منظور از شمع ها چیست؟


شورینگ ، شمع زنی یا شمع کوبی در ساختمان چیست ؟

شمع زنی یا شورینگ در ساختمان ‌سازی فرایند ایجاد تکیه‌گاه موقتی برای یک بنا ، کشتی ، سازه ، یا گودال با استفاده از ستون در زمانی است که خطر فروپاشی آن است .در خلال تعمیر و مرمت یا ایجاد تغییر در سازه هم از شمع زنی استفاده می‌شود . واژه شمع زنی یا شورینگ از لغت شمع (دیرک نگهدار) ساخته شده است که از جنس چوب یا فلز است. از شمع زنی زمانی استفاده می‌شود که بر اثر وجود عدم تعادل در فوندانسیون ساختمان دیوارهای سازه ترک می‌خورند و یا به سمت بیرون شکم می‌دهند و زمانی که سازه مجاور باید تخریب شود و یا منافذ باید وسعت پیدا کرده یا در داخل دیوار ایجاد شوند مرمت و تعمیر ساختمان باید روی دیوار ترک ‌خورده صورت گیرد .

شمع زنی از نظر ساختمانی :

همه انواع شمع تکیه ‌گاه‌ های موقتی هستند که روی ساختمان بکار می روند. سوار کردن و پیاده کردن یک سامانه شمع زنی باید مطابق با الزامات ساختمان ‌سازی و قوانین ساختمانی در منظور از شمع ها چیست؟ مورد سلامت ، ایمنی و رفاه سال 1996 و به ویژه قوانین شماره 9 و 10 باشد . این مسئله به کارکردن روی ساختمان زمانی که احتمال خطر اتفاقی فروپاشی ساختمان باشد یا برای افراد یا ناحیه مجاور خطر وجود داشته باشد مربوط است .

بندهای ارزیابی خطر در زمانی که کارگران در ارتفاع زیاد کار می کنند مربوط به قوانین سال 2005 است اگرچه شورینگ اقدامی برای ایجاد تکیه‌گاهی دائم برای ساختمان است شمع می‌تواند برای مدتی فراوان همان جا باقی بماند. از این رو ، این اقدام چیزی کمتر از دیگر جنبه ‌های ساختمان ‌سازی نیست و صرف ‌نظر از زمانی که سازه در محل می‌ماند باید در معرض روش ‌های ایمن اجرایی و طرح ‌ریزی شده بوده و در خلال نصب و برداشتن آن و هر گونه تخریب سازه ، باید نظارت شایسته بر آن صورت گیرد. وضعیت‌ های زیر می‌توانند توجیه‌کننده استفاده از روش های شمع زنی باشد:

1- ایجاد تکیه‌گاه برای دیوارهای خطرناک یا احتمالا ناپایدار و سستی به خاطر شکم دادن ، نشست زمین یا کج شدن.

2- برای جلوگیری از خراب شدن دیوارهای سالم که به علت برداشتن تکیه‌گاه زیر آن‌ها صورت می‌گیرد. از جمله این موارد ساختن یک زیرزمین در نزدیکی یک دیوار سالم است.

3- در خلال کارهای تخریبی ساختمان به منظور ایجاد تکیه‌گاه برای ساختمان مجاور.

4- ایجاد تکیه‌گاه برای بخش بالایی یک دیوار در خلال ایجاد یک منفذ بزرگ در بخش پایینی آن دیوار.

5- ایجاد تکیه‌گاه برای کف یا سقف با از بین بردن دیوار حائل و جایگزین نمودن آن با یک تیر.

6- چوب آلات سوزنی برگ درجه ساختمانی مواد اولیه معمول مورد استفاده برای شمع زنی هستند و نسبت مقاومت به وزن آن‌ها به طور مطلوب قابل‌مقایسه با فولاد ساختمانی است و قابلیت سازگاری آن ها بهتر از فولاد است.

چیدمان شمع‌ها در فرایند شمع زنی نیز می‌تواند با جفت کردن دو شمع چوبی به صورت داربست لوله‌ای اجرا گردد.

مقاله پیشنهادی ما به شما :

انواع شمع زنی:

2-شمع زنی شیب‌دار

هر سیستم شمع زنی دارای کارکرد و وظیفه خود است و این کارکرد بر اصول اولیه یک وضعیت کاملا متقارن استوار است. ساده ‌ترین نمونه در زیر نشان داده ‌شده که یک شمع مایل است . این عضو سازه‌ ای یک قطعه چوبی روی دیوار کوتاه است یا قطعه‌ای ستون مانند همراه با صفحه‌ ای پهن و قطعه ‌ای سوزنی شکل است که با گل میخ در بالا (محل نصب به دیوار) به هم متصل می‌شوند.

صفحه پهن (بالشتک) روی زمین محکم می‌شود و با زاویه‌ای حاده نسبت به شمع شیب ‌دار قرار می‌گیرد . این حالت به شمع شیب ‌دار کمک می‌کند تا بتواند تبدیل به اهرم شود . سپس قبل از نصب با تسمه و قلاب با یک اهرم در محل محکم می‌شود . در صورتی که شمع افقی نیاز باشد ، طرز قرارگیری ساختمان همیشه طوری نخواهد بود که بتوان چیدمان متقارن شمع‌ ها را اجرا نمود. چند نمونه نامتقارن در شکل زیر نشان داده شده است و جزئیات استقرار منظم شمع‌ های افقی آورده شده است.

1- شمع زنی عمودی:

این نوع شمع زنی برای ایجاد تکیه‌گاه برای بارهای مرده که به طور عمود به طرف پایین اعمال می‌شوند استفاده می‌شود. در ساده‌ترین شکل آن ، شامل یک شمع عمودی با یک صفحه بالاسری ، بالشتک و چند ابزار تنظیم برای سفت کردن و شل کردن شمع در محلش است. چیدمان معمول استفاده از دو شمع است که در راس بالایی خود با استفاده از تیر افقی یا سوزن به هم متصل می‌شوند. بارهای اعمال ‌شده از طریق سوزن به شمع‌ ها انتقال می‌یابند و به یک سطح باربر صلب منتقل می‌شود.

شاید ضروری باشد مصالح سنگ ‌فرش کف برداشته شوند و سوراخ ‌هایی در کف ‌های چوبی آزاد بریده شود تا سطح تحمل بار مناسبی ایجاد شود. اگر کف به زیرزمین منتهی شود ، نصب یک عضو چوبی سوم به نام تیر افقی سردر ضروری خواهد بود چون نمی‌توان بین دو طبقه از یک شمع افقی استفاده کرد. یک مثال از این وضعیت در شکل زیر نشان داده شده است.

مراحل و ترتیب اقدام ‌ها برای چیدمان موفق شمع ‌های عمودی به صورت زیر است :

1- محل نصب را به طور دقیق بررسی کنید تا بتوانید موارد زیر را تعیین کنید.

تعداد شمع‌های لازم و بارهای محتمل و محل پنجره را با قطعیت تعیین کنید.

ظرفیت تحمل بار زمین و کف‌ها.

محل سرویس‌های زیرزمینی که باید از آن‌ها اجتناب کرد و یا از روی آن‌ها گذشت.

2- پشت بندهای سقف را بین صفحات بالاسری و بالشتک سقف نصب کنید تا دیوار کف و بارهای سقف آزاد شوند. پشت بندها باید تا حتی‌الامکان به دیوار نزدیک باشند.

3- منافذ پنجره‌ها را که مجاور شمع‌ ها قرار دارند با پشت بند مهار کنید تا از حرکت یا بد شکلی منافذ پنجره جلوگیری شود. روش معمول قراردادن صفحات چوبی در مقابل لبه خارجی دیوار و پشت بند بین آن‌هاست ، در برخی حالت‌ها ، شاید لازم باشد قاب پنجره را درآورد تا سطح کافی برای قرار دادن صفحات چوبی ایجاد شود.

4- سوراخ ‌هایی در دیوار کمی بزرگ ‌تر از اندازه سوزن‌ ها ایجاد کنید.

5- سوراخ هایی در سقف و کف برای قرار دادن شمع عمودی ایجاد کنید.

6- زیرسری ‌های تراز کننده را روی سطح سفت قرار دهید و در صورت لزوم سنگفرش کف را بردارید.

7- چیدمان شمع ‌های عمودی را ایجاد کرده و محکم کنید.

بعد از این که کارگران نصب کننده کار را تمام کردند ، توصیه می‌شود شمع عمودی را در محل نصب حداقل به مدت 7 روز قبل از بازکردن تکیه‌گاه‌ها بگذارید تا مطمئن شوید شمع‌ های جدید نصب‌ شده محکم شده و خود می‌توانند بارها را تحمل کنند.

2-شمع ‌زنی شیب ‌دار:

این چیدمان شمع ، بارهای کف و سقف را با چند شمع پشت بند شیب‌دار به زمین منتقل می‌کند. بسیار مهم است شمع‌ های شیب ‌دار به طرزی صحیح قرار داده شوند تا بتوانند بیش‌ترین بار کف و سقف را تحمل کنند. خط مرکزی شمع شیب ‌دار باید با خطوط مرکزی اعضا دیوار یا کف متقاطع شوند. وضعیت‌ های معمول در شکل زیر نشان داده شده است. برای هر کف یک شمع شیب‌ دار لازم است که به طور ایده ال باید با سطح افقی زاویه‌ای بین 40 تا 70 درجه داشته باشد. از این رو، تعداد شمع ‌های شیب ‌دار قابل‌استفاده معمولاً به 3 عدد محدود می‌شود. یک ساختمان 4 طبقه با استفاده از این روش شمع گذاری در صورتی که عضو سازه ‌ای دیگری به نام «عضو سوار» به آن افزوده شود قابل اجراست (منظور از شمع ها چیست؟ به شکل زیر رجوع شود).

یک نمونه شمع شیب‌دار:

ترتیب اقدامات برای نصب با چیدمان شمع شیب‌ دار به صورت زیر است:

1- محل نصب را مانند روش شمع زنی عمودی بررسی کنید.

2- روی یک صفحه دیوار کام و زبانه را نشان‌گذاری و سپس ایجاد کنید.

3- سوراخ‌ هایی در دیوار خارجی برای نصب سوزن ‌ها ایجاد کنید.

4- قسمتی از زمین را بکنید تا به خاک زیرین برسید و بالشتک و پی شبکه‌ ای را در آن نصب کنید.

5- شمع شیب‌ دار را ببرید و در جای آن قرار دهید. برای این منظور از شمع زیرین شروع کنید. در قسمت فوقانی شمع شیب ‌دار یک شکاف ایجاد کنید تا برای حرکت اهرمی شمع شیب‌دار به سمت پایین و بالشتک از یک عضو اهرمی استفاده شود. بدین ترتیب شمع در جای خود محکم می شود. (به شکل زیر رجوع شود).

شمع زنی یا شورینگ شیب‌دار با یک شمع و فرایند محکم کردن بالشتک در زیر آن زاویه بین بالشتک و شمع شیب‌دار باید حداکثر در حدود 89 درجه باشد تا این اطمینان حاصل شود که بالشتک و شمع هیچ‌گاه به نقطه تماس نمی‌رسند ولی زاویه نباید خیلی حاده باشد تا حالت اهرمی آن از بین برود.

6- با استفاده از گل میخ ، بلوک ‌های فاصله گذار ، بست و در صورت لزوم ، مهاربند چپ و راست را روی سطح پشتی شمع شیب ‌دار محکم کنید.

3-شمع زنی افقی:

این شمع‌ها همان وظیفه شمع بند شیب‌ دار را انجام می‌دهند اما فایده ایجاد یک محل کار تمیز در زیر شمع ‌ها را دارا هستند. از این نوع شمع زنی می‌توان بین سطوح دیوارهای موازی هم استفاده کرد مشروط بر اینکه دهانه بین دیوارها بیش از 12 متر نباشد. اگر دهانه بیش از 12 متر باشد نصب این چیدمان غیراقتصادی می‌شود.

دهانه‌های کوتاه تا 9 متر معمولاً دارای یک عضو افقی هستند، درحالی‌که دهانه‌های بلند تر نیاز به دو شمع افقی دارند تا اندازه سطح مقطع چوب بکار رفته در دامنه چوب آلات موجود باشد (به شکل زیر رجوع شود. شمع زنی افقی با یک شمع و بند 7-1-5 ).

این امکان هست تا در همه روش‌های شورینگ اعضا اصلی از چوب با سطح مقطع کوچک‌تر استفاده شوند. در این صورت از پیچ و مهره و اتصال دهنده‌ های مکانیکی چوب آلات استفاده خواهد شد. البته باید اطمینان حاصل نمود همه اتصالات انتهایی (سر به سر) به طور متناوب بکار رفته‌اند تا بیش‌ترین استحکام چوب حاصل شود. در واقع، این حالت شکل اولیه استفاده از چوب آلات ساختمانی لایه‌ای است. عملیات اجرایی در محل برای ایجاد یک سیستم شورینگ افقی مشابه با عملیات مربوط به شورینگ شیب‌دار است.

تیم حرفه ای خاکبرداری اصفهان آماده هر گونه همکاری در تمامی پروژه های خاکبرداری با به روزترین ابزار و ماشین آلات حرفه ای با شما عزیزان است در صورت درخواست همکاری با ما تماس بگیرید.

نام شمع کلیسا چیست؟

به شمع مومی که در مراسم مذهبی روشن می شود، شمع می گویند. از آنجایی که اولین مسیحیان در زمان آزار و شکنجه جرأت نداشتند تا شب و اغلب در مکان‌های زیرزمینی خاصی ملاقات کنند، مجبور شدند از شمع و تبر برای جشن گرفتن اسرار مقدس استفاده کنند.

معنی شمع در کلیسای کاتولیک چیست؟

کاتولیک ها شمع ها را در کلیسا به عنوان یادآوری فیزیکی نمادهای خاص موجود در کتاب مقدس روشن می کنند. … شمع ها از انواع مختلف در هنگام نماز ، برای تأمل شخصی و در ساعات دعا روشن می شوند.

منظور از شمع ها چیست؟

شمع ها بیش از یک زینت هستند، آنها در فرهنگ ها و آیین های مختلف برای برانگیختن نور الهی، حالت روشنایی یا قدرت آتش استفاده می شوند. . جایی که استفاده از آن به اشکال مختلف، اما همیشه با جوهره راهنما و روشنگر است. کلمه شمع از کلمه لاتین candere به معنای درخشیدن گرفته شده است.

چه زمانی شمع ها در روز همه مقدسین روشن می شود؟

1 نوامبر به معنای تحقق سنت هایی است که قدمتی طولانی دارد، مانند آوردن گل، شمع و شمع به گورستان ها و قرار دادن آنها بر مزار اقوام.

وقتی شعله شمع می رقصد؟

اگر شعله شمع "می رقصد" یا "جهش می زند" یا یک مارپیچ بزرگ را تشکیل می دهد، اغلب به عنوان نشانه ای دیده می شود که شخصی که روی آن کار می شود تا حد زیادی تحت تأثیر کار طلسم قرار گرفته است، یعنی کاری که انجام می شود. کاری که شما انجام می دهید. کار می کند، اما به خاطر داشته باشید که شعله باید حرکت کند، شاید زیاد، اما بدون تغییر…

روشن کردن شمع برای کسی به چه معناست؟

روشن کردن شمع نمادی از آوردن نور به خواسته ها یا دعاهای ما است. شمع را می توان به عنوان دعای صلح یا درخواست شفای خاص روشن کرد. … شمع های سوزان بازتابی از خود عاطفی ماست و به روشن شدن قلب ما در زمانی که احساس غرق شدن می کنیم کمک می کند.

اگر شمع قرمز روشن کنم چه اتفاقی می افتد؟

رنگ قرمز به طور سنتی برای انواع مراسم و آیین های مربوط به عشق استفاده می شده است. قرمز منظور از شمع ها چیست؟ رنگ قلب، اندامی است که زندگی می بخشد. یک شمع به این رنگ برای هر چیزی که مربوط به سلامتی و قدرت بدنی است جذاب خواهد بود.

وقتی شمع به نصف باز می شود یعنی چه؟

اگر شمع به نصف برسد یا یک تکه بزرگ جدا شود ، این نشانه خوبی است اگر شغلی در حال شکست است یا درخواستی برای دفع شر وجود دارد ، زیرا اعلام می کند که این هدف محقق شده است ، البته در صورت درخواست برعکس ، یعنی جذب ، نشان می دهد که مشکلی وجود دارد که باید .

شمع خودرو چیست و چه وظیفه ای را در موتور خودرو دارد؟

یکی از قطعات اصلی موتور هر خودرو، شمع های آن می باشد که وظیفه جرقه زنی و به نوعی روشن نمودن خودرو را دارد. شمع خودرو یک قطعه مهم در موتور خودروهای سوختی محسوب می گردد و بدون کارکرد صحیح شمع ها، خودرو ها قادر به حرکت نخواهند بود. در این مطلب قصد داریم در رابطه با شمع خودرو مطالبی را ارائه کرده و به بررسی این قطعه حیاتی در موتور منظور از شمع ها چیست؟ خودرو بپردازیم.

شمع خودرو چیست؟

شمع خودرو قطعه ای متشکل از الکترود ، عایق چینی، واشرها و غیره می باشد که در بالای محفظه احتراق و سیلندر خودرو قرار گرفته و از یک طرف جریان ولتاژ بالای برق را گرفته و از طرف دیگر با ایجاد جرقه زنی در محظه احتراق باعث انفجار بخار فشرده شده بنزین و در نتیجه ایجاد نیروی لازم برای حرکت خودرو می گردد. در حقیقت شمع خودرو وظیفه انفجار در محفظه احتراق و حرکت دادن سیلندرها به سمت پایین را دارند. با پاشش سوخت توسط انژکتور به درون سیلندر و سپس فشرده شدن آن توسط سوپاپ، شمع جرقه ایجاد نموده و باعث انفجار در محظه احتراق می گردد.

شمع خودرو چیست و چه وظایفی دارد؟

اجزای تشکیل دهنده شمع

اگر شمع خودرو منظور از شمع ها چیست؟ نتواند در زمان درست جرقه زنی نماید و یا به طور کلی جرقه زنی نکند، در نتیجه بنزین فشرده شده در محفظه احتراق به به خوبی انفجار نیافته و در نتیجه سیلندرها به حرکت در نخواهند امد. از اینرو وظیفه این قطعه در موتور خودرو بسیار مهم بوده و باید نسبت به نگهداری آن اقدامات لازمه را انجام دهیم.

انواع شمع خودرو

شمع های خودرو همه به یک گونه طراحی نشده اند و دارای انواع گوناگونی می باشند که هر کدام برای نوعی از موتور خودرو ساخته شده اند. دسته بندی شمع خودرو به صورت ذیل می باشد:

 • شمع سرد: که برای عملکرد در موتورهای با دمای بالا طراحی شده اند و دارای پایه های کوتاه می باشند تا سریعا بتوانند گرمای ایجاد شده در اثر جرقه زنی را کاهش دهند.
 • شمع گرم: که برایس عملکرد در موتورهای با دمای پایین طراحی شده اند و دارای پایه های بلندتری می باشند تا گرمای خود را دیرتر از دست داده و در نتیجه بتوانند رسوبات باقی مانده حاصل از احتراق را در روی خود منظور از شمع ها چیست؟ شمع بسوزانند.
 • شمع نیکلی: که جنس الکترودهای آن از آلیاژ نیکل می باشد و دارای طول عمر کوتاهی می باشند.
 • شمع پلاتینیومی: که جنس الکترود های آن از آلیاژ پلاتینیوم بوده و دارای طول عمر بسیار بالایی هستند. اینگونه شمع ها توانایی تحمل دمایی تا 2500 درجه سانتیگراد را داشته و قادرند تا 100 هزار کیلومتر کارکرد مفید داشته باشند.
 • شمع ایریدیومی: اینگونه از شمع خودرو نیز که الکترود مثبت آن از جنس ایریدیوم می باشد و دارای طول عمر بالاتری نسبت به شمع های پلاتینیومی می باشند.
 • شمع های چند الکترودی: این گونه از شمع خودرو از چند الکترود منفی برخوردار می باشد که باعث طول عمر بسیار بالاتر می گردد. به علت اینکه هربار جرقه زنی باعث خوردگی قطب منفی می گردد، هر الکترود پس از خورده شدن، جای خود را با الکترود نزدیکتر به قطب مثبت عوش کرده و در نتیجه طول عمر بالاتری برای شمع خودرو ایجاد می نمایند.

شمع خودرو چیست و چه وظایفی دارد؟

نمونه ای از شمع چند الکترودی

عیب یابی شمع خودرو

همانطور که دیدیم هر شمع دارای یک طول عمر خاص می باشد که پس از طی این مدت زمان باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود. اما گاهی به دلیل ازدیاد رسوبات حاصل از احتراق در سر الکترودها و کثیف شدن آن و یا جرقه زنی نادرست و از بین رفتن الکترودها، نیاز به تعویض شمع خودرو پیش از طی کردن طول عمر استاندارد خواهد بود. در این مواقع خودرو به خوبی کار نخواهد کرد و به نوعی دچار بدسوزی می گردد. درست کار نکردن یکی از شمع ها باعث می شود که سیلندر مربوطه سوخت را بطور ناقص بسوزاند و در نتیجه باعث افزایش آلایندگی و در نتیجه صدمه به قطعات موتور گردد.

شمع خودرو چیست و چه وظایفی دارد؟

نمونه از شمع خودرو

شمع خودرو چیست و چه وظیفه ای را در موتور خودرو دارد؟ بررسی شده توسط عاطفه موحد در آگوست 23 . بسیار عالی بسیار عالی رتبه: 5

شمع کوبی چیست و چگونه اجرا میشود

شمع کوبی

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی.

هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند.

این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع کوبی بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

راهکارهای عملی طراحی شمع ها در شمع کوبی

 1. اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل
 2. شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و
 3. اولویت بندی آنها
 4. شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع
 5. شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع
 6. انتخاب نوع شمع
 7. بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی
 8. برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و …
 9. تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی
 10. آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در
 11. طراحی از جمله تداخل شمع، ضریب کارایی، …
 12. تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی
 13. تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری
 14. دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده
 15. کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده
 16. طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع
 17. انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا
 18. تعیین ضریب اطمینان

انواع پی های عمیق از نظر اجرایی در شمع کوبی

چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد BS 8004 بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:

الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ»

که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند.

شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:

 1. چوبی با مقاطع دایره ای یا مربعی، یکسره یا با اتصالات وصل شده
 2. بتنی پیش ساخته شده با مقاطع تو پر یا توخالی
 3. پیش تنیده با مقاطع تو پر یا توخالی
 4. لوله فولادی ته بسته
 5. جعبه ای فولادی ته بسته
 6. لوله ای باریک شونده
 7. لوله ای فولادی ته بسته و رانده شده با جک
 8. استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک

ب- شمع های«کوبیدنی- ریختنی با تغییر مکان های بزرگ» نیز موارد زیر را شامل می شوند:

 1. لوله های فولادی کوبیده شده و بعد از بتن ریزی یا بتدریج بیرون کشیده می شوند.
 2. پوسته های بتنی پیش ساخته که با بتن پر می شوند.
 3. پوسته های فولادی جدار نازک که داخل خاک کوبیده شده سپس با بتن پر می شوند.

پ- «شمع های با جابجایی کم»

اینگونه شمع ها نیز بصورت کوبشی یا با جک درون زمین نصب می شوند و لیکن دارای سطح مقطع نسبتاً کوچکی هستند.

مثالهایی از این نوع عبارتند از مقاطع فولادی H یا I شکل، لوله ها یا جعبه های فولادی ته باز که در حین نصب، خاک وارد قسمت های حفره ای مقطع می شود.

اگر در حین کوبش این شمع ها درون زمین، توده خاک در حوالی نوک شمع تشکیل و قفل شود بطوریکه مانع نفوذ ستون خاک به درون حفرات مقطع شود شمع از نوع با جابجایی زیاد محسوب می شود.

شمع های با جابجایی کم» شامل انواع زیر هستند:

 1. بتنی پیش ساخته با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه
 2. بتنی پیش تنیده با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه
 3. مقاطع فولادی H شکل
 4. مقاطع فلزی لوله ای ته باز کوبشی که در صورت ضرورت خاک وارد شده درون لوله تخلیه می شوند.

ت- «شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی»

برای نصب این نوع شمع ها نخست حفره محل شمع با روش های حفاری مناسب حفاری شده و درون آن بتن ریزی می شود.

بتن ممکن است درون غلاف ریخته شود و یا بدون غلاف بتن ریزی انجام شود.

غلاف ممکن ست با پیشرفت بتن ریزی بیرون کشیده شود. در بعضی موارد ممکن است شمع های آماده چوبی، بتنی یا فولادی درون حفره قرار داده شود.

«شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی» شامل انواع زیر می شوند:

 1. حفر چاهک توسط روشهای متد دورانی، چنگک، بالابر هوایی و پر کردن آن بتن(در جاریز)
 2. حفر چاهک با روشهای فوق و قرار دادن لوله و پر کردن آن با بتن در صورت لزوم
 3. حفر چاهک و قرار دادن قطعات پیش ساخته بتنی درون آن
 4. تزریق ملات سیمان یا بتن درون چاهک
 5. مقاطع فولادی قرار داده شده درون چاهک
 6. حفر چاهک و قرار دادن لوله فولادی بطور همزمان

سیستم های مورد استفاده در نصب شمع

چکش هیدرولیکی

در شیوه استفاده از سقوط چکش برای نصب، شمع در حین فرو رفتن درون زمین در اثر ضربات چکش، به کمک دستگاه در حالت قائم نگه داشته می شود.

اپراتور می تواند به کمک سیستم هیدرولیکی یا کابلی ابزار هدایت کننده را در راستای مورد نظر حرکت دهد.

در این شیوه نصب، انتخاب مناسب چکش شمع کوب در عملیات نقش تعیین کننده ای دارد. تعداد ضربات چکش های معمولی که از ارتفاع رها شده و به سر شمع ضربه می زنند، تقریباً 3 تا 12 ضربه در دقیقه است.

امروز غالباًاین چکش ها برای نصب سپرها و نیز برای نصب شمع در خاک های رسی خیلی نرم استفاده می شوند.

چکش های عمل کننده

چکش های عمل کننده با سیستم بخار و پنوماتیک در شرایط ساختگاهی نرم آهسته تر کار می کنند و با افزایش مقاومت زمین سرعتشان بیشتر می شود.

چکش های هیدرولیکی بر عکس عمل می کنند. چکش های دیزلی بیشترین راندمان را در شرایط ساختگاهی سخت دارند و در خاک های نرم به سختی کار می کنند. معمولاًدر اوایل شمع کوبی این شرایط پیش می آید. اگر ساختگاه مناسب باشد ضربات این چکش ها زیاد است.

این چکش ها باعث آلودگی هوا می شوند.

چکش های ارتعاشی

چکش های ارتعاشی به کمک جرم های دوار با خروج از مرکزیت کار می کنند و ضربات قائم بر سر شمع وارد می کنند.

فرکانس این چکش ها تا 150 هرتز هم می رسد و می توان فرکانس کارکرد آن را با فرکانس طبیعی شمع ها همسان کرد.

این چکش ها برای نصب شمع در خاک های ماسه ای بسیار مناسب بوده و ارتعاشات و سر و صدای کمتری نسبت به چکش های معمولی ایجاد می کنند.

در خاک های رسی و یا محتوی قطعات سنگ مؤثر نیست.

شمع های نصب شونده درون حفره خود
(Drilled shaft=DS)

تفاوت اساسی بین شمع ها و شافت های نصب شونده درون حفره ایجاد شده آنست که شمع ها عناصر پیش ساخته ای هستند که درون زمین کوبیده می شوند در حالیکه این شافت ها با شیوه نصب در محل اجرا می شوند مراحل اجرای این شافت ها عبارتند از:

 1. حفاری محل نصب و ایجاد حفره درون زمین تا عمق مورد نظر برای قرار گیری شافت
 2. پر کردن انتهای حفره با بتن
 3. قرار دادن قفسه میلگرد درون حفره
 4. بتن ریزی حفره

مهندسین و پیمانکاران ممکن است برای این نوع شالوده های عمیق اصطلاحات دیگری استفاده کنند از جمله:

 1. پایه(Pier)
 2. پایه با حفره از قبل ایجاد شده(Bored Pile)
 3. شمع در جا ریخته شده(Cast-in-Place منظور از شمع ها چیست؟ Pile)
 4. صندوقه(Caisson)
 5. صندوقه با حفره از قبل حفاری شده(Drilled Caisson)
 6. شالوده در جاریز درون حفره از قبل حفاری شده
 7. (Cast-in-drilled-hole foundation)

سایر نکات لازم در خصوص شالوده های DS عبارتند از:

استفاده از غلاف گذاری یا گل حفاری برای جلوگیری از ریزش ماسه های تمیز زیرتر از آب زیر زمینی که باعث گسترش حفرات در جهات جانبی می شود.

استفاده از غلاف گذاری یا گل حفاری برای رس های نرم، سیلت ها یا خاک های آلی به منظور جلوگیری از حرکت اینگونه خاکهابه درون چاهک در هنگام حفاری

استفاده از کف پهن تر از تند شالوده برای افزایش باربری فشاری نوک به ویژه در خاک های مقاوم یا سنگ و همچنین افزایش توان باربری شالوده در کشش، لیکن باید به خطرات احتمالی برای عوامل اجرایی توجه داشت.

اسلامپ بتن برای جلوگیری مناسب درون حفره 100 تا 200 میلیمتر بسته به قطر شافت و استفاده از گل حفاری

امکان استفاده از سیمان متورم شونده به منظور افزایش اصطکاک جداری شالوده در تماس با خاک

کیسون ها(Caissons)

این شالوده ها از جعبه تو خالی تشکیل شده که به تراز دلخواه در عمق رسانده و با بتن پر می کنند.

این نوع پی ها در پایه های پل زیر تر از آب رودخانه ها و دریاها قرار می گیرند.

این شالوده ها می توانند با شناور شدن به محل نصب انتقال داده شده و نصب شوند. کیسون های درب باز از سمت فوقانی خود باز هستند و در انتها نوک تیز هستند تا به سهولت به درون خاک نفوذ پیدا کنند.

گاهی اوقات قبل از ورود شالوده به محل لایروبی صورت می گیرد که این شیوه اقتصادی تر از حفاری از درون کیسون است. با اتکای شالوده بر روی بستر، خاک درون آن حفاری و آب نیز پمپ می شود.

این عملیات تا نفوذ کیسون به عمق مطلوب ادامه می یابد.

شالوده های پوسته ای کوبشی و پر شده با بتن

با ترکیب خصوصیات و عملکرد شمع های کوبشی و شافت های حفاری شده(DS) می توان شالوده های پوسته را معرفی کرد که نخست پوسته با چکش به عمق مورد نظر رانده می شود و قفسه میلگرد درون آن گذاشته شده و متعاقباً با بتن پر می شود. مزایای این روش:

 • ایجاد سطح صاف برای بتن شالوده توسط لوله
 • جابجایی ایجاد شده توسط سطح کنگره ای پوسته باعث افزایش اصطکاک جداری شالوده می شود.

ابزار نصب به سهولت باز و بسته می شوند و دارای قابلیت نقل و انتقال خوبی است.

لیکن باید توجه داشت که:

 • هزینه ها مانند شمع کوبی زیاد است
 • قطعات شالوده قابل اتصال نیستند لذا محدودیت طول با ارتفاع شمع کوب متناسب است.

آسیب پذیری شمع ها در حین نصب

همه شمع ها هنگام نصب در معرض خطر هستند به ویژه در زمینهای خیلی سخت یا زمینهایی که سنگلاخی باشند. یک روش برای کاهش خطرات و افزایش بازده پی سازی، استفاده از پیش حفاری، استفاده از جت آب و سوراخکاری یا ابزار سخت است.

در روش پیش حفاری، حفره ای قائم با قطر کوچکتر از قطر شمع درون خاک ایجاد می گردد.

با این شیوه اتصال شمع-خاک تأمین می شود و بالا زدگی خاک در سطح زمین و جابجایی خاک در جهات افقی کاهش می یابد. در روش جت آبی فشار آب از طریق روزنه انتهای لوله که در حوالی ته شمع قرار گرفته است باعث سست شدن خاک می گردد

و باعث نفوذ بیشتر شمع می گردد. این شیوه در خاکهای ماسه ای و شنی مناسب و در خاکهای رسی غیر مؤثر است.

غالباً از این شیوه برای رد کردن شمع از درون لایه ماسه ای و رساندن به لایه مقاوم و باربر زیرین استفاده می شود. در شیوه ای دیگر با رانش ابزارهای آهنی و حفاری خاک، شمع به درون حفره ایجاد شده رانده می شود.

این شیوه زیاد معمول نیست و فقط در لایه های نازک سنگ های مستحکم استفاده می شود.

مطالعات موردی مشکلات ایجاد شده در بعضی ساختگاه های مسئله ساز در حین اجرا

در بعضی ساختگاه ها اجرای شمع با مشکلاتی مواجه بوده است. در اینگونه موارد ممکن است اخذ نمونه های خاک و داده های ژئوتکنیکی نیز دچار همان مشکلات می شود. لذا مهندس طراح و پیمانکار در این شرایط باید نهایت دقت را در برخورد صحیح با مسئله داشته باشد.

تجارت موجود نشان می دهد در بعضی ساختگاه ها اجرای شمع با مشکلاتی مواجه شده است.

بعضی از این ساختگاه ها عبارتند از:

خاک های کربنی، ماسه های میکادار، سنگ های ضعیف، تخته سنگ های مجزا و منفرد، سنگ های ریخته شده در کف دریا، سنگ های درشت، حضور خاک های ضعیف در عمق.

به عنوان یک استراتژی و راهکار کلی می توان موارد زیر را مد نظر داشت:

 • وجود تجهیزات متنوع برای استفاده در موارد پیش بینی نشده
 • استفاده از چکش یک سایز بزرگتر از آنچه در طراحی بدست آمده است.
 • وجود جت آب و پمپ قوی
 • توجه بیشتر به طراحی رأس و انتهای شمع برای کاهش صدمات احتمالی
 • استفاده از چوب نرم و ضخیم که برای جلوگیری از آسیب شمع های پیش تنیده بتنی در حین کوبش به کار می رود(حداقل یک قطعه جدید برای کوبش هر شمع)

و آخرین سخن اینکه:

کوبش شمع همچنان هم مهندسی است و هم هنر.

دانش امروزی توان ما را در نصب شمع های بسیار مقاوم تقریباً در هر ساختگاهی بارور ساخته است.

فقط باید بخوبی شراط زمین شناسی و ژئوتکنیکی را درک کنیم.

از مطالعات منظور از شمع ها چیست؟ موردی و تجربیات ارزنده دیگران استفاده کنیم تادر زمینه فنی و اقتصادی کسب توفیق نمائیم.

و در یک جمله«افزایش راندمان و بهینه سازی اقتصادی وقتی میسر است که اطلاعات ژئوتکنیکی دقیق و کامل باشد، در اینصورت در انتخاب نوع شمع، تجهیزات نصب و روند اجرا تصمیمات دقیق تری اتخاذ خواهد شد».

نکات مهم در خصوص شمع ها و پایه های اطمینان برای قالب بندی بتن

پایه های اطمینان یا شمع ها چه کاربردی دارند، تعداد پایه ها، نکات و زمان مناسب برداشتن پایه چه زمانی است؟

هنگام برداشتن قالب سطوح زیرین قطعات بتن آرمه، باید پایه هایی را به عنوان پایه های اطمینان در زیر سطح باقی گذاشت تا از بروز تغییر شکل های تابع زمان و مشکلات مقاومتی و تغییر شکلی تا کسب مقاومت کافی بتن جلوگیری شود.

اما پیش بینی پایه های اطمینان، تعدادشان و فاصله بین پایه ها موضوعی است که در این مطلب به آن می پردازیم.

پایه های اطمینان

پیش بینی پایه های اطمینان برای تیرهای با دهانه بزرگتر از 5 متر ،تیر کنسول به طول بیشتر از دو و نیم متر و دال های کنسول به طول بیشتر از یک و نیم متر اجباری است. تعداد پایه های اطمینان، فاصله بین آنها و مشخصات آنها را می باید از طریق محاسبه و بر مبنای مقاومت کوتاه مدت بتن به دست آورد ولی در هر حال فاصله بین آنها نباید از 3 متر بیشتر باشد.

برداشتن پایه های اطمینان:

پایه های اطمینان جزئی از اجزای سیستم قالب بندی بتن می باشد لذا برداشتن پایه ها همانند برداشتن قالب ها دارای نکات و مراحلی است که به چند مورد از این نکات اشاره می کنیم:

 • در صورت تکیه کردن مجموعه قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی فقط هنگامی می توان طبقه زیرین را برچید (پایه های اطمینان و اجزای قالب بندی را برداشت) که بتن طبقه بالا مقاومت لازم را به دست آورده باشد. که این امر باید بر اساس محاسبات سازه ای صورت پذیرد.

متاسفانه در بسیاری از موارد کارفرمایان و یا پیمانکاران برای امکان استفاده مجدد از قالب ها و پایه های اطمینان و صرفه اقتصادی، شمع های طبقات تحتانی را زودتر جمع می کنند که در بسیاری از موارد سبب فروپاشی سقف یک یا چند طبقه می شود.

 • توصیه می شود پایه های اطمینان همیشه در دو طبقه متوالی وجود داشته باشند و تا حد امکان هر دو پایه اطمینان نظیر در دو طبقه بر روی هم و در امتدادی واحد قرار گیرند.
 • برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار و ضربه، به گونه ای باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود. (در دهانه های بزرگ از وسط دهانه به سمت تکیه گاه ها و در کنسول ها از لبه به طرف تکیه گاه)

اما بهترین زمان برداشتن قالب ها و پایه های اطمینان چه زمانی است؟

این زمان برای هر سازه توسط طراح قالب مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای هر پروژه با توجه به ویژگی ها و مصالح مصرفی در تهیه بتن متفاوت از پروژه ای دیگر است. فقط در صورتی که زمان قالب برداری در طرح تعیین و تصریح نشده باشد، باید زمان های داده شده در جدول 9-11-2 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (جدول زیر) به عنوان حداقل زمان لازم برای برچیدن قالب ها و پایه ها ملاک قرار گیرد.

زمان برچیدن پایه های اطمینان قالب بندی

زمان های داده شده با رعایت نکات مشروحه زیر معتبرند:

1. بتن با سیمان پرتلند معمولی نوع یک و دو یا سایر سیمان هایی که روند کسب مقاومت مشابه دارند، ساخته شده باشد.

2. در صورتی که ضمن سخت شدن بتن دمای محیط به کمتر از صفر درجه سلسیوس تنزل کندT زمان های داده شده را باید با توجه به ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد اصلاح کرد.

3. در صورت استفاده از سیمان پرتلند نوع سه یا مواد زود سخت کننده یا عمل آوری با بخارT می توان زمان های داده شده را کاهش داد.

4. در صورت استفاده از سیمان یا مواد دیر سخت شونده نظیر پرتلند نوع پنج یا سیمان هایی که روند کسب مقاومت مشابه دارند، باید زمان های داده شده را افزایش داد.

5. در صورتی که ملاحظاتی خاص برای جلوگیری از بروز ترک ها (به خصوص در اعضا و قطعات با ضخامت های متفاوت یا در معرض دماهای مختلف )، یا تقلیل تغییر شکل های ناشی از وارفتگی مورد نظر باشد، باید زمان های داده شده را افزایش داد.

6. در صورتیکه عمل آوردن تسریع شده یا قالب بندی خاصی مورد نظر باشد، تقلیل زمان های داده شده امکان پذیر است.

آیا برچیدن قالب ها و پایه ها در مدتی کمتر از زمان های داده شده در جدول 9-12-2 میسر است؟

بله به شرط آزمایش قبلی و در صورتیکه آزمایش آزمونه های آگاهی (نگهداری شده در کارگاه) حاکی از رسیدن مقاومت بتن به حداقل هفتاد درصد مقاومت مشخصه باشد، می توان قالب های سطوح زیرین را برداشت ولی برچیدن پایه های اطمینان فقط در صورتی مجاز است که علاوه بر مراعات تمامی محدودیت ها، بتن به مقاومت بیست وهشت روزه ی مورد نظر رسیده باشد.

مطالبی که در این مطلب در خصوص پایه های های اطمینان و تعداد پایه ها و نکات و زمان برداشتن پایه ها عنوان کردیم، بر گرفته از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و نشریه قالب بندی بتن بوده است.

رعایت این نکات منجر به کسب مقاومت کافی برای بتن و جلوگیری از تغییر شکل احتمالی در ساختمان خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.