اوراق قرضه فصل دوم


فرآیند معاملات اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد اوراق قرضه فصل دوم عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاکم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند که در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

توضیحات

بخش اول: مفاهیم و کلیات بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن

مبحث اول: تعریف بورس

مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا

گفتار اول: بورس آمستردام

گفتار دوم: بورس لندن

گفتار سوم: بورس آمریکا

گفتار چهارم: بورس اسپانیا

گفتار پنجم: بورس مالزی

مبحث اوراق قرضه فصل دوم سوم: تاریخچه بورس ایران

فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه اسلامی(۱) اثر سیدعباس موسویان

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در این است که هدف ها، اصول، مبانی، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و نهادهای مالی در بازار سرمایه اسلامی، همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی شده اند؛ بنابراین می توان گفت: بازار سرمایه اسلامی محل معامله ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مشتقه و سایر اوراق بهاداری هستند که همه براساس آموزه های اسلامی طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار نیز نهادهای مالی چون کارگزاران، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، بازارگردانان، مؤسسه های رنبه بندی اعتباری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و مشاوران سرمایه گذاری هستند که همه بر اساس هدف ها، اصول و ضوابط اقتصادی اسلام فعالیت مالی می کنند.
کتاب بازار سرمایه اسلامی(۱) به قلم سیدعباس موسویان به بررسی اصول و مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی، بررسی ابزارهای مالی متعارف و بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) می پردازد. در بررسی ابزارهای مالی متعارف به دنبال توضیح مباحث موضوع شناسی، تشریح عملکرد اقتصادی و تبیین احکام فقهی است، اما در بررسی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) به دنبال طراحی مالی ابزار بر اساس فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه می باشد.
کتاب بازار سرمایه اسلامی(۱) علاوه بر مقدمه و نتیجه، سه بخش و بیست و یک فصل به شرح زیر دارد:
بخش اول: مبانی نظری(فقهی و اقتصادی) بازار سرمایه اسلامی
فصل اول: اصل صحت و لزوم قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی
فصل دوم: ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل سوم: ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی
فصل چهارم: اصول و معیارهای اقتصادی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی

بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف(سنتی)
فصل اول: اوراق قرضه
فصل دوم: اوراق سهام عادی
فصل سوم: اوراق سهام ممتاز
فصل چهارم: فروش استقراضی سهام

بخش سوم: ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل اول: اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
فصل دوم: اوراق قرض الحسنه
فصل سوم: اوراق وقف، روشی نوین برای تأمین مالی طرح های عام المنفعه
فصل چهارم: اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت
فصل پنجم: اوراق سلف، ابزاری مناسب برای تأمین سرمایه کوتاه مدت و مدیریت ریسک
فصل ششم: اوراق اجاره و اجاره به شرط تملیک
فصل هفتم: اوراق جعاله ابزاری کارآمد برای توسعه بخش خدمات
فصل هشتم: اوراق منفعت، اوراق قرضه فصل دوم ابزاری برای تأمین مالی بخش خدمات
فصل نهم: اوراق استصناع، ابزاری مناسب برای طرح ها و پروژه های عمرانی؛ مثال کاربردی بخش مسکن
فصل دهم: اوراق مشارکت
فصل یازدهم: اوراق مضاربه ابزاری مناسب برای توسعه بخش بازرگانی
فصل دوازدهم: اوراق مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران
فصل سیزدهم: اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار، در بانکداری بدون ربا

"آموزش حسابداری میانه ۲ درس پنجم: سرمایه‌گذاری بلند مدت در اوراق قرضه"

درس حسابداری میانه ۲ یکی از دروس اختصاصی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و ارشد است. در آموزش ارائه شده توسط فرادرس سعی بر این شده است که با تکیه بر نکات مهم و ارزشمند از کلیه منابع موجود و مورد استفاده در دانشگاه ها، محتوای کامل برای آموزش گیرنده ارائه گردد. در این آموزش که در رابطه با حسابداری شرکت های سهامی است موارد مربوط به ثبت و نگهداری حساب های شرکت های سهامی به صورت مختصر و مبتنی بر نکات کلیدی آموزش داده شده است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: شرکت های سهامی و سرمایه
مقدمه و پیدایش شرکت های سهامی
نحوه تشکیل و حقوق صاحبان سهام
گزارش های مربوط به حقوق صاحبان اوراق قرضه فصل دوم سهام
سرمایه پرداخت شده و انواع آن
بررسی و حل تمرینات
درس دوم: نکاتی در مورد سهام سرمایه
حق تقدم و افزایش سرمایه
حق خرید برای مدیران
اوراق قرضه و سهام قابل تبدیل به سهام عادی
باز خرید و تجزیه سهام
بررسی و حل تمرینات
درس سوم: سود تقسیم نشده و سود سهام
سود تقسیم نشده و سود ویژه
سود سهام سهامداران
پرداخت و ثبت سود سهام در دفاتر
محاسبات سود سهام
محدودیت در سود سهام و سود قابل تقسیم
بررسی و حل تمرینات
درس چهارم: اوراق قرضه پرداختنی
اوراق قرضه و انتشار آن
موارد قابل ذکر در اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
فروش اوراق قرضه
فروش اوراق قرضه به کسر و انواع محاسبات آن
فروش اوراق قرضه به صرف و انواع محاسبات آن
بازخرید اوراق قرضه
بررسی و حل تمرینات
درس پنجم: سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق قرضه
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
مقایسه حسابداری روش های بهای تمام شده و ارزش ویژه
سود سهمی، بهای بازار و سرمایه گذاری در سهام
خرید اوراق قرضه به کسر بها و اضافه بها
بررسی و حل تمرینات
درس ششم: تغییرات در حسابداری – تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص
تغییرات در حسابداری
تهیه صورت های مالی از روی مدارک ناقص
تجزیه و تحلیل وجوه نقد
بررسی و حل تمرینات
درس هفتم: صورت تغییرات در وضعیت مالی (صورت گردش وجوه نقد)
مقایسه صورت گردش وجوه نقد با سایر صورت های مالی
طبقه بندی اطلاعات در صورت گردش وجوه نقد
ورود و خروج وجوه نقد
بررسی و حل تمرینات
درس هشتم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
موارد تشکیل دهنده تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تفسیر و مراحل انجام تجزیه و تحلیل صورت های مالی
انواع نسبت ها
بررسی و حل تمرینات

اوراق قرضه فصل دوم

لوگو-فارس-تجارت-امجد1.3

 • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ : والستریت: قطعنامه ای علیه ایران در نشست آینده شورا در وین صادر نخواهد شد
 • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ : بهره بین بانکی به ۲۰.۸ درصد افزایش یافت
 • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ : بورس کالا شرایط خرید شاهین را برای روز سه‌شنبه ابلاغ کرد
 • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ : خساپا: ۸۰ درصد تولید سالیانه شاهین به صورت دوبار در ماه در بورس کالا عرضه می شود
 • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ : دو روزنامه اطلاعات و جمهوری اسلامی از نحوه مدیریت برگزاری و اعزام زائران اربعین انتقاد کردند
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : آمریکا: وزیر اطلاعات ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : وزیر کشاورزی: برای سال آینده گندم هر کیلو ۱۳۰۰۰ تومان خرید میشود
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : اسرائیل: رئیس موساد اطلاعات حساسی را درباره ایران به آمریکا داد
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : بلینکن: ایران از برخی درخواست‌های غیرمرتبط با برجام کوتاه آمد، اما قرار نیست توافقی حاصل کنیم که الزامات حداقلی ما را برآورده نکند
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : قطعا قیمت تخم مرغ افزایش می یابد
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : انسیه خزعلی استعفا داد
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : آمریکا: در توافق ایران باید از تمام ذخایر اورانیوم خود صرف نظر کند
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : مشاور تیم مذاکره: متن توافق تقریبا آماده است/ مشکل همیشه آمریکا بوده است
 • ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ : وزارت دارایی آمریکا یک شخص و ۴ شرکت را در ارتباط با ایران تحریم کرد
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : ملکه انگلیس درگذشت
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : گفته میشود وضعیت جسمانی ملکه بریتانیا وخیم است
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : آمریکا:مذاکرات فعال برای احیای توافق هسته‌ای ادامه دارند
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : معاون رئیسی: پسرم خارج از کشور است اما مهاجرت نکرده
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : شارل میشل: از توافق هسته‌ای با ایران دست نخواهیم کشید
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ : خودروی شاهین در بورس ؛ قیمت ۳۰۴ اوراق قرضه فصل دوم اوراق قرضه فصل دوم میلیون تومان
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : خبرنگار والستریت: قطعنامه‌ای‌ علیه ایران در جلسه شورای حکام آژانس صادر نمی‌شود
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : همتی: آقایان صیانت نکنید/ معیشت میلیون ها ایرانی وابسته به اقتصاد دیجیتال است
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : آژانس بین الملل انرژی اتمی: ما نمی‌توانیم صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کنیم
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : تایمز اسرائیل: توافق احیای برجام از روی میز برداشته شد
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : ریزش بیت کوین/ ۱۸۷۵۰ دلار
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : تایمز اسراییل: آمریکا به اسرائیل اطلاع داده که توافق هسته‌ای در حال حاضر در دستور کار نخواهد بود
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : آمریکا: پاسخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد که توافق را انجام دهیم
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : وزیر صمت: صادرات به روسیه ۱۸۰ درصد رشد کرد
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : دیدار مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و مدیران عامل صنعت خودرو
 • ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ : زمان‌بندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط
 • ۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • ۶:۳۶ قبل از ظهر

رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

رویه اجرایی مواد ۳۷ و ۳۸

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۹ مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بو رس اورا ق بهادار تهران، این رویه اجرایی در ۳ فصل، ۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ به تصویب هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران رسید.

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ . اصطلاعات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و ماده ۱ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان با همان تعاریف در این رویه اجرایی به کار میرود . سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند؛

 1. بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)
 2. ناشر: ناشر پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران
 3. فرآیند تعلیق: فرآیندیست که از زمان عدم رعایت الزامات پذیرش و افشا به شرح موارد مندرج در این رویه شروع و طی آن ناشر فرصت دارد حداقل الزامات تعیین شده را رعایت نماید. در غیر این صورت نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد. در طول این فرآیند معامله بصورت عادی صورت میپذیرد و فهرست نماد های مشمول فرآیند مذکور بصورت روزانه در سایت بورس ها جهت اطلاع عموم اعلام میگردد؛

فصل دوم – موارد مرتبط با الزامات پذیرش

ماده ۲. عدم رعایت حداقل سه مورد ازالزاملات دستورالعمل گذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر اوراق قرضه فصل دوم موجب میشود نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده در بازار دوم وارد فرآیند تعلیق شود؛

 1. سرمایه ثبت شده
 2. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها
 3. مثبت بودن جریان خالصوجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی طی دو سال مالی اخیر
 4. تعداد سهامداران
 5. داشتن حداقل یک بازارگردان
 6. درصد سهام شناور آزاد

تبصره ۱: بورس موظف است موارد مندرج در ماده ۲ را در پایان مقاطع ۳ ماهه منتهی به تیر، مهر، دی و فروردین هر سال بررسی نموده و حداکثر تا یک هفته پس از پایان مقاطع ۳ ماهه فوق الذکر، نماد معاملاتی ناشران را وارد فرآیند تعلیق نمایید. برای سهام شناور آزاد، میانگین ۴ دوره قبل مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: الزام داشتن حداقل یک بازارگردان ناظر بر شرکت میباشد که سهام آنها را از تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ در بورس پذیرفته میشوند.

تبصره ۳: بورس حداکثر تا پایان هر هفته مستندات ارسالی لاز سوی ناشران که در فرآیند تعلیق قرار دارند را مبتنی بر رعایت الزامات پذیرش، بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط خروج از فرایند تعلیق، نماد شرکت را از فرآیند مذبور خارج مینماید.

تبصره ۴: در صورتی که ناشر به مدت دو سال متوالی حداقل های مورد نظر در بندهای ۱ و ۶ موضوع ماده ۲ برخوردار نباشد، بورس نماد معاملاتی آن را وارد فرآیند تعلیق مینماید.

ماده ۳: درصورتی که عملکرد ناشر در دوسال متوالی حسابرسی شده منجر به زیان شده باشدف از تاریخ انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ناشر، نماد معاملاتی وی وارد فرآیند تعلیق میشود.

ماده ۴: بورس میتوتند حداکثر ۹ ماه به ناشر فرصت دهد تا نسبت به رفع دلایل ورود به فرآیند تعلیق اقدام نمایید. با درخواست ناشر و طبق صلاحدید بورس این مهلت حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده ۵: بورس میتواند از تاریخ ۰۱/۰۷/ ۱۳۹۶ به مدت دو سال(اوراق قرضه فصل دوم تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸) به ناشران در بازار دوم که سرمایه انها بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال و سهام شناور آزاد آنها بین ۵ تا ۱۰ درصد است، فرصت دهد تا الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق قرضه فصل دوم اوراق بهادار را براورده نمایند.

فصل سوم – موارد مرتبط با الزامات افشا

ماده۶. عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع ماده ۷ الی ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازان بورس ، موجب ارایه تذکر کتبی به ناشر و وارد شدن نماد معاملاتی وی در فرآیند تعلیق میشود. ضوابط تعیین شده در این خصوص به شرح زیر می باشد؛

 1. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو ماهه به ناشر، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. در صورت دریافت نامه از ناشر مبتنی بر اعطای فرصت مجدد، این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا ۱ ماه دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 2. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالیموضوع بند۳ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت سه ماهه به ناشر، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد مکعاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 3. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بند ۵ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو هفته ای به ناشر ، مکاتبات مربوط را نتشر مینماید. در صورت دریافت نامه از ناشر متنی بر اعطای فرصت مجد، این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا یک هفته ی دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 4. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع بند ۶ ماده ۷ طی سه دوره متوالی یا پنج دوره متناوب در طول یک ستال گذشته، نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 5. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوه بندهای ۱-۷ و ۲-۷ ماده ۷ در مهلت مقرر بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو ماهه به ناشد مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا ۱ ماه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 6. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع بند ۳-۷ ماده ۷ طی ۴ دوره متوالی نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد
 7. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع ماده ۹ در مهات مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت یک هفته ای به ناشر مکاتبات مربوط را نتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 8. در صورت عدم افشای اطلاعات ۱۲ و ۱۲ مکرردر مهلت مقرر، بورس ضمن تذکر کتبی و دادن فرصت یک ماهه به ناشر ، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشد تعلیق میگردد.

تبصره ۱: بورس موارد عدم رعایت الزامات دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات را طی تذکر کتبی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری پس از پایان مهلت مقرر در دستور العمل فوق الذکر به ناشر ارسال و و درخواست ارایه اطلاعات شفاف سازی می نماید. در صورتی که ناشر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت تذکر، اطلاعیه شفاف سازی منتشر نکند، بورس ملزم به افشای عدم پاسخگویی ناشر و کلیه مکاتبات مربوطه میباشد.

تبصره ۲: چنانچه مجموع دارایی هاو درآمد های عملیاتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی افشا شده بیش از ۷۶ درصد مجموع دارایی ها و درآمد های عملیاتی تلفیقی گروه بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده باشد ، بورس ملزم به تعلیق نماد معاملاتی ناشر بر اساس بند ۵ نمیباشد .این نسبت برای دوره میانی ۶ ماهه نیز قابل تعمیم خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت اطلاع بورس یا سازمان از عدم افشای اطلاعات موضوع مواد ۸، ۱۰و ۱۱،بورس مراتب را به ناشر متذکر شده و مکاتبات مربوط را افشا می نماید. در صورت عدم افشای اطلاعات معوق اوراق قرضه فصل دوم توسط ناشر، بورس نماد معاملاتی ناشر را مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران متوقف می نماید.

تبصره ۴: در مواردی که به تشخیص بورس به دلیل ابهام اساسی خارج از عملکرد و اقدامات ناشر، اطلاعات و صورت های مالی ناشر افشا نشده باشد، بورس میتواند پس از اطلاع و ارایه دلایل به سازمان، مهلت ارایه شده به ناشر به افزایش دهد و همزمان مراتب را برای عموم نیز اعلام کند.

تبصره ۵: چنانچه در پایان مهلت ارایه شده از سوی بورس، ناشر اطلاعات کامل تر را افشا نموده باشد(بخشی از اطلاعات معوق افشا نشده باشد) بورس میتواند نماد معاملاتی ناشر را از شمول فرآیند تعلیق خارج نماید.

ماده ۷: بورس موظف است فهرست نمادهایی که توسط سازمان تعلیق میگردد را به همراه شرکت های مشمول فرآیند تعلیق افشا نماید.

ماده ۸: بورس موظف است سابقه ای از وضعیت نماد های مشمول فرآیند تعلیق را جهت هر گونه اقدام آتی نگهداری نماید.

وضعیت بورس امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

بازارسرمایه,بورس

به اوراق قرضه فصل دوم گزارش مشرق، بورس اوراق بهادار تهران امروز هم گرچه در ابتدای معاملات روند رشد ناچیزی داشت، اما بعد از آن تا پایان معاملات روند کاهشی به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۷ هزار و ۹۷۶ واحد نسبت به روز گذشته به رقم یک‌میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۵۷ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش ۴۴۹ واحد به رقم ۴۱۰ هزار و ۳۲۵ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۴.۴ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۷۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس قرمز شدند. شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی ۵۶ صدم درصد کاهش یافتند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۱۱ صدم درصد کاهش یافتند.

شاخص آزاد شناور ۵۶ صدم درصد افت کرد. شاخص بازار اول بورس ۷۴ صدم درصد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۳۶ صدم درصد افت کرد.

امروز نمادهای چادرملو، ملی مس، پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس،‌ شستا، پتروشیمی نوری و پالایش نفت تبریز به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

در فرابورس ایران هم امروز اوضاع مناسبی نبود. شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۵۸ واحد به رقم ۱۹ هزار و ۱۱۸ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک‌میلیون و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس هم به بیش از ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۳.۶ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۱۳ هزار فقره معامله و به ارزش ۹ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نماد توسن (توسعه نرم افزار نگین) در فرابورس بیشترین اثر را داشته است و نمادهای سنگ‌آهن گوهرزمین، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، پالایش نفت شیراز، فرابورس ایران و پالایش نفت لاوان بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

گرچه اکثر کارشناسان معتقدند سهام بنیادی به ویژه سهام هلدینگ‌ها در بورس تهران به کف قیمت رسیده و ارزنده شده‌اند، اما در عین حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌گذاری در بورس الزاماً همراه ریسک و نوسان است و بنابراین حتماً باید با مشاوره، مطالعه و تحلیل و از محل پس‌اندازها انجام شود و سود و زیان هر کس به خودش مربوط است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.