفت باشید. سپس مثال جالبی را مطرح میکند.

شخصی یک تخته چوبی با عرض ۲۵ سانتی متر و طول ۳ متر دارد. آن را رو زمین قرار داده و میگوید اگر از رویش رد شوید، به شما ۲۰ دلار میدهم. احتمالا به هرکی گفته شود آن را انجام میدهد. حالا اگر این تخته را بین دو ساختمون ۱۰۰ متری قرار دهند، و باز ۲۰ دلار هم بابتش پرداخن کنند ، فکر می‌کنید کسی از روی آن رد می شود؟ طبیعتا خیر. اگه حتی قیمت رو هم ببرن بالاتر، ارزشش رو نداره که آدم همچین خطری رو بکنه.

او با این مثال میخواهد بگوید وقتی دلیلتان برای انجام کاری به‌اندازه کافی بزرگ باشد، دیگر هیچ‌چیزی جلودارش نیست و حاضرید هر کاری بکنید تا به آن برسید.

نویسنده می گوید همین امروز وقت بگذارید و فهرست مهم‌ترین اهدافتان را مشخص کنید. وقتی که اهدافتان مشخص شد نباید بگویید حالا باید چه کار کنم؟ باید از خودتان بپرسید که برای رسیدن به آن اهداف باید به‌ چه کسی تبدیل شوم ؟ یعنی اینکه چه ویژگی باید داشته باشم که بتوانم به اهدافم برسم.

فصل چهارم «تکانش‌ها»

دارن هاردی برای شروع توضیحات خودش در مورد تکانش به قانون اول نیوتون اشاره‌ میکند. اجسام ساکن، تمایل به سکون دارند مگر اینکه نیروی خارجی به آن‌ها وارد شود. اجسام متحرک هم دوست دارند به حرکتشان ادامه بدهند مگر اینکه باز چیزی مانعشان شود.

از نظر او تکانش یکی از قدرت‌مندترین و مرموزترین نیروهای موفقیت است. نمیتانید ببینیدش و احساسش کنید ولی وقتی به آن برسید خودتان متوجه حضورش میشوید.

او معتقد است وقتی شما هم به تکانش برسید میتوانید بی‌وقفه جلو بروید و دیگر چیزی به آسونی نمی‌تواند شما را متوقف کند.

قسمت بعدی این فصل با عنوان «چگونه به تکانش برسیم» شروع می شود. نوسینده ۵ مورد را عنوان میکند و میگوید که اگر آنها را رعایت کنید میتوانید به آن برسید.

عنوان قسمت بعدی، قدرت‌ رویه‌هاست. نویسنده میگوید یک رویه، عملی است که شما هر روز انجامش میدهید. هر چه هدفتان در زندگی بزرگ‌تر باشد نیازست که رویه‌های سخت‌تر و شدیدتری داشته باشید.

فصل پنجم «تاثیرات»

در فصل پنجم با عنوان «تاثیرات» دارن هاردی از سه چیز تاثیرگذار صحبت میکند که می‌توانند شما را از مسیر موفقیت منحرف کند. اول ورودی‌ها هستند ، چیزهایی که مغزتان را با آن‌ها تغذیه می‌کنید. دوم تعریفی اجمالی از سود مرکب ارتباط‌ها هستند، یعنی آدم‌هایی که شما با آنها وقت می‌گذرانید و سوم هم محیط است.خیلی خلاصه این سه مورد را بیان میکنم.

زباله وارد می‌شود، زباله خارج می‌شود. منظور از ورودی‌ها هم کاملا ورود‌های مغز هستند. یکی از مهم‌ترین ورودی‌های مغز ما هم مربوط به اخبار میشود.

رسانه‌ها با انتخاب تیترهای دراماتیک و معمولا اغراق‌کننده سعی می‌کنند اخبار را به‌شکلی تلخ‌تر از واقعیت به ما نشان دهند. بزرگ‌ترین خطری که رسانه‌ها دارند این است که دید خیلی بد و منحرف شده‌ای از شرایط دنیا به ما نشتن میدهند.

بعد از ورودی‌ها، به ارتباط‌ها میرسیم. دکتر دیوید مک‌کلند، روان‌شناس از دانشگاه هاروارد میگوید: گروه مرجع شما، ۹۵ درصد از موفقیت و یا شکست شما را در زندگی تعیین می‌کنند. نویسنده در این بخش میگوید که جیم‌ ران، سخنران و کارآفرین قدیمی، به من یاد داد که شما به کسی تبدیل میشید که میانگین شخصیت ۵ نفری است که با آنهاارتباط نزدیک دارید.

بعد از ورودی‌ها و ارتباط‌ها، سومی، میحط هست. جایی که زندگی می‌کنید. در یک جمله نوشته که تغییر محیط، میتواند چشم‌اندازتان را تغییر دهد.

فصل ششم «شتاب‌بخشی»

در فصل آخر، نویسنده ترفندی را معرفی می‌کند که می‌تواند کمک کنهد زودتر به قدرت اثر مرکب برسید.

برای مثال اگر در باشگاه قرار است یک حرکت ورزشی را ۱۲ باز انجام دهید، یکبار ۱۵ بار انجام دهید. کمی بیشتر از توانتان کار کنید. فراتر از انتظار خودتان عمل کنید. لحظه‌هایی که به پایان کار می‌رسید، بررسی کنید ببینید، میشود چیزی اضافه کار کرد یا نه. همین کارهای اضافه کوچیک می‌توانند به موفقیت شما شتاب دهند و شما را زودتر به هدفی که دارید برساند.

در آخر باید گفت هیچ راه میانبری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. آنچه که مهم است، استمرار درکارهاست.

تعریفی اجمالی از سود مرکب

آزمون آنلاین درس 7 روان شناسی پایه یازدهم | انگیزه و نگرش

آزمون آنلاین درس 7 روان شناسی پایه یازدهم | انگیزه و نگرش

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی روان‌شناسی یازدهم انسانی | درس 1: روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)

آزمون مجازی روان‌شناسی یازدهم انسانی | درس 1: روان شناسی (تعریف و روش…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین درس 5 روانشناسی یازدهم دبیرستان شهید دانشخواه | تفکر حل مسئله

آزمون آنلاین درس 5 روانشناسی یازدهم دبیرستان شهید دانشخواه | تفکر حل مسئله

تیم مدیریت گاما

نمونه سوالات روانشناسی پایه یازدهم انسانی | درس 2: روان شناسی رشد

نمونه سوالات روانشناسی پایه یازدهم انسانی | درس 2: روان شناسی رشد

آیسان میر فاتحی

سؤالات طبقه‌بندی شده روانشناسی یازدهم انسانی + پاسخ | کل کتاب

سؤالات طبقه‌بندی شده روانشناسی یازدهم انسانی + پاسخ | کل کتاب

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده روانشناسی پایه یازدهم | درس 1 تا 4

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده روانشناسی پایه یازدهم | درس 1 تا 4

آیسان میر فاتحی

آزمون مستمر روانشناسی یازدهم دبیرستان شمس تبریزی | درس 4 و 5

آزمون مستمر روانشناسی یازدهم دبیرستان شمس تبریزی | درس 4 و 5

ایوب الله آروند

نمونه سوال نیمسال اول روانشناسی یازدهم با پاسخنامه

نمونه سوال نیمسال اول روانشناسی یازدهم با پاسخنامه

امتحان نوبت دوم روانشناسی یازدهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی | خرداد 1398

امتحان نوبت دوم روانشناسی یازدهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی | خرداد 1398

نورالدین حسین پور

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات ترم اول روانشناسی یازدهم انسانی مدارس سرای دانش | دی 97

سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات ترم اول روانشناسی یازدهم انسانی مدارس سرای دانش |…

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم روانشناسی پایه یازدهم رشته انسانی | خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم روانشناسی پایه یازدهم رشته انسانی | خرداد 97

سوالات امتحان نوبت اول روانشناسی یازدهم دبیرستان امام خمینی | دی 1399

سوالات امتحان نوبت اول روانشناسی یازدهم دبیرستان امام خمینی | دی 1399

آزمون تستی روانشناسی یازدهم دبیرستان شیخ الرئیس ابن سینا | درس 2: روان شناسی رشد

آزمون تستی روانشناسی یازدهم دبیرستان شیخ الرئیس ابن سینا | درس 2: روان شناسی رشد

پیشنهاد محققان بانکداری اسلامی درباره جریمه تأخیر

روزنامه جهان اقتصاد

خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ تیرماه، دوفوریت «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» را به تصویب رساند. با تصویب دوفوریتی طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع برای مدتی محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. لذا اکنون این امید وجود دارد که با این مصوبه شاهد حذف سود مضاعف از نظام بانکی باشیم.

برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا با اشاره به مفهوم سود مضاعف، به ایکنا گفت: جرایم مضاعف بدین معنی است که وقتی شما تسهیلاتی همانند فروش اقساطی را دریافت کرده‌اید و برای مثال باید یک میلیون تومان قسط آن را پرداخت می‌کردید اما این قسط را پرداخت نکرده‌اید. لذا درصدی جریمه برای آن محاسبه می‌شود. این جریمه به بدهی شما اضافه می‌شود و اگر بدهی شما به اضافه جریمه، دوباره با تأخیر مواجه شد، یعنی هم بدهی و هم جریمه آن را پرداخت نکردید، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد. یکی از این کارها این است که نسبت به بدهی شما جریمه بگیرد و کار دیگر این است که بدهی به علاوه جریمه را تبدیل به بدهی جدید کرده و دوباره جریمه دریافت کند.

سود مضاعف چگونه محقق می‌شود

وی با اشاره به نحوه محاسبه سود مضاعف ادامه داد: این اقدام به گونه‌ای تبدیل به «رِبح» یا سود مضاعف می‌شود. فرض کنید اگر تولیدکننده‌ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را از بانک دریافت کرده و بعداً با مشکل مواجه شد و نتوانست بدهی خود را پرداخت کند، در این شرایط وی بدهکار بانک است و فرض کنید که بانک هم مبلغ ۱۰ میلیون تومان به علت تأخیر برای وی جریمه در نظر می‌گیرد. حال اگر وی این ۱۱۰ میلیون تومان را پرداخت نکرد، بانک می‌تواند دو کار انجام دهد که یکی است که به وی بگوید شما ۱۰۰ میلیون جریمه دارید و ۱۰ میلیون هم جریمه است اما کاری که بانک‌ها در برخی از موارد انجام می‌دهند این است که ۱۱۰ میلیون را تبدیل به بدهی این فرد می‌کنند و اگر سال دوم هم این مشتری نتواند بدهی خود را پرداخت کند، دوباره ۱۰ میلیون یا بیشتر به روی آن حساب می‌کنند و لذا این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

توکلی افزود: دوباره اگر ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت نشود تبدیل به ۱۴۰ میلیون می‌شود و همین طور به صورت مضاعف، خود بدهی به علاوه جریمه آن تبدیل به بدهی جدید خواهد شد و بر روی آن جریمه گرفته می‌شود. اقدام دیگری که گاهی اوقات بانک‌ها انجام می‌دهند و شاید نمایندگان مجلس هم مورد توجه داشته باشند این است که گاهی اوقات بانک‌ها برای استمهال، بدهی قبلی به علاوه جریمه را تبدیل به یک بدهی جدید می‌کنند و با یک عقد جدید، آن را تبدیل به تسهیلات می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: فرض کنید اگر کسی در همین مثال ما، ۱۰۰ میلیون تومان بدهکار بوده و با جریمه تبدیل به ۱۱۰ میلیون تومان شده است، ۱۱۰ میلیون را تبدیل به یک تسهیلات جدید با مثلاً ۲۰ درصد سود اضافه می‌کنند. این هم به گونه‌ای تبدیل به «ربح مضاعف» می‌شود؛ بدین معنی که یک‌بار از شما سودی گرفته‌اند و بار دوم هم دوباره آن پولی که نداده‌اید، به علاوه جریمه آن تبدیل به پایه یک تسهیلات جدید شده و دوباره بر روی آن سود محاسبه می‌شود و ممکن است که حتی دوباره بر روی آن جریمه اتفاق بیفتد.

دیدگاه علما درباره جریمه تأخیر

وی اظهار کرد: بسیاری از علما راجع به شرعیت جریمه تأخیر صاحب نظر هستند و آن را شبیه ربا می‌دانند لذا بحثی که در ادبیات جریمه تأخیر وجود دارد این است که محققان بانکداری اسلامی پیشنهاد کردند که ما جریمه را نه به عنوان «جبران خسارت» بلکه به عنوان «تعزیر» در نظر بگیریم؛ چراکه اگر جریمه به معنای جبران خسارت بر روی بدهی باشد، همان مفهوم ربا را پیدا می‌کند ولی اگر جریمه به معنای تعزیر باشد و چون شما باید کاری را انجام می‌دادید اما انجام نداده‌اید بنابراین شما را مجازات می‌کنند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: این وضعیت همانند این است که شما را به زندان بیندازند. این زندان انداختن، نوعی جریمه است. البته این‌گونه نیست که ما بگوییم اگر بنا بود کسی که حکم یک ماه زندان دارد را زندان بیندازیم و وی فرار کرد و بعد از یک سال دستگیر شد، حالا به وی بگوییم که چون به مدت یک سال هم فرار کرده‌ای بنابراین به جای یک ماه زندان، باید دو ماه زندان بروی. این هم شبیه جریمه تأخیر است بلکه آنچه بیان شد نوعی حکم تعزیری است.

مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» بیان کرد: پیشنهادی که محققان بانکداری اسلامی ارائه داده‌اند این است که اولاً جریمه تأخیر تبدیل به تعزیر شود و دوم اینکه عایدی آن هم به بانک برنگردد، بلکه وارد صندوق خیریه‌ای شود که برای بدهکاران معسر یا هر کار خیر دیگری استفاده شود و برای بانک درآمد ایجاد نکند.

«ربح مرکب» مبنای شرعی ندارد

وی ادامه داد: اگر در سیستم بانکی ما هم وضعیت به این گونه شود که اگر کسی بدهکار سیستم بانکی شدف مرتباً کنتور بدهی وی بیفتد، باعث ایجاد مشکل برای وام گیرنده خواهد شد. نمونه‌ای که یکی از دوستان ما در سیستم بانکی تعریف می‌کردند و شاید آموزنده باشد این بود که شخصی از یکی از بانک‌ها ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات، با عنوان عقد مضاربه دریافت کرده بود اما بدهی وی تبدیل به ۶۰۰ میلیون تومان شده بود و علی‌رغم اینکه ایشان بسیار اصرار کرده بود که منزلی که به عنوان وثیقه برای این تسهیلات ۲۰۰ میلیونی گذاشته است را بانک بردارد اما بانک مدام تعلل کرده بود و مدام کنتور بدهی این شخص افتاده بود و در نهایت کاری که بانک انجام داد این بود که منزل این بنده خدا به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان برداشته شده و ۲۰۰ میلیون تومان هم برای این شخص قسط‌ بندی شد تا این ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شود. دوست بنده می‌گفتند که این شخص خیلی هم راضی بود که بالاخره این کنتور جریمه تأخیر بانک متوقف شده است.

توکلی به مشکلات وجود ربح مرکب در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متأسفانه یکی از مشکلات ربح مرکب در بانک‌ها این است که برخی از افرادی که ممکن است حتی تقصیری هم نداشته باشند و مثلاً رکود ایجاد شود و نتوانند سود کنند، تبدیل به بدهکار نظام بانکی شوند. حال اگر نظام بانکی با یک کنتور روزشمار، مرتباً این بدهی را افزایش دهد، مبنای عقلایی و شرعی ندارد.

ضرورت ارتباط وثیق بین بخش پولی و واقعی در بانکداری اسلامی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تأکید بانکداری اسلامی بر ارتباط بین بخش پولی و واقعی اقتصاد بیان کرد: چیزی که در بانکداری اسلامی مطرح می‌شود این است که باید بین بخش واقعی و بخش پولی ارتباط وثیق وجود داشته باشد. اگر صاحب سرمایه، عایدی را طلب می‌کند باید در بخش واقعی هم کالا یا خدمتی را تولید شده و سود آن را بگیریم اما وقتی فقط برای گذر زمان، بر بدهی پول می‌گیریم، این چیزی غیر از مفهوم ربا نیست. لذا ان‌شاءالله اقدام مجلس به این وضعیت پایان دهد.

وی افزود: مشکلی که با آن مواجه هستیم در مورد بحث مفهومی رباست. گاهی اوقات چندان روشن نیست که وقتی بحث جریمه تأخیر را مطرح می‌کنیم آیا این جریمه صرفاً مربوط به گذر زمان و نوعی مفهوم تعزیری دارد یا اینکه در واقع عملاً‌ رابطه بین پول و مدت را برقرار کرده‌ایم. به هر حال برای پول به ازای مدتی که در اختیار یک شخص است، چه آنکه عایدی کسب بکند یا خیر، باید یک عایدی در نظر بگیریم.

مفهوم مصوبه شورای نگهبان درباره وجه التزام

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تصریح کرد: اگر مفهوم ربا را این‌گونه تعریف کنیم که رابطه بین پول، مدت و عایدی باشد عملاً بسیاری از این مواردی که در سیستم بانکی در حال اتفاق افتادن است و بر روی بدهی، دوباره سود گرفته می‌شود و دوباره این بدهی و سود تبدیل به منشأ یک بدهی جدید می‌شوند، با مفهوم ربا سازگار نخواهد بود.

مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» با اشاره به مفهوم «وجه التزام» اظهار کرد: در بحث «وجه التزام»، کاری که شد این بود که اسم جریمه تأخیر به وجه التزام تغییر کرد. مفهوم مصوبه شورای نگهبان هم این است که شما پولی را پرداخت می‌کنید، چراکه ملتزم به تعهد خودتان در بازپرداخت تسهیلات نبوده‌اید لذا باید بابت تخلف خودتان، این جریمه را پرداخت کنید. برای مثال ممکن است که شما منزلی را اجاره کرده باشید و باید سر ماه خالی می‌کردید اما حالا که خالی نکرده‌اید، به شما گفته شود که باید برای عدم تخلیه، ۱۰۰ هزار تومان پول بدهید اما مشکلی که الان وجود دارد این است که در ربح مرکب، برای ندادن این ۱۰۰ هزار تومان هم دوباره باید مبلغی را پرداخت کنید.

وی ادامه داد: گویا الان خود وجه التزام هم تبدیل به پایه‌ای برای بدهی شده است که روی آن هم دوباره وجه التزام می‌آید. برای مثال اگر وجه التزام ۱۰ درصد باشد، بدهی به اضافه ۱۰ درصد تبدیل به ۱۱۰ درصد می‌شود. این مبنای ۱۰ درصد در سال بعد است و همین طور حالت تصاعدی پیدا می‌کند و کنتور آن انگار متوقف نمی‌شود.

توکلی در پایان اظهار کرد: الان ظاهراً اقتضای این کار مجلس هم این است که ربح مرکب در نظام بانکی وجود دارد، چراکه وقتی قانونی را ایجاد می‌کنند ناظر به واقعیتی در نظام بانکی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.