آنالیز ماتریس SWOT


توسعه شایستگیهای حرفه ای دبیران کرمانشاه

علمی- پژوهشی- درس پژوهی- نظارت بالینی- مدیریت کلاس درس

تحلیل SWOT چیست و چگونه به توسعه شایستگی های حرفه ای معلم کمک می کند؟

تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT) مخفف نقاط قوت (Strength)، ضعف(Weakness)، فرصت ها(Opportunities) و تهدید ها(Threats)، و یک روش برنامه ریزی ساختاری است که این چهار عنصر را در یک سازمان، پروژه یا کسب و کار ارزیابی می کند. تحلیل SWOT می تواند برای یک شرکت، محصول، محل، صنعت، یا فرد انجام شود. تعیین اهداف سرمایه گذاری در کسب و کار یا پروژه و شناسایی عوامل داخلی و خارجی که برای دستیابی به هدف مشخص شده مطلوب و نامطلوب هستند نیز در این فرایند انجام می شود.

مفهوم هر یک از این عناصر به شرح زیر است:

نقاط قوت (Strength): ویژگی های کسب و کار یا پروژه که مزیتی نسبت به دیگر رقبا محسوب می شود.

نقاط ضعف (Weakness): ویژگی های کسب و کار یا پروژه که نسبت به دیگران یک نکته ی منفی به حساب می آید.

فرصت ها (Opportunities): عناصر محیطی که کسب و کار یا پروژه می تواند به نفع خود از آنها بهره برداری کند.

تهدیدها ( Threats ) برای نشان دادن تهدیدهایی که پیشرفت و موفقیت کار آنالیز ماتریس SWOT را عقب می‌اندازند.

شناسایی این عناصر یا همان SWOT ها، به این علت مهم است که می توان از آنها در برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بعدی استفاده کرد. تصمیم گیرندگان باید در ابتدا با توجه به SWOT ها تعیین کنند که آیا اهداف مورد نظر قابل دستیابی هستند یا خیر. اگر هدفی قابل دستیابی نیست، باید آن را تغییر داده و روند را تکرار کرد.

کسانی که از تحلیل SWOT استفاده می کنند، باید سؤالاتی خطاب به سازمان خود مطرح کنند که پاسخ آنها اطلاعات مهمی برای هر عنصر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات) فراهم آورد.

از دو بخش تشکیل شده است:
نقاط قوت و ضعف، به مسائل داخل سازمانی اشاره می کنند، در حالی که فرصت ها و تهدیدات بیرون از شرکت و در محیط اطراف وجود دارند.

نقاط قوت یک شرکت می تواند در مدیریت سریع و جامع فرآیند برندینگ، و ضعف های آن می تواند در توزیع محصولات و یا تاخیر پرداخت باشد. این مشکلات و مسائل، درونی هستند و باید به طور مداوم تحلیل و برطرف شوند. اغلب برای ارزیابی این دو جنبه از مشاوران کمک می گیرند، چرا که بسیاری باور دارند یک “غریبه” می تواند بینش کامل تری داشته و اطلاعات بیشتری را در این موارد در اختیار قرار دهد.

دو عامل خارجی، فرصت ها و تهدیدها، در کنترل سازمان نیست. محیط بیرونی، که شامل رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، نظارتی، ملی و حتی بین المللی است، باید به طور مداوم برای ردیابی تهدیدات و فرصت ها بررسی و تحلیل شود. ( با سپاس از استاد کاوه.)

نمایش جالب تر این ماتریس به شکل زیر است. چها قسمت مهم آن نیز در آنالیز ماتریس SWOT پایان شرح داده شده است.

  • استراتژی‌های SO : از نقاط قوت‌تان برای بهره‌برداری از فرصت‌هایتان استفاده کنید.
  • استراتژی‌های WO : استفاده از فرصت‌هایی که می‌تواند در جهت رفع نقاط ضعف‌تان به کار روند.
  • آنالیز ماتریس SWOT
  • استراتژی‌های WT : یک نوع استراتژی دفاعی‌ست؛ وقتی که به خاطر ضعف‌هایمان ممکن است از تهدیدها آسیب زیادی ببینیم.
  • استراتژی‌های ST : در این استراتژی، با استفاده از نقاط قوت‌تان، تهدیدات‌تان را خنثی می‌کنید.

اکنون همکاران ارجمند می توانند از این ایده در فرایندهای کلاس خود بهره مند گردند.

آنالیز محیط داخلی و خارجی دولت قطر با استفاده از ماتریس SWOT

تحلیل SWOT در اصل ابزاری برای شناسایی شرایط محیطی و ضعف‌ها و توانایی‌های درونی یک سازمان می‌باشد. در یک تحلیل SWOT چهار پارامتر مختلف شامل قوت ( Strenght )، ضعف ( Weakness )، تهدید ( Threat ) و فرصت ( Oportunity ) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقاط قوت و ضعف به محیط درونی، تهدید و فرصت‌ها نیز به محیط بیرونی سازمان ارتباط داده می‌شوند. هدف تحلیل SWOT شناسایی پارامترهای گفته شده و نهایتاً دستیابی سازمان‌ها به مزیت رقابتی از طریق ایجاد هماهنگی بین نقاط قوت و فرصت‌های بیرونی خود می‌باشد. علی­رغم اختصاص داشتن تحلیل SWOT به فضای کسب و کار و مدیریت، می‌توان این ابزار را در مورد دولت‌ها نیز به کار گرفت و در واقع دولت‌ها را نیز همچون یک سازمان در نظر گرفت که دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می‌باشند که در این صورت تعریف پارامترهای چهارگانه به شکل زیر خواهد بود :

قوت ( Strenght ) : داشته‌ها و توانایی‌های داخلی یک دولت ( امکانات داخلی).

ضعف( Weakness ) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط داخلی یک دولت ( موانع داخلی).

فرصت ( Oportunity ) : امکانات و توانایی‌های محیط خارجی ( مقدورات بین‌المللی).

تهدید ( Threat ) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط خارجی دولت ( محذورات بین‌المللی).

در پژوهش حاضر سعی شده است تا با کمک روش گفته شده ضمن شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف داخلی، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی دولت قطر، به تحلیل استراتژی‌های چهارگانه این کشور مطابق با ماتریس SWOT پرداخته شود.

استراتژی‌های استخراج شده از ماتریس SWOT

پس از آن که با ماتریس SWOT و مؤلفه‌های آن آشنا شدیم، در این نوشته یکی از اهداف مهم ماتریس SWOT را بررسی می‌کنیم و نحوه‌ی استخراج استراتژی‌های تقریباً بلندمدت کسب‌وکار را فرا خواهیم گرفت. آن چه که استفاده از این ابزار را از سایر ابزارهای دیگر متمایز می‌نماید، ساختار منظم و لایه‌بندی شده‌ای است که کسب‌وکار را از همه‌ی زوایا و جوانب مورد بررسی قرار می‌دهد.

چگونه استراتژی‌ها را استخراج نماییم؟

تعیین استراتژی یا همان راه‌ها و مسیرهای رسیدن به هدف یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین گام‌های مدیریت کسب‌وکار می‌باشد. اما اکنون که ماتریس SWOT نوشته شده است و موارد مربوط به هر کدام از مؤلفه‌های آن یعنی نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) نوشته شده است، باید بتوانیم از این چهار مؤلفه استفاده کنیم و با ترکیب آن‌ها استراتژی‌ها را استخراج کنیم.

بنابراین اولین گام در استخراج استراتژی، ترکیب کردن چهار مؤلفه‌ی نوشته شده در ماتریس SWOT است. در گام دوم به سراغ موارد نوشته شده در نقاط ضعف و تهدیدها می‌رویم و با ظرافت و دقت بیشتری آن‌ها را مطالعه و بررسی می‌کنیم. تلاش ما باید در آن جهت باشد که سعی کنیم راهکاری برای رفع نقاط ضعف داخلی خود پیدا کنیم و هم‌چنین بررسی کنیم آیا راهی برای مقابله با تهدیدهای پیش‌بینی شده وجود دارد یا خیر.

پس از بررسی تمام موارد ذکر شده در آنالیز ماتریس SWOT نقاط ضعف و تهدیدها و نوشتن یک یا چند راهکار جهت پوشش نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خارجی، اکنون نیم‌ نگاهی به دو مؤلفه‌ی دیگر یعنی نقاط مثبت و فرصت‌های خارجی می‌اندازیم. این دو مؤلفه بیانگر ظرفیت‌های بالقوه ما در راه مقابله با تهدیدها و پوشش نقاط ضعف است.

در چهارمین گام تلاش می‌کنیم راهکارهای نوشته شده در گام دوم (به منظور مقابله با تهدیدها و پوشش نقاط ضعف) را با ظرفیت‌های بالقوه یکی پس از دیگری تطبیق دهیم. در این مرحله در تلاش هستیم که از تمام امکانات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ی خود استفاده کنیم و با تبدیل آن‌ها به ظرفیت بالفعل، راهکارهای نوشته شده را به واقعیات نزدیک‌تر کنیم. توجه به این مرحله می‌تواند ما را از رویاپردازی‌ها دور نماید و سبب پرهیز از نوشتن راهکارهای رؤیایی شود. اگر راهکاری ارائه شده در نهایت با واقعیات و توانایی‌های فعلی فاصله‌ی زیادی داشته باشند، طبیعتاً استراتژی‌های نوشته شده هیچ اثری نخواهند داشت و ممکن است حتی منجر به نتیجه‌ی معکوسی در افزایش شفافیت مسیر رسیدن به هدف شود.

در پنجمین و آخرین گام تلاش می‌کنیم دو لیست طراحی نماییم. لیست اول شامل تمام راهکارهایی است که با اطمینان بیشتری نسبت به سایر راهکارها نسبت به محقق شدن آن‌ها ایمان و باور داریم. این لیست در واقع استراتژی‌هایی است که از دل ماتریس SWOT استخراج شده است. اما لیست دوم شامل راهکارهایی است که مقداری با واقعیات و ظرفیت‌های فعلی و موجود ما فاصله دارند. این لیست را در گوشه‌ای حفظ می‌کنیم و آن را به عنوان راهکارهای جایگزین ذخیره می‌نمایم. اما نگه داشتن لیست دوم به چه دردی می‌خورد؟

علت ذخیره‌سازی لیست دوم راهکارها چیست؟

این لیست به قول معروف در آب نمک خوابانده می‌شود. همان‌طور که گفتیم راهکارهای موجود در این لیست از ظرفیت‌ها و توانایی‌های ما فاصله دارند و نمی‌توانند در برهه‌ی فعلی مورد استفاده قرار گیرند. اما ممکن است در آینده‌ی نزدیک شرایط متفاوت شود و امکان استفاده از آن راهکارها نیز فراهم شود. از طرفی ممکن است راهکار ارائه شده در لیست دوم که اکنون قابلیت استفاده از آن فراهم شده است، مسیر بهتری جهت حرکت به سمت اهداف در نظر گرفته شده باشد و هزینه‌ی کمتری جهت مقابله با تهدید داشته باشد.

پس از آن که با فرآیند پنج مرحله‌ای استخراج استراتژی‌ها آشنا شدیم، اکنون به انواع استراتژی‌های استخراج شده اشاره می‌شود

انواع استراتژی‌ها

انواع استراتژی‌های استخراج شده

استراتژی‌های استخراج شده از ماتریس SWOT را می‌توان به چهار دسته‌ی SW، ST، OW و OT تقسیم نمود. هر کدام از این دسته‌ها را می‌توان به صورت مفصل بررسی نمود.

استراتژی‌های SW

در این دسته از استراتژی‌ها با استفاده از نقاط قوت داخلی تلاش می‌کنیم راهکارهایی به منظور حذف و کاهش نقاط ضعف ارائه دهیم. به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف کسب‌وکار نبود سهم بازار به اندازه‌ی کافی است. از طرفی یکی از نقاط قوت داخلی، تعاملات و سطح بالای فرهنگ سازمانی مبنی بر همکاری گروه‌ها و بخش‌های مختلف آن کسب‌وکار است. یکی از استراتژی‌های SW می‌تواند سپردن بخشی از فروش محصولات به افراد و پرسنل درون کسب‌وکار باشد و تنها تیم بازارایابی مسئولیت فروش را بر عهده نگیرد. به عنوان مثال مقرر شود، به ازای اضافه شدن هر مشتری وفادار یا فروش بخش قابل توجهی از محصولات به وسیله‌ی پرسنل مشغول در بخش‌هایی به غیر از تیم بازاریابی و فروش، به عنوان پاداش مبلفی به فروشنده پرداخت شود.

استراتژی‌های OW

در این نوع از استراتژی‌ها تلاش می‌کنیم با استفاده از فرصت‌های جدیدی که از خارج سازمان و کسب‌وکار برای ما فراهم شده است، نقاط ضعف داخلی خود را پوشش دهیم. به عنوان مثال یکی از نقاط ضعف، سطح پایت آگاهی پرسنل و مجموعه‌ی تولید از هم‌کاری و هم‌افزایی کار گروهی است و هر کسی تلاش می‌کند که تنها به فکر خودش باشد. در این حالت هر یک از افراد مشغول به کا تنها به فکر برآروده کردن خواسته‌ها و آرمان‌های خود هستند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی به خواسته‌های خود برسند؛ حتی اگر آن راه در جهت تضاد با منافع کسب‌وکار باشد.

از طرفی به عنوان مثال یکی از فرصت‌های ایجاد شده از سوی ارگان‌های دولتی برگزاری دوره‌ها و همایش‌ها به منظور بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی و کار تیمی است. بنابراین می‌توان با ترکیب دو مؤلفه‌ی فرصت و نقطه‌ی ضعف، گام مهمی درحل مشکل داخلی برداشت.

استراتژی‌های ST

در این استراتژی‌ها تلاش می‌کنیم با استفاده از نقاط مثبت موجود، تهدیدها را خنثی نماییم. هر چه که ظرفیت‌های داخلی و نقاط مثبت ما بیشتر باشد، با اعتماد بیشتری می‌توانیم بر این استراتژی‌ها تکیه گنیم. مسلماً داشتن راهکار جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی از ضروری‌ترین اقدام‌ها می‌باشد.

از طرفی از آنجایی که ممکن است همه‌ی تهدیدهای پیش‌بینی شده آنالیز ماتریس SWOT به وقوع نپیوندد، جهت جلوگیری از هزینه‌های صورت گرفته برای مقابله با تهدیدها، بهتر است تحلیلی انجام دهیم و تهدیدها را بر اساس وزن‌دهی به آن‌ها اولویت‌بندی نماییم. به عنوان مثال برای هر تهدید، احتمال وقوع تهدید، میزان اثرگذاری و تخریب آن در صورت وقوع و میزان هزینه‌ی موردنیاز جهت مقابله با آن را به دست آوریم و در نهایت با توجه به تحلیل هزینه و فایده (trade off) مشخص کنیم که اصلاً ایا توجیه اقتصادی جهت اجرای استراتژی ST وجود دارد یا خیر.

استراتژی‌های OT

در آخرین مدل از استراتژی‌ها تلاش می‌شود با استفاده از فرصت‌های به وجود آمده به تهدیدهای کسب‌وکار پاسخ داده شود و با تهدیدها مقابله گردد. در برهه‌ی فعلی با توجه به ضرورت کشور به رونق تولید، فرصت‌ها و امکانات زیادی نسبت به گذشته در اختیار کارآفرینان و تولیدکنندگان قرار گرفته است. مسلماً امروزه تهدیدها نیز نسبت به گذشته رونق بیشتری گرفته‌اند.

شاید یکی از دلایل اعطای امتیازات، تسهیلات و فرصت‌های جدید جهت سرمایه‌گذاری در راستای مقابله با تهدیدهایی نظیر تورم، گرانی، تحریم و مشکلات اقتصادی باشد. آن چه در دورنمای آینده می‌توان بسیار آن را حس نمود، تهدیدها و مشکلات مربوط به مسائل محیط زیستی می‌باشد. عدم توجه به تغییر رویکرد از عوامل مخرب محیط زیست به سمت انرژی‌های تجدید پذیر و کم زیان‌ده نسبت به حالت‌های گذشته است. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کم‌ترین احتمال وقوع تهدیدها بررسی شوند و پاسخ مناسب و درخوری در راستای خنثی نمودن آن انجام شود.

جمع‌بندی

از آنالیز SWOT علاوه بر برنامه‌ریزی استراتژیک برای تحلیل وضعیت محصول در زمان حال نیز استفاده می‌گردد. جهت رسیدن به این هدف، ابتدا با ارزیابی عوامل خارجی EFE و عوامل داخلی IFE و قرار دادن نتایج حاصله در ماتریس وزنی، نقطه تلاقی بردارهای تهدیدها-فرصت‌ها با بردار نقاط ضعف-قوت به دست می‌آید. سپس بسته به محل قرار‌گیری نقطه تلاقی، نوع استراتژی مشخص شده و راهکار مناسب انتخاب می‌گردد. هر یک از مناطق در آنالیز SWOT نمایانگر وضعیت و چگونگی چشم‌انداز محصول می‌باشد. جهت مطالعه‌ی بیشتر نوشته‌ی آنالیز SWOT و انتخاب استراتژی را بخوایند.

توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی همتراز هیئت علمی، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده علوم پیراپزشکی، آنالیز ماتریس SWOT دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده


مقدمه: سازمان‌های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌دهند، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با سازمان را شناسایی می‌کنند، امکانات و محدودیت‌های موجود را تشخیص می‌دهند و با توجه به روشن‌سازی این عوامل به امر برنامه‌ریزی و اجرای راهبردها می‌پردازند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393 بود.
روش­کار: این بررسی در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93 به روش ترکیبی (کمی و کیفی) در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که بین کلیه واحدهای دانشکده (گروه‌های آموزشی و واحدهای اداری) توزیع گردید و با مسئول هر واحد نیز جلساتی برای تکمیل پرسشنامه‌ برگزار شد. در مرحله دوم 8 جلسه بحث گروهی آنالیز ماتریس SWOT آنالیز ماتریس SWOT متمرکز با حضور مدیران ارشد برگزار گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در پایان برای تفسیر و استنباط دقیق یافته ها از روش SWOT استفاده گردید.
یافته­ها: پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی 9 نقطه قوت، 11 نقطه ضعف، 10 مورد تهدید و 10 فرصت دانشکده علوم پیراپزشکی شناسایی شدند. فعالیت مطلوب اساتید، کارکنان و دانشجویان در حیطه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و جشنواره‌های کشوری، ارتقا مقاطع تحصیلی اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان ارشد دانشکده و انتشار نشریه تخصصی علمی - پژوهشی و نشریات فرهنگی دانشجویی در دانشکده به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و کمبود شدید فضای دانشکده و مشارکت ناکافی اعضای هیئت‌علمی با مرکز توسعه آموزش نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف تعیین شدند. در ارزیابی های خارجی نیز جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از لحاظ آموزشی و پژوهشی، فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین فرصت‌ها؛ کمبود مجوز و پست سازمانی برای جذب اعضا هیئت‌علمی، کارشناس و کمبود اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین تهدیدها کسب کردند.
نتیجه­گیری: دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در داخل سازمان از نقاط قوت لازم و در خارج سازمان نیز از فرصت‌های مناسبی برخوردار می باشد ولی با توجه به موقعیت جدید دانشکده نقاط ضعف افزایش یافته است؛ لذا بایستی از این نقاط قوت داخلی و فرصت‌های موجود در خارج سازمان برای غلبه بر تهدیدها و رفع نقاط ضعف دانشکده استفاده گردد و راهکارهای مناسب و موثری جهت دستیابی به اهداف کلان دانشکده بر اساس این تحلیل ارایه گردد.

تحلیل SWOT و زمان استفاده از آن

تحلیل swot

این پست از بلاگ رو قراره به تجزیه و تحلیل SWOT اختصاص بدیم . اگه بخوایم به سمت آینده قدم برداریم و به درستی عمل کنیم باید وضعیت خودمون و کسب و کارمون رو به خوبی تحلیل کنیم. اما قبل از شروع و باز کردن این موضوع معنی کلمات تشکیل دهنده SWOT رو ببینیم :

Strengths : نقاط قوت و مثبت

Weaknesses : نقاط منفی و ضعف

Opportunities : فرصت ها

Threats : تهدید ها

بعضی از نوشته ها تحلیل SWOT رو فقط قبل از ورود به بازار میدونند اما شما برای قبل از ورود به بازار و هر زمانی که بخواید شرایط کسب و کارتون رو بسنجید و میخواید فیدبک فعالیت هاتون رو افزایش بدید . با استفاده از این تحلیل تمامی عوامل خارج و داخل کسب و کارتون رو بررسی میکنید ، نقاط قوت و ضعف رو میشناسید و با فرصت ها و تهدیدات آشنا میشید و همه این ها در کنار هم یک دید خوب برای آینده بهتون میده. اینکه به عوامل خارج و داخل اشاره کردم به این دلیل هست که نقاط قوت و ضعف بیشتر مربوط به حال و عوامل داخلی هستند و فرصت ها و تهدیدات موارد خارجی رو در بر میگیره .

اولین موردی که گفتیم نقاط قوت و مثبت بودند ، به عوامل درونی کسب و کارتون فکر کنید ، شاید اگه موردی مثال بزنم بهترباشه ، به عنوان مثال بودجه ای که دارید ، منبع درامدیتون ، نام تجاری و برندتون ، شبکه های توزیعی که دارید ، ارتباط ها و لینک هایی که دارید ، حتی موقعیت شرکتتون یا منابع فیزیکیتون ، از همه مهم تر همکاران ، اعضای تیمتون و مشتریانتون یا همون منابع انسانی و .. .

تحلیل swot

اما اگه بخوام مواردی برای نقاط ضعف مثال بزنیم میشه به برند ضعیف (علائم تجاری)، هزینه های زیاد و بیهوده ، منابع انسانی و تیم ناکارامد و ضعیف ، دلایلی که مشتریانتون رقبای شمارو ترجیح بدن ، مشکلات دفتر شرکت یا منابع فیزیکی و … اشاره کرد .

میدونید که با توجه به شرایط و برنامه ریزی هاتون نقاط ضعف رو باید به قوت تبدیل کنید ، اگه بخوایم در مورد عوامل خارجی کسب و کارتون ، یعنی فرصت ها و تهدیدات بیشتر بگیم و مثال بزنیم میشه به این موارد اشاره کرد : نیاز هایی که از مشتریانمون برطرف نکردیم ، محصولات جدید بازار ، شرایط اقتصادی موجود ، بعضی از شرایط مالیاتی و حقوقی که به وجود میاد ، تغییرات مخاطبین هدف و مسائل زیادی که در ادامه بیشتر در موردشون بحث خواهیم کرد . طبیعتا با توجه به شرایط کسبو کارتون این نمونه ها برای شما متفاوت میشه ولی من سعی کردم مواردی که کلی تر هست رو مثال بزنم .اما شاید بهتر باشه که یک سری سوال رو مطرح کنید تا به این چهار مورد بهتر پاسخ بدید، مواردی مثل :

در چه مواردی بهتر از دیگران هستیم ؟

ما چه کاری انجام میدیم که دیگران انجام نمیدن ؟

اعضای تیم من چه امتیازات و ویژگی هایی دارند ؟

چه نکات مثبتی باعث جذب بیشتر مشتریان شده ؟

و برای نقاط ضعف هم میتونید عکس همین سوال هارو برای خودتون مطرح کنید، مثل در چه مواردی از رقبای خودتون ضعیف تر هستید ؟ و نمونه های دیگه ای که به ذهنتون میرسه . همچنین برای فرصت ها و تهدیداتتون میتونید به سوال هایی آنالیز ماتریس SWOT مثل چه امتیازاتی تا به حال در بازار وجود داشته که استفاده نکردیم ؟ یا آیا راهی برای کاهش هزینه های ما وجود داره ؟ توجه کرد . خودتون با توجه به کسب و کار و سازمانتون میتونید سوال های خیلی خوبی رو مطرح کنید .

قبل از بررسی جدول SWOT این نکته رو بهتون بگم که وجود نقاط ضعف دلیلی برای شکست شما نیست ، شما دارید با این روش تحلیلی کاری میکنید تا اون هارو به موفقیت تبدیل کنید ، پس به هیچ عنوان از بیان کردن نقاط ضعفتون زده نشید. میتونید ماتریس SWOT رو از گوگل بگیرید ، نمونه های متفاوتی داره ، حالا اولویت هاتون رو درجه بندی کنید و در جدول قرار بدید .

تحلیل swot

قسمت مربوط به SO نقاط قوتتون رو به کار میگیرید تا از فرصت هاتون خیلی بهتر استفاده کنید . حالا در WO از فرصت هایی استفاده میکنید که به کمک نقاط ضعفتون بیان و اون هارو برطرف کنند . بخش WT زمانی رو بهمون میگه که ممکنه تهدید ها آسیب زیادی به کسب کارمون بزنن و دلیل اون هم وجود ضعف هامون هستش . اما در ST نقاط قوتمون رو به کار میگیریم تا تهدید ها رو بی اثر کنیم .

تحلیل SWOT فوق العاده میتونه بهتون و به کسب و کارتون کمک کنه ، لطفا این قضیه رو جدی بگیرید ، تحلیل های درست باعث میشه به خوبی رشد کنید .در مورد SWOT خیلی خیلی مفصل تر میشه صحبت کرد اما ادامه این قضیه رو سعی میکنم در پست های دیگه مطرح کنم ، اگه در سازمان و کسب و کارتون تجربه ای در این زمینه دارید لطفا در کامنت ها اون رو با ما به اشتراک بزارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.