ماتریس SWOT چیست؟


دلنوشته های یک مهندس صنایع

معرفی تحلیل SWOT ( قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات)

معرفی تحلیل SWOT

SWOT در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل SWOT گویند. واژه SWOT برگرفته از این لغات می‌باشد:

S: strength به معنی قدرت

Weakness: W به معنی ضعف

O: opportunity به معنی فرصت

T: Threat به معنی تهدید

تمام سازمانها پیوسته در حال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هستند از این رو لازم است جهت هرگونه تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام شود. این امر به مدیریت یاری می‌رساند در مقابله با فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی رویه‌ای هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کند و به اهداف خود به نحو شایسته‌ای دست یابد.

تحلیل SWOT برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتهای روز افزون به عنوان کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته ماتریس SWOT چیست؟ ماتریس SWOT چیست؟ شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که Jack Welch از جنرال الکتریک در سال ۱۹۸۰ از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد.

گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، چشم انداز و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های ماتریس SWOT چیست؟ داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:

نقطه قوت:

عبارت است از منابع و توانایی هایی که سازمان اختیار دارد و می تواند از آنها به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کند. موارد زیر می توانند از قوت های سازمان به حساب آیند :

روابط مثبت با تأمین‌کنندگان

اختراعات ثبت شده سازمان

نام تجاری و برند شناخته شده

تصویر مثبت ذهنی میان خریداران

شهرت در بین مشتریان

مزیت در قیمت تمام شده

دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی

دسترسی به شبکه های توزیع مناسب

نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف:

نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است. موارد زیر می توانند از ضعفهای سازنان ها باشند :

عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.

نام تجاری و برند ضعیف.

ناشناخته بودن در بین مشتریان.

ساختار پر هزینه در سازمان.

عدم دسترسی به منایع.

عدم دسترسی به شبکه های توزیع.

نیروی انسانی ناکارآمد.

نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای سازمان محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی سازمان گردد و به آن لطمه وارد کند.

فرصت:

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می تواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران سازمان نمایان سازد و همین فرصتها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند، فرصتهای می توانند شامل موارد زیر باشند :

نیاز برطرف نشده مشتری

شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده

ظهور تکنولوژی های جدید

کم شدن محدودیت های قانونی

حذف موانع تجارت جهانی

تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان

تهدید:

یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است. مواردی چون :

قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی

تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این دست

تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.

ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.

افزایش محدودیت های تجاری.

ماتریس SWOT

به هر حال سازمان نباید منتظر به وجود آمدن فرصتهایی استثنایی در محیط خارجی باشد، بلکه باید تلاش کند تا با تقویت قوت های درونی اش مزیت رقابتی جدیدی را برای شرکت یا سازمان خلق کند. خلق این مزیت های رقابتی از طریق هماهنگی بین قوت ها و توانایی های درون سازمانی و فرصتهای کوچک یا بزرگ خارجی است. حتی در برخی مواقع، اهمیت فرصت خارجی به قدری است که سازمان انگیزه ی لازم برای غلبه بر یک ضعف داخلی را ماتریس SWOT چیست؟ نیز پیدا خواهد کرد.

برای توسعه ی این استراتژیها، یعنی همان استراتژیهایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصتهای محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهره برد. ماتریس SWOT می تواند ابزاری توانمد در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب در انواع کسب و کارها باشد. این متد (روش) در صورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود. شاید حتی بتوان از این ابزار برای تعیین استراتژیهای شخصی و زندگی افراد نیز بهره برد(که به شخصه خودم این مورد را اجرا کرده ام). به هر حال ابتدا لازم است لیستی از قوتها، ضعفها، تهدیدها و فرصتها را آماده کنیم، به این لیست پروفایل SWOT می گویند.

قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :

ضعفها

قدرتها

استراتژیهای W-O

استراتژیهای S-O

فرصتها

استراتژیهای W-T

استراتژیهای S-T

تهدیدها

– چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد (SO)

– چگونه با استفاده از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد (ST)

– چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست (WO)

– چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود. (WT)

به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک سازمان می‌تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در زمان کنونی روبرو است.

نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیداتمراحل انجام آنالیز SWOT را می‌توان بصورت زیر بر شمرد:

۱- تشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل SWOT

۲- توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار

۳- استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

۴- اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی

۵- تشکیل ماتریسSWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی

۶- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژیهای SO، WO، ST ، WT

۷- تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده

۸- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها

۹- برزو رسانی ماتریس SWOT در فواصل زمانی مناسب

نمایش ماتریس‌های مورد استفاده در روش تحلیل SWOT:

ماتریس SWOT

استراتژی را بدین گونه تعریف میکنند: مقایسه ای که سازمان بین مهارتها و منابع داخلی و فرصت ها و ریسک ها مینماید. در چارچوب تدوین استراتژی ها ، مرحله مقایسه در بر گیرنده 5 روش میشود که میتوان به ترتیب دلخواه از آنها استفاده کرد:ماتریس تهدیدات،فرصتها ،نقاط ضعف ونقاط قوت،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک،ماتریس گروه مشاوران بستن،ارزیابی داخلی و خارجی و ماتریس استراتژیهای اصلی .

این ابزارها متکی به اطلاعاتی هستند که از مرحله نخست بدست آمده اند و فرصتها و تهدیدات خارجی را با نقاط ضعف و قوت داخلی مقایسه میکنند.برای اینکه بتوان استراتژیهای گوناگون امکانپذیر را به شیوه ای اثربخش ارائه نمود، فرآیند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقشی مهم و سرنوشت ساز ایفا میکنند.

هر سازمان (نظامی،تولیدی، خدماتی و. )برای اینکه موفق شود باید استراتژیهای خوبی را تدوین کند و به اجرا درآورد.یک حمله خوب که بدون دفاع خوب باشد معمولا به شکست می انجامد.تدوین استراتژیهایی که برای سود جستن از فرصت ها یا نقاط قوت نوعی حمله میباشد،درحالیکه طرح ریزی استراتژیهایی برای اصلاح نقاط ضعف(وهمزمان پرهیز از تهدیدات) حالت دفاعی دارد.هر سازمان دارای فرصت ها و تهدیدات خارجی،نقاط قوت و ضعف داخلی است،که برای تدوین استراتژیهای گوناگون امکان پذیر باید آنها را هماهنگ نمود (نوعی تعادل یا توازن بین آنها برقرار کرد).

ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ( SWOT ):

این ماتریرس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه میکنند و میتوانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژیهای SO استراتژیهای ماتریس SWOT چیست؟ WO استراتژیهای ST و استراتژیهای WT مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکلترین بخشهای تهیه ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوتهای خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه ی عوامل قابل مقایسه وجود ندارد.

در اجرای استراتژیهای SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی میکوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری نماید. همه مدیرات ترجیح میدهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری نمایند. معمولا سازمانها برای رسیدن به چنین موقیتی از استراتژیهای WO ST و یا WT استفاده میکنند تا بدانجا برسند که بتوانند از استراتژیهای SO استفاده نمایند.

هنگامیکه یک سازمان دارای نقاط ضعف عمده میباشد، میکوشد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا آنها را به نقطه قوت تبدیل کند. همنگامیکه یک سازمان با تهدیدات عمده موتاجه میشود میکوشد خود را از دست آنها برهاند و وضع را به گونه ای دراورد که بتواند بیشتر توجه خود را به بهره برداری از فرصتها معطوف نماید.

هدف استراتژی های WO این است ماتریس SWOT چیست؟ که سازمان با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصتهای بسیار مناسبی وجود دارد ولی سازمان به علت داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصتها بهره برداری نماید.

شرکتها در اجرای استراتژی های ST میکوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند. در بسیاری از صنایع تهدیدات خارجی به صورت اقداماتی است که شرکتهای رقیب به عمل میاورند و میکوشند ماتریس SWOT چیست؟ از محصولات ثبت شده، نوآوریها و اختراعات شرکت بدون اجازه نسخه دوم تهیه نمایند.

سازمانهایی که استراتژیهای WT را به اجرا در میاورند حالت تدافعی به خود میگیرند به هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات محیط خارجی است. سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی میباشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط خارج روبرو میشود در موضعی مخاطره آمیز قرار خواهد گرفت. در واقع چنین سازمانی برای بقای خود مبارزه خواهد کرد، میکوشد برای حفظ بقای یخود از فعالیتهای خود بکاهد، در شرکتهای دیگر ادقام شود، اعلام ورشکستگی کند یا سرانجام منحل گردد.

مطالب مشابه :

جدول ماتریسی (swot)

ماتریس SWOT. فرصت‌ها O. تهدیدها T. قوت‌ها(S) Strengths ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

ماتریس SWOT

شهر من چاف - ماتریس swot - ماتریس swot. استراتژی را بدین گونه تعریف میکنند: مقایسه ای که سازمان

تحلیل SWOT چیست

توجه: ماتریس swot می تواند شکلهای مشابه دیگری نیز داشته باشد که از نظر عملی تفاوتی ندارند.

برنامه ریزی استراتژیک (swot)

MBA - برنامه ریزی استراتژیک (swot) 5- تشکیل ماتریس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به

جلسه هفتم 92/07/02- SWOT

ماتریس swot. به هر حال شرکت نباید منتظر به وجود آمدن فرصت هایی استثنایی در محیط خارجی باشد

swoT سوآت انجام مراحل سنجش محله باستانی تاریخی دامغانی سبزوار

تحلیل سوات یا ماتریس swot . تحلیل swot ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های

ماتریس شخصی SWOT چیست و چگونه انجام می شود؟

ماتریس SWOT شخصی یا SWOT o SWOT (مخفف اختصاری آن به انگلیسی) یک روش برنامه ریزی تجاری است که در حوزه شخصی اعمال می شود. در این روش ، D (نقاط ضعف) ، O (فرصت ها) ، F (نقاط قوت) و A (تهدیدات) افراد در مسیر دستیابی به اهداف فردی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ماتریس SWOT می تواند برای استفاده افراد خاص ، به ویژه برای کارگران یا افرادی که می خواهند به صورت شخصی یا حرفه ای پیشرفت کنند ، اعمال شود. این هدف مشابهی دارد ، یعنی به افراد امکان می دهد واقعیت خود را بهتر درک کنند تا بتوانند استراتژی هایی را برای کمک به آنها در دستیابی به اهداف شخصی خود انجام دهند.

در حوزه کسب و کار ، ماتریس SWOT ابزاری است که امکان شناسایی جنبه های مهم سازمان ها و محیط آنها را فراهم می کند. تصمیم گیری در مورد زنده بودن یک تجارت ضروری است. به طور خاص ، تهدیداتی که در حال حاضر یا در آینده وجود دارد ، نقاط قوت تجارت ، نقاط ضعف و فرصت هایی که از آنها استفاده نشده است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

به لطف این ماتریس ، می توان وضعیت شرکت ها را شناخت و با توجه به این دانش تصمیمات و استراتژی های مناسب را پیاده سازی کرد.

اجزای ماتریس SWOT شخصی

ماتریس SWOT مبتنی بر کاوش در چهار م componentsلفه است که به نوبه خود به دو گروه تقسیم می شوند: م analysisلفه های تحلیل داخلی و م analysisلفه های تحلیل خارجی.

تحلیل داخلی

تجزیه و تحلیل درونی به خصوصیات شخصی اشاره دارد که موفقیت یک فرد را تعیین می کند. این شامل جنبه های منفی ارائه شده در نقاط ضعف و جنبه های مثبت نشان داده شده در نقاط قوت است.

تحلیل خارجی

تجزیه و تحلیل خارجی به موارد بیرونی می پردازد که می توانند در موفقیت یا شکست فرد تأثیر بگذارند.

این جنبه های منفی نشان داده شده در تهدیدها و جنبه های مثبت نمایان شده در فرصت ها را بیان می کند.

مثال

ما می توانیم با استفاده از یک دانش آموز دبیرستانی که می خواهد امتحان نهایی خود را در تاریخ فلسفه بگذراند ، این را به طور خلاصه نشان دهیم.

در تحلیل داخلی دانش آموز ، حافظه آنها را به عنوان قدرت ، اما به عنوان ضعف ، انگیزه کم آنها را برای مطالعه این موضوع می یابیم.

در مورد تجزیه و تحلیل خارجی ، مشخص شده است که فرصت اصلی این است که چند گزینه ای است ، بنابراین با استفاده از حافظه خود گزینه های بیشتری برای عبور دارید ، اما به عنوان تهدیدی که از آنجا که مفاهیم بسیار مبهمی است ، تفسیر برخی س questionsالات بسیار دشوار است. .

چگونه ماتریس شخصی SWOT را تهیه کنیم؟

اولین قدم در توسعه ماتریس SWOT شخصی تعیین هدف خاصی است. در غیر این صورت ، خروجی ماتریس می تواند کاملاً عمومی باشد و به تصمیم گیری کمک نمی کند.

پس از مشخص شدن هدف شخصی ، گام بعدی تجزیه و تحلیل چهار م componentsلفه ماتریس است:

- نقاط ضعف

تجزیه و تحلیل نقاط ضعف بر تمام آن خصوصیات درونی متمرکز است که فرد را از رسیدن به اهدافش بازمی دارد. خطاها ، ترس ها و دانش یا مهارت هایی که فرد باید در آنها ایجاد کند باید در نظر گرفته شود.

مطابق با این تجزیه و تحلیل ، هر فرد قادر خواهد بود اقدامات و استراتژی هایی را پیشنهاد دهد که هدف آنها تبدیل نقاط ضعف آنها به سود اهدافشان باشد.

این شامل کار روی موضوعات صمیمی مانند تنبلی یا کمبود سازمان و همچنین مسائل فکری مانند آموزش در یک رشته خاص است.

به عنوان مثال ، جوانی که آرزو دارد وارد شغل دانشگاهی شود باید نقاط ضعف خود را به عنوان بخشی از مراحل انتخاب حرفه خود بداند. در این حالت ، دانستن ایرادات به شما کمک می کند گزینه ها را رد کنید یا روی اقدامات اصلاحی تمرکز کنید.

این تجزیه و تحلیل باید شامل اشکالات شخصی مانند کمرویی و کمبود مهارت های تحصیلی ، مانند علاقه محدود به مطالعه باشد. این به شما ماتریس SWOT چیست؟ این امکان را می دهد که مثلاً حرفه روزنامه نگاری را رد کنید.

- نقاط قوت

تجزیه و تحلیل نقاط قوت بر ویژگی های داخلی متمرکز است که می تواند به دستیابی به اهداف پیشنهادی کمک کند. در این حالت ، ویژگی های شخصیتی و همچنین دانش و مهارت های فنی مورد توجه قرار می گیرند.

با تشکر از این تجزیه و تحلیل ، این امکان وجود دارد که فرد بتواند با توجه به توانایی ها و ترجیحات خود ، روی اهداف متمرکز شود. این شامل شناسایی خصوصیات شخصی مانند استقامت یا تحمل ، و همچنین استعدادهای فنی و دانش خاص است.

این دانش امنیت لازم را برای توسعه پروژه های شما فراهم می کند و به شما امکان می دهد ریسک های کنترل شده ای را بپذیرید. یعنی در فعالیت هایی که می دانید به راحتی موفق خواهید شد ، ریسک کنید.

به عنوان مثال ، جوانی که شغل خود را انتخاب می کند ، باید نقاط قوت خود را انتخاب کند تا راهی را که باید دنبال کند انتخاب کند.

این تجزیه و تحلیل به شما امکان می دهد ویژگی های شخصی مانند خلاقیت و همچنین مهارت ها و دانش مانند استدلال ریاضی را تشخیص دهید. در این حالت ، این دانشجو باید متمایل به شغلی مانند معماری یا طراحی گرافیک باشد.

- تهدیدها

تجزیه و تحلیل تهدید بر ویژگی های بیرونی متمرکز است که می تواند بر دستیابی به اهداف شخصی تأثیر منفی بگذارد. در این حالت ، کلیه شرایط بیرونی باید در نظر گرفته شود ، از جمله مسائل اجتماعی ، سیاسی و خانوادگی که پیرامون آن وجود دارد.

این تجزیه و تحلیل به فرد اجازه می دهد تا در موقعیت های مختلفی که اهداف آنها را تهدید می کند نفوذ کند و اقدامات مشخصی را ایجاد کند که به آنها امکان می دهد به بهترین شکل با آنها روبرو شوند.

با ادامه مثال از این مرد جوان ، از جمله تهدیدات می توان به این واقعیت پی برد که در شهر وی هیچ دانشگاهی وجود ندارد که مدرک تحصیلی مورد نظر وی را ارائه دهد.

در مواجهه با این وضعیت ، تلاش آنها باید به جستجوی گزینه های دیگر باشد: یا از طریق حرفه یا از دانشگاه های دیگر.

- فرصت ها

تجزیه و تحلیل فرصت ها بر موضوعات خارجی متمرکز است که دستیابی به اهداف پیشنهادی را پشتیبانی می کند.

در این حالت ، هم مزایای خاص دریافتی از یک وضعیت معین و هم مزایای کلی ناشی از آن در حوزه عمومی اجتماعی باید در نظر گرفته شود.

به لطف شناخت عوامل مثبت خارجی ، می توان اقداماتی را انجام داد که از شرایط بیرونی بهره می برند. به عنوان مثال ، اگر متقاضی شغل دانشگاهی از حمایت مالی خانواده خود برخوردار باشد ، می تواند با توجه به این فرصت تصمیم گیری كند.

در این صورت می دانید که ممکن است دانشگاه خصوصی را انتخاب کنید یا حتی آرزوی تحصیل در کشور دیگری را داشته باشید.

مزایای ماتریس SWOT شخصی

ماتریس شخصی SWOT دارای مزایای متعددی برای رشد فردی انسان است. این مزایا عمدتاً به امکان سیستم سازی تحلیل فردی مربوط می شود.

همه مردم به طور کلی نقایص و ویژگی های خود و همچنین تهدیدها و فرصت هایی را که محیط برای آنها ایجاد می کند ، می دانند. با این حال ، آنها معمولاً تحلیل کاملی از این اطلاعات انجام نمی دهند.

با بیان این دانش به صورت گرافیکی از طریق ماتریس SWOT ، می توان واقعیت را بهتر درک کرد.

نقاط ضعف را می توان در برابر نقاط قوت اندازه گیری کرد و می توان فهمید که کدام یک از این ایرادات مشکل سازتر هستند و بنابراین نیاز به توجه بیشتری دارند.

به همین ترتیب می توان فرصت ها را با تهدیدها مقایسه کرد. این تجزیه و تحلیل می تواند به شما کمک کند دریابید که چه موقعیت هایی می تواند به ماتریس SWOT چیست؟ شما کمک کند تا از شرایط منفی محیطی عبور کنید.

در نتیجه ، این تجزیه و تحلیل منظم و بصری به افراد امکان می دهد سطح بالاتری از دانش خود و محیطشان را پرورش دهند. که سرانجام به تصمیم گیری متناسب با نیازها و انتظارات هر شخص کمک می کند.

آموزش رسم SWOT به کمک Visio

شاید بسیاری از شما دارای سازمان و یا کسب و کاری باشید و مدتی است که مشکلات زیادی سازمان شما یا کسب و کارتان را درگیر کرده است و دارای الگوی ذهنی نیستید که چطور آن ها را ارزیابی کنید و از چه منظری مشکلات سازمان خود را بررسی و برای مشکلات و مسائل چاره اندیشی کنید.شاید اصلا سازمان شما یا Business شما مشکلاتی ندارد، بلکه بخواهید برای آن برنامه ریزی انجام دهید.

یکی از ابزار های برنامه ریزی استراتژیک روش SWOT می باشد.این روش سازمان شما را از دو منظر درونی و بیرونی ارزیابی می کند.برای بعد درونی دو بخش قوت (Strength) و ضعف (Weakness)، و برای دوبعد بیرونی دو بخش فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) را در نظر گرفته است.

این تکنیک اولین بار همان‌طور که از محتوای آن مشخص است در سیستم‌های نظامی و سپس در مدیریت صنایع و کارخانه‌ها به کار برده می‌شد و کم‌کم از سال ۱۹۹۰ وارد سیستم‌های مدیریتی وبرنامه‌ریزی شد. مهمترین ویژگی سوآت این است که می‌توان بدون نیاز به تحلیل‌های کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل داده‌ها و تدوین راهبرد پرداخت درحالیکه سایر روشها و تحلیل‌ها نیاز به آمار و اطلاعات کمّی و همچنین فرمولهای پیچیده ریاضی دارند. این تکنیک به سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکان استفاده از یافته‌ها و اطلاعات را فراهم می‌سازد.

یعنی برای اینکه سازمان خود را مورد بررسی قرار دهید همیشه نیاز دارید به این 4 عامل توجه داشته باشید.اما برای اینکه این ماتریس را در visio تشکیل دهید با ما همراه باشید.

ما در این آموزش از ویزیو 2016 استفاده می کنیم.برای شروع برنامه ویزیو را باز نمایید و مانند تصویر زیر Marketing Diagrams را انتخاب نمایید.

More Shape>Business>Chart and Graphs>Marketing Diagrams

آموزش رسم swot

سپس ماژول یا نصویرSWOT را به داخل صفحه درگ نمایید.اکنون می توانید با این ترفند ساده ماتریس را کامل نمایید و از آن در کسب و کار خود بهره مند گردید.

شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها

تحلیل SWOT ابزاری کارا برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است.

پایه و اساس این ابزار در مدیریت استراتژیک و همین طور ماتریس SWOT چیست؟ بازاریابی، شناخت محیط پیرامون سازمان است.

حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت،

Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است.

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.

در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

قدم اول: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از ماتریس SWOT چیست؟ مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها،

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود.

نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند.

پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند.

سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود.

با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از معیارهای فوق شناسائی می‌شوند

و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته‌بندی خواهند شد. به روش مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی

مهمترین شاخص‌های هریک از عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی خواهند شد.

قدم دوم: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی

پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته‌بندی آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها،

باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هریک از شاخص‌های

عوامل داخلی و خارجی مشخص می‌شود. بنابراین خروجی تکنیک AHP میتواند میزان اهمیت هر شاخص تصمیم‌گیری استراتژیک را نشان دهد.

قدم سوم: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل

یک ضریب وزنی بین صفر (بی‌اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می‌دهیم.

در اینصورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. این وزن می تواند با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شود.
– به هریک از این عامل‌ها نمره 1 تا 4 می دهیم.

نمره 1 بیانگر ضعف اساسی

نمره 3 بیانگرنقطه قوت

نمره 4 نشان دهنده قوت بسیار بالا

جدول 1- امتیاز دهی به معیارهای داخلی

گزینه انتخابی ضعف اساسی ضعف قوت قوت اساسی
امتیاز 1 2 3 4

جدول 2- امتیاز دهی به معیارهای خارجی

گزینه انتخابی تهدید جدی تهدید فرصت فرصت عالی
امتیاز 1 2 3 4

– برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب کنیم.
– مجموع نمره های نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی سازمان مشخص شود.
اگرمیانگین آنها کمتر از 2.5 باشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین

بیشتراز 2.5 باشد سازمان دارای قوت می‌باشد.

جدول 3- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) نیز مانند مانند قبل عمل می‌شود.

قدم چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد.

این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل

داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد

و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی های مناسب

برای سازمان را مشخص می‌کند.

شکل 1- الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند

مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد.

در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده

و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد.

بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود.

در جدول 1 ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT نشان داده شده است.

جدول 4- ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT

عوامل استراتژیک فهرست قوت‌ها ( S ) فهرست ضعف‌ها ( W )
فهرست فرصت‌ها (O) استراتژی‌های SO استراتژی‌های WO
فهرست تهدید‌ها ( T ) استراتژی‌های ST استراتژی‌های TW

استراتژی‌های SO :

در اجرای استراتژی‌های SO می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت‌های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود.

هر سازمانی علاقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی

از فرصت‌ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید.

استراتژی‌های WO :

هدف از استراتژی‌های WO این است که از مزیتهایی که در فرصت‌ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.

استراتژی‌هایWT :

هدف در اجرای استراتژی‌های WT کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.

در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم‌گرفت و باید سعی کنیم باانحلال، واگذاری،

کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

استراتژی‌های‌‌ ST :

در این نوع استراتژی تلاش می‌گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی،

ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد.
به این ترتیب با استفاده از ماتریس SWOT فهرستی از استراتژی‌های مختلف در چهار گروه متفاوت بدست می‌آید.

با استفاده از ماتریس QSPM می توان این تحلیل را پایان داد. علائه ور ماتریس سوات و تحلیل QSPM می توان از رویکردهاییاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.